The Guide to Wireframing / Основи вайрфреймування

For this reason, wireframes are typically created in the product design and development process in one way or another, even if it’s a quick sketch on scratch paper or a grid notepad.
0Саме тому, так чи інакше, вайрфрейми створюються в процесі розробки й дизайну продуктів – навіть якщо це швидкий начерк у чернетці чи на клаптику паперу в клітинку.
Black & Whiteboarding
0Блекбордінг та вайтбордінг
Everything has a meaning
0Все має значення
Don’t confuse change with improvement
0Не плутайте зміну з поліпшенням
Start simple, stay simple
0Починайте просто й продовжуйте просто
Plan a little - do the rest
0Менше плануйте, більше робіть
8... DESIGN PRINCIPLES FOR WIREFRAMING
0ПРИНЦИПИ ДИЗАЙНУ ДЛЯ ВАЙРФРЕЙМІНГА
• Structure - How will the pieces of this site be put together?
0• Структура - Як скласти шматки цього сайту докупи?
Why Should I Use Wireframes?
0Чому я маю користуватися вайрфреймами?
• Functionality - How will this interface work?
0• Функціональність - Як цей інтерфейс працюватиме?
•Informational hierarchy - How is this information organized and displayed?
0• Інформаційна ієрархія - Як ця інформація організована та показана?
• Content - What will be displayed on the site?
0• Контент - Що буде показано на вебсайті?
Why Should Anyone Use Wireframes?
1Навіщо взагалі користуватися вайрфреймами?
Who Uses Wireframes?
0Хто користується вайрфреймами?
Whether you’re building the next hot startup or a solid website or mobile application, wireframes are invaluable in keeping everyone on the same page - not just product managers, designers, and engineers. And they can be changed really quickly to accommodate the collaborative and iterative nature of product design and development, especially in agile startups and enterprises.
0Байдуже що ви розробляєте – новітній стартап, крутий вебсайт чи мобільний додаток, – wireframe-и стануть безцінним інструментом, який забезпечить узгодженість дій всіх причетних до розробки, а не тільки product-менеджерів, дизайнерів та інженерів. І їх можна реально швидко замінити, щоб влаштувати спільну роботу й ітераційний характер дизайну продукта і розробки, особливо у прогресивних стартапах і підприємствах.
ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ
Wireframing is an important tool for product design and development.
1Wireframe — важливий інструмент для дизайну продуктів та їх розробки.
Who uses wireframes, what’s their purpose & how do they work together
1Хто користується wireframe-ами, для чого вони потрібні і як вони працюють у поєднанні.
Beg, Borrow & Steal… When Appropriate
0Випрошуйте, позичайте та крадіть... коли треба
Design Patterns & Wireframe Examples
0Дизайн патерни та приклади вайрфреймів
7... FRESH UI DESIGN PATTERNS
0НАЙНОВІШІ ПАТЕРНИ ДИЗАЙНУ UI

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 11 жовтня 2016 р. (1269 днів)
Діяльність:
540 версій перекладу з загальним рейтингом 3
91 коментар
Написати TSpell приватне повідомлення