Constantine: City of Demons / Костянтин: Місто Демонів

and I never miss it.
0ніколи їх не пропускаю.
It's time for
<i>The Young and the Restless,</i>
0Настав час для
"<i>Молодих і Неспокійних</i>",
Now, get out.
0А зараз, геть.
Done.
0Добре.
I want a fat salary,
and a swanky hotel.
0я потребую високу оплату і розкішний готель
If I'm working for you,
0Якщо я працюватиму на тебе,
Now, will you take the job?
0Отже, чи згодні ви на роботу?
Not that the idiot
could've hurt me.
0Цей ідіот не міг мене ранити.
CONSTANTINE: <i>Bloody hell!</i>
0<i>Йосип драний!</i>
<i>Just displaced.</i>
0<i>Просто перемістився.</i>
He isn't dead. (CHUCKLES)
0Він не помер.
-Chas?
-Not to worry.
0- Чес?
- Не переймайтесь.
But we don't know
if it's true, do we?
0Але ми не впевнені, чи правда це?
then any attack on him
is an attack on your daughter.
0то тоді, атакуючи його, ти зачіпеш свою доньку.
No, Chas, if what Beroul
is saying is true,
0Ні, Чес, якщо Берул каже правду,
Let her go, you bastard.
Let her go!
0Відпусти її, ти виблядок.
Відпусти її!
within my heart.
0в моєму сердці.
held, quite literally,
0буквально,
You could say
she's a prisoner of love,
0Можна сказати, вона полонена кохання,
Right here.
0Прямо тут.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 5 березня 2018 р. (724 дня)
Діяльність:
9130 версій перекладу з загальним рейтингом 70
83 коментаря
Написати sourlemoning приватне повідомлення