The Guide to Wireframing / Основи вайрфреймування

Shipped is better than perfect
0Відправлений краще, ніж ідеальний
Your designs will get built
0Ви створите свої дизайни
Experiment & collaborate quickly
0Швидко експериментуйте і співпрацюйте
Low-fidelity doesn’t mean unrealistic
0Низька точність відтворення не означає нереалістичність
Everything has a meaning
0Все має значення
Don’t confuse change with improvement
0Не плутайте зміну з поліпшенням
Start simple, stay simple
0Починайте просто й продовжуйте просто
Start with users – and their needs
0Починайте з користувачів та їхніх потреб
Plan a little – do the rest
0Менше плануйте, більше робіть
Be consistent, not uniform
0Будьте послідовні, не одноманітні
(image) Photo credit: „wireframe working”. baldiri. Creative Commons 2.0
0(зображення) Фото: «робота з вайрфреймами». baldiri. Creative Commons 2.0
Think how, not what
0Думайте «як», а не «що»
Have a clear goal of what you’re trying to achieve and how you’ll measure success.
0Майте чітке бачення того, що ви намагаєтесь досягти і як ви виміряєте успіх.
Set expectations – not just goals
0Ставте собі «сподівання», не лише цілі
DESIGN PRINCIPLES FOR WIREFRAMING
A few things to remember while you’re iterating on product concepts
0ДИЗАЙН ПРИНЦИПИ ДЛЯ ВАЙРФРЕЙМУВАННЯ
Кілька речей, які ви маєте запам'ятати в процесі ітерування концептів продукту
Wireframes are not supposed to represent the visual design, contact graphic elements, or convey the brand or identity.
0Вайрфрейми не повинні представляти візуальний дизайн, пов'язуватися із графічними елементами, або виражати бренд чи індивідуальність.
• Behavior - How does it interact with the user? And how does it behave?
0• Поведінка - Як він взаємодіє з користувачем? І як він поводиться?
Wireframes are the “blueprint for design.”
0Вайрфрейми це «чернетка дизайну».
In a later series, I’ll talk more about how these team members should think about working together, including their use of wireframes and other design tools.
0В наступних серіях, я детальніше розповім про те, як ці члени команди мають думати про спільну роботу, включаючи використання ними вайрфреймів та інших інструментів дизайну.
In short, anyone involved in the product - in any capacity.
0Якщо коротко, то будь-хто, хто залучений до створення продукта.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 11 жовтня 2016 р. (1269 днів)
Діяльність:
540 версій перекладу з загальним рейтингом 3
91 коментар
Написати TSpell приватне повідомлення