The Flash (Season 5) / Флеш (5 сезон)

I'm not luring Vibe
into a death trap.
0Я не заманю Вайба у смертельну пастку.
you'd cherish them more.
0ти б цінував їх більше.
If you knew what I know,
0Якби ти знав те, що я знаю,
by putting your life in danger,
0наражаючи своє життя на небезпеку,
By not giving me what I want,
0Але не даючи мені те, чого я хочу,
You have a lovely family,
Detective West.
0У тебе любляча родина, детектив Вест.
Let's hope it's not too late
to save his next victim.
0Будемо сподіватись, що ще не пізно врятувати його наступну жертву.
It's a suicide note.
0Суїцидальні нотки.
goodbye.
0бувай.
Saying...
0Тут написано...
- What is it?
- It's a letter from my dad.
0- Що це?
- Лист від мого батька.
Maybe he still has something
left to teach you.
0Можливо, він ще може чогось тебе навчити.
He taught me so much
about science and life.
0Він так багато мене навчив про науку та життя.
looking at constellations
through a telescope we built.
0дивились на сузір'я через телескоп, який ми збудували.
Catching bugs in the backyard,
0Ловили жуків на задньому дворику,
We used to have
so much fun together.
0Нам було так весело разом.
He used to say it's
what made us so smart.
0Він казав, що це робить нас розумними.
Nerd-onium?
0Розумоній?
<i>waiting for the moment
to strike.</i>
0очікуючи моменту, коли зможе завдати удару.
and then now he sits alone
0і відтоді, він сидить на самоті

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 16 серпня 2018 р. (530 днів)
Діяльність:
856 версій перекладу з загальним рейтингом 30
Написати yourlovelygod приватне повідомлення