Far Cry 5: Inside Eden's Gate / Far Cry 5: Всередині Райських Воріт

angels will once more
walk the earth.
0ангели знову зійдуть
на землю.
And after God's wrath
has blown through...
0І після того, як
Божий гнів згасне...
I will build bunkers
to survive the collapse.
0я побудую бункери,
щоб вижити після краху.
Like Noah built his arc,
0Як Ной побудував свій ковчег,
Your greed has made us blind.
0Ваша жадібність
осліпила вас.
And I will return you to
the angels you once were.
0І я поверну вас до ангелів,
якими ви колись були.
and I will tear it
from your bones.
0і відірву його
з ваших костей.
But I will grasp your sin
through your hand
0Але я прийму ваш гріх
через вашу руку
the false highs of consumerism,
indifferent to the suffering
of all the souls around you.
0фальшивих переваг споживацтва,
байдужі до страждань усіх
оточуючих вас душ.
Because you'll be lost in
the glow of your screens,
0Тому що ви втрачені
у світі ваших екранів,
To threaten that is a sin.
0Погрожувати секретності - гріх.
Something to help you see.
0Це допоможе вам прозріти.
No, no.
We do the cops first,
and then the footage.
0Ні, ні.
Спочотку ми повідомимо поліцію,
а потім матеріал.
and then we just bring
in the motherfuckin' cavalry.
0саме цим ми приведемо
сюди чортову кавалерію.
All we do, is we upload
the footage from the minicam
0Але ми мусимо завантажити
матеріал з міні-камери на сайт,
We're gonna
still help her out.
0Ми все ще допоможемо їй.
You're home.
0Ти вдома.
ALEX: We should go.
The sun's coming up.
0Алекс: Ми краще піти.
Сонце підходить.
MAN: I'm out.
See you up there.
0Чоловік: Я йду.
Побачимося там.
You're home now, Sarah.
0Тепер, ти вдома, Сара.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 5 березня 2018 р. (816 днів)
Діяльність:
9130 версій перекладу з загальним рейтингом 70
83 коментаря
Написати sourlemoning приватне повідомлення