Alpha Centauri — переклади без субтитрів / Alpha Centauri — переклади без субтитрів

Во время сеансов связи Хаябуса служит ретранслятором, это избавляет нас от необходимости ставить на посадочные роверы мощные датчики. В октябре Хаябуса отправит на астероид прыгающий ровер МАСКОТ, а в следующем, 2019м, году — ещё один ровер МИНЕРВА.
0Під час сеансів зв'язку "Хаябуса" слугує ретранслятором, що звільняє від необхідності ставити на посадочні ровери потужні передавачі. У жовтні "Хаябуса" відправить на астероїд стрибучий ровер MASCOT, а наступного, 2019-го, року — ще один ровер MINERVA.
Передачу сигнала обеспечивает плоская антенна. МИНЕРВА собирает данные в нескольких местах, во время дня и ночи по местному времени Рюгу. Всего за два местных дня (около 16 часов) будет собрано огромное количество данных.
0Передавання сигналу забезпечує пласка антена. MINERVA збирає дані у декількох місцях, вдень та вночі за місцевим часом Рюгу. Всього за два місцеві дні (приблизно 16 годин) буде зібрано величезну кількість даних.
Будет измерено и магнитное поле астероида, для этого на аппаратах установлены магнетометры. А специальные микроскопы, направленные на поверхность, позволят в деталях исследовать образцы её частиц.
0Також буде виміряне магнітне поле астероїду, для цього на апаратах встановлені магнітометри. Спеціальні мікроскопи, спрямовані на поверхню, нададуть можливість детально дослідити зразки її частинок.
Не оставили нас и без фотографий: широкоформатные камеры МИНЕРВА уже сделали первые снимки поверхности Рюгу, а мы имели возможность их наблюдать. Специальный радиометр позволит роверам исследовать температурные изменения на поверхности астероида во время смены дня и ночи.
0Широкоформатні камери MINERVA зробили перші знімки поверхні Рюгу. Спеціальний радіометр надасть роверам змогу дослідити температурні зміни на поверхні астероїду під час зміни дня та ночі.
На борту они несут навигационные сенсоры, позволяющие определить положение аппаратов и ориентацию в пространстве, подвижный механизм, который может изменять центр тяжести роверов и буквально прыжками менять их положение и небольшие литий-ионные батареи, которые прослужат около 16 часов.
0На борту вони несуть навігаційні сенсори, що надають можливість визначити місце знаходження апаратів та орієнтацію в просторі, механізми, що здатні змінювати центр ваги роверів і стрибками змінювати їх розташування, та невеликі літій-іонні батареї, які прослужать близько 16 годин.
22 сентября, спустившись до высоты всего в 60 метров над Рюгу, аппарат начал первую посадку. Не свою. На поверхность была выпущена пара миниатюрных роверов MINERVA-II.
022 вересня, спустившися до висоти лише 60 метрів над Рюгу, апарат розпочав першу висадку. На поверхню астероїду були випущені двійко мініатюрних роботів MINERVA-II.
Однако миссия аппарата гораздо более сложна, чем может показаться на первый взгляд: изучение почти километрового в диаметре астероида заключается не только в его фотографировании. Сперва Хаябуса должна была приблизиться к объекту на расстояние 20 километров. И «зависнуть» в таком положении. Это фаза картографирования: главной задачей было определение физической формы и свойств астероида а также поиск места для посадки MINERVA, трёх астероидных роверов и MASCOT — специального «прыгающего» модуля.
0Втім, місія апарату набагато складніша, ніж це може здатися на перший погляд: вивчення майже кілометрового в діаметрі астероїду полягає не тільки в його фотографуванні. Спершу "Хаябуса" мала наблизитися на відстань 20 кілометрів і "зависнути". Це фаза картографування: головною задачею було визначення фізичної форми та властивостей астероїду, а також пошук місця для посадки MINERVA, трьох астероїдних роверів та MASCOT — спеціального «стрибучого» модулю.
Погоня продлилась три года: уже в конце лета 2018 мы получили первые фото приближающегося астероида.
0Погоня тривала три роки. Вже наприкінці літа 2018 були отримані перші фото астероїда, що наближався.
В полёте использовались и собственные, ионные, двигатели аппарата. Сейчас на анимации вы можете видеть, что орбита Рюгу пересекает не только Земную, но и Марсианскую орбиты.
0В польоті використовувалися також власні іонні двигуни апарату. На анімації ви можете бачити, що орбіта Рюгу пересікає не тільки земну, але й марсіанську орбіти.
609-килограммовый аппарат начал свой продолжительный путь к далёкому астероиду класса С, носящему имя Рюгу. Около года было потрачено на то, чтобы разогнать Хаябусу за счёт гравитационного поля Земли. В Декабре 2015-го аппарат попрощался с околоземной орбитой на пять лет.
0609-кілограмовий апарат почав свою довгу путь до віддаленого астероїду класу С на ймення Рюгу. Майже рік знадобився, щоб розігнати "Хаябусу" за рахунок гравітаційного поля Землі. У грудні 2015-го апарат розпрощався з околоземної орбітою на п'ять років.
Японская миссия Хаябуса была запущена 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима на ракете-носителе HII-A.
0Японська місія "Хаябуса" стартувала 3 грудня 2014 року з космодрому Танегашіма на ракеті-носії HII-A.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 1 квітня 2018 р. (729 днів)
Діяльність:
31 версія перекладу з загальним рейтингом 0
8 коментарів
Написати ichimaru приватне повідомлення