Batman: Arkham Asylum (2009) / Бетмен: Притулок Аркхема (2009)

Come in, sit down, take off your mask.
0Проходь, сідай, знімай маску.
Hang on a second. If I outsmarted you, and I am... well, quite clearly insane... what does that make you?
0Стривай секунду. Якщо я перехитрив тебе, а я... ну, трішки псих... ким тоді це робить тебе?

You probably thought you could follow that idiot guard to the old man, didn't you? Sorry about that.
0Ти, напевно, думав, що зможеш простежити за цим ідіотом охоронцем до старого, чи не так? Шкода.

Is it driving you bats, Bats?
0Це тебе заводить, Бетс?
Let's just get down to business. You're probably wondering how this is all going to turn out, aren't you?
0Давайте просто перейдемо до справи. Тобі, напевно, цікаво, чим все це обернеться, чи не так?
Good evening, residents of Joker Asylum. Some of our... crazier guests have crashed the party early. And when I say crazy, I mean real psycho.
0Добрий вечір, жителі Притулку Джокера. Деякі з наших... більш божевільних гостей втрутились у вечірку зарано. І коли я кажу божевільних, я маю на увазі справжній психів.
It doesn't look serious. He should wake up any time now.
0Це не виглядає серйозним. Він повинен прокинутися в будь-який момент.
I managed to avoid getting hurt too bad. I didn't fight back, unlike Nate here.
0Мені вдалося уникнути занадто сильного болю. Я не чинив опір, на відміну від Нейта.
OK, I'll go with him as soon as he's able to stand.
0Гаразд, я піду з ним, як тільки він зможе встати.
Move him away from here as soon as you can. Take him to the Medical Facility. It's the safest place on the island.
0Прибери його звідси якомога швидше. Відвезти його до медичного закладу. Це найбезпечніше місце на острові.
He struck his head when they knocked him to the ground.
0Він вдарився головою, коли його повалили на землю.

Is he OK?
0З ним усе гаразд?

Thank you, Batman. The guard wouldn't have lasted much longer.
0Дякую, Бетмене. Охоронець не протримався б довго.

I can't leave the hostages!
0Я не можу залишити заручників!

They'll die if I don't take out Joker's thugs.
0Вони помруть, якщо я не приберу головорізів Джокера.

I'm heading to Dead Man's Point in Arkham North. I'll contact you once I'm in the Batcave.
0Я прямую до точки мерця в Аркхеме на півночі. Я зв'яжуся з тобою, коли буду в печері кажанів.

Yes. I'm worried. Bane seemed even more powerful than usual. Joker wants the Venom, and that can only be trouble.
0Стверджувальна відповідь. Я турбуюся. Бейн здавався ще більш могутнім, ніж зазвичай. Джокер хоче отруту, і це може бути лише проблемою.

So, do you think Dr. Young's been experimenting with Venom, the same chemical that turns Bane into that animal?
0Як ви думаєте, доктор Янг експериментувала з отрутою, з тією ж хімічною речовиною, яка перетворює Бейн в цю тварину?
It's me, remember?
0Це ж я, пам'ятаєш?

How'd you manage to keep this a secret?
0Як тобі вдалося зберегти це в секреті?


Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 5 березня 2018 р. (817 днів)
Діяльність:
9130 версій перекладу з загальним рейтингом 70
83 коментаря
Написати sourlemoning приватне повідомлення