DC Universe | Titans / Титани

So I asked her to take you.
0Я попросила сховати тебе.
and I knew they would never
stop, no matter how far we ran.
0і я знала, що вони не зупиняться,
незалежно від того, як далеко ми втечемо.
Your father's people wanted
to get their hands on you,
0Люди твого батька хотіли тебе забрати,
She was my friend. My good friend.
0Вона була моєю подругою. Кращою.
Was Melissa someone you knew?
0Ви з Меліссою були знайомі?
We lost so much time. So many years.
0Ми втратили стільки часу. Стільки років.
Only we didn't.
0Тільки ми не встигли.
we'll have plenty of time to talk
about this when you're bigger."
0у нас буде багато часу, щоб поговорити
про це, коли ти виростеш."
and I'd just look at you and I'd
say, "Don't you worry, little girl,
0і я просто подивилася на тебе і
сказала тобі: "Не бійся, моя дівчинко,
It's okay. It was as if you
wanted to ask me something,
0Усе добре. Ти, здається, хотіла поставити питання,
Kind of like you're doing right now.
0Як і зараз.
You just looked at me with
those big, serious eyes.
0Ти дивилася на мене великими, серйозними очима.
You never cried. Never.
0Ти не плакала. Ніколи.
Uh, let's see.
0Зараз пригадаю.
just so I could keep looking at you.
0щоб продовжувати дивитися на тебе.
- Wow. All this is for you?
- Yep.
0- Ого. Це все твоє?
- Так.
- Play with your phone.
- Sweet.
0- Пограй в телефон.
- Супер.
- Let's go.
- Let's not.
0- Пішли.
- Зачекай.
- Three shots of bourbon. Run a tab.
- Yes, ma'am.
0- Три шоти бурбону. Заплачу потім.
- Так, пані.
I'll be right back.
0Я повернуся.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 19 жовтня 2018 р. (624 дня)
Діяльність:
691 версія перекладу з загальним рейтингом 4
Написати _dimalis приватне повідомлення