Batman: Arkham Asylum (2009) / Бетмен: Лікарня Аркхема (2009)

I know I have.
0Я знаю, я чекав.
The man shrugs his shoulders and replies, "I needed the eggs."
0Чоловік пожимає плечима і відповідає: "мені потрібні яйця."
"Then why did it take you so long to come and see me?" asked the shrink.
0-Тоді чому ти так довго не приходив до мене?"- запитав психіатр.
The doctor asks, "How long has she had this condition?"... "Two years," says the man.
0Лікар запитує: "як давно у неї це захворювання?"... "Два роки", - каже чоловік.
A patient goes to see his doctor. "Doc," he says, "you've got to help me. My wife thinks she's a chicken!"
0Пацієнт йде до свого лікаря. "Док, - каже, - Ти повинен мені допомогти. Моя дружина думає, що вона курка!"
I cut the legs off my bed. And then the doctor. Slept fine ever since.
0Я відрізав ноги від свого ліжка. А потім ще й доктора. З тих пір спав нормально.
I was going crazy... So I cured myself.
0Я просто сходив з розуму... Тому я вилікував себе.
I once went to a psychiatrist. "Doc," I said, "Every time I get into bed, I think there's somebody under it. I get under the bed, I think there's somebody on top of it."
0Одного разу я ходила до психіатра. "Док, - сказав я, - кожен раз, коли я лягаю спати, я думаю, що під нею хтось є. Я залажу під ліжко, і думаю, що там хтось зверху."
Do you really think you can win? We'll see.
0Ти справді думаєш, що зможеш перемогти? Ще побачемо.
Are you excited, Bats? I mean, we've been building up to this point all night.
0Ти схвильований, кажан? Я маю на увазі, ми підходили до цього моменту всю ніч.
Don't tell me you've not been looking forward to it.
0Не кажи мені, що ти не чекав цього.
I know I have.
0Я знаю, що чекав.
Surprise!
0Сюрприз!
Everyone always said I should be in television.
0Усі завжди говорили, що я повинен бути на телебаченні.
You don't want to miss this. Really. It'll be a blast.
0Ти не хочеш пропустити це. Справді. Це буде вибух.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
010, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
There were these two guys in a lunatic asylum... Oh hell, you've heard that one before, haven't you?
0Ці двоє були у божевільні... Чорт візьми, ти вже чула це раніше, чи не так?
Do you really think you can win? We'll see.
0Ти справді думаєш, що зможеш перемогти? Ще подивимося.
Who is that behind the mask? Why do you feel the need to go out into the world and fight people like me?
0Хто стоїть за маскою? Чому ти відчуваєш необхідність вийти у світ і боротися з такими, як я?
Someone to talk to, share secrets with. Shall we start with the big one?
0З ким можна поговорити, поділитися секретами. Почнемо з самого головного?

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 5 березня 2018 р. (200 днів)
Діяльність:
4956 версій перекладу з загальним рейтингом 23
33 коментаря
Написати sourlemoning приватне повідомлення