American Horror Story (6 season) / Американська історія жаху (6 сезон)

We were immediately pulled in.
0Ми були відразу затягнуті.
looking into his eyes
as he told the story...
0дивлячись у його очі, як він розповідав цю історію ...
But...
0Але...
What he said on that tape
0Що він сказав на цій стрічці
Yeah, that's him.
0Так, це він.
This is the same guy you saw
on the video in the woods?
0Це той самий хлопець, якого ви бачили на відео в лісі?
<i>I'm too afraid to go back
into that house now.</i>
0<i>Я теж боюся зараз повертатися у цей будинок.</i>
<i>Until they got physical,
look what they did to me.</i>
0<i>Доки вони не стали фізичними,
подивіться, що вони мені зробили.</i>
<i>They keep coming to me,
showing me horrible things.</i>
0<i> Вони продовжують приходити до мене,
показуючи мені жахливі речі.</i>
<i>But there are forces
that will not let me sleep.</i>
0<i>Але є сили, які не дадуть мені спати.</i>
<i>is not what I envisioned
when I first came here.</i>
0<i>це не те, що я передбачав,
коли вперше приїхав сюди.</i>
<i>This...</i>
0<i>Це...</i>
<i>I am not what I am.</i>
0<i>Я не те, що я.</i>
<i>What was on that tape
that she wanted us to see?</i>
0<i>Що було на тій касеті, що вона хотіла нам показати?</i>
<i>She wanted us to find that camera,
what we didn't know was why.</i>
0<i>Вона хотіла, щоб ми знайшли ту камеру, щоб ми не знали чому.</i>
<i>The girl didn't
lead us there as a trap.</i>
0<i>Ця дівчина не привела нас у пастку.</i>
for how long.
0як довго.
Who knows how long ago, or...
0Хто знає як давно, або...
<i>It was like someone
had been living down there.</i>
0<i>Це виглядало так, ніби хтось там жив.</i>
<i>But we both felt that whatever
was going on in that cellar,</i>
0<i>Але ми обидва відчували, що все, що відбувається в цьому підвалі,</i>

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 18 січня 2018 р. (548 днів)
Діяльність:
47 версій перекладу з загальним рейтингом −10
Написати Richard_6799 приватне повідомлення