Legion / Легіон

I'm saying that war
is not the answer.
0Війна - це не відповідь.
What... what are you saying?
0Що... про що це ти?
I did this. You never had
a chance because of me.
0Я це зробив. Ти втратив
свій шанс через мене.
You're trapped in a war that you
didn't start. This is my fault.
0Ти у пастці, у війні, яку ти не починав. Це моя провина.
I see you. I do.
0Я розумію тебе.
Listen to me, please.
0Послухай мене, прошу.
-I was gonna kill him
with words?
-David, stop.
0- я вб'ю його словами?
- Девіде, зупинися.
-Yes, I saw the blood.
-What did you think,
0- Так, я бачив кров.
- Ти думав,
I had him!
0Він був у мене!
before we go, there's one
more thing I must do.
0перш ніж ми підемо, я маю дещо зробити.
Please, Father,
0Прошу, батьку,
like the glory
of one last battle.
0як у попередніх битвах.
There is no glory
0Тут немає слави,
CARY:
I-I'm scared.
I don't want to die.
0Я боюся. Я не хочу помирати.
It's nothing. It's just a little
arthritis. We're still deadly.
0Нічого. Це артрит. Ми й досі смертні.
I don't feel so good.
0Я почуваюся не добре.
-Well, then I have
a proposition for you.
-Hmm.
0Ну, маю для тебе пропозицію.
What I'm trying to say is...
I have changed.
0Я намагаюся сказати... я змінився.
but to aid him in his quest.
0а допомогти йому.
I did not come here
to defeat David,
0Я прийшов не перемогти Девіда,

Резюме
Стать:
жінка
Рідна мова:
українська
З нами:
з 8 грудня 2016 р. (1264 дня)
Діяльність:
76422 версії перекладу з загальним рейтингом 2482
440 коментарів
Написати _hellisa приватне повідомлення