The Guide to Wireframing / Основи вайрфреймування

Picasso once said (and Steve Jobs echoed), „Good artists borrow, great artists steal.” This may be one of the most misunderstood and misused creative phrases of all time, but also the most important in a time when product design and development trends have exploded.
0Пікассо одного разу сказав (а Стів Джобс повторив), "Хороший художник запозичує, великий - краде". Це, можливо, одна з найбільш не правильно зрозумілих та невірно використаних креативних фраз усіх часів, а також найважливіша в той час коли тренди продуктового дизайну та розробка вичерпали себе.
(image) Photo credit: uxpin.com
0(зображення) Фото: uxpin.com
FRESH UI DESIGN PATTERNS
Web and Mobile Product Design Trends I’ve Noticed In 2013 and 2014
0СВІЖІ ПАТТЕРНИ ДИЗАЙНУ ІНТЕРФЕЙСІВ
(image) Photo credit: carousel.com
0(зображення) Фото: carousel.com
(image) Photo credit: http://www.mailboxapp.com/
0(зображення) Фото: http://www.mailboxapp.com/
(image) Photo credit: instagram.com
0(зображення) Фото: instagram.com
(images)
Photo credit: snapchat.com
Photo credit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca&hl=en
0(зображення)
Фото: snapchat.com
Фото: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca&hl=en
They’re supposed to connect the underlying conceptual structure (or information architecture) to the surface (or visual design) of a website or mobile app. More specifically, they’re visual representations of an interface, used to communicate the following details to get everyone on the same page:
0Вони повинні з'єднати основну концептуальну структуру (або інформаційну архітектуру) з поверхнею (або візуальним дизайном) веб-сайту чи мобільного додатка. Конкретніше, вони є візуальним уявленням інтерфейсу, який використовуються для передачі наступних відомостей, щоб всі вони були на одній сторінці:
Although designers, developers, and product managers typically create and use wireframes the most in their daily work, many people benefit from wireframes. These may include business analysts, information architects, interaction designers, user experience designers, graphic designers, programmers, and product managers.
0Хоч в основному в своїй повсякденній роботі вайрфрейми створюють та використовують дизайнери, розробники та продукт менеджери, та все ж багато людей мають від них користь. До таких лоюдей можна віднести бізнес аналітиків, інформаційних архітекторів, дизайнерів інтерактиву, UX дизайнерів, графічних дизайнерів, програмістів та продукт менеджерів.
Over the years, I’ve heard the terms “sketches”, “mockups”, and even “prototypes” used synonymously with “wireframes.” Initially, wireframing tools were paper-only with what many now consider basic (not comprehensive) layouts. And the initial versions of digital wireframing and prototyping tools were either incredibly austere and covered the wireframing niche of product design (i.e. Balsamiq circa 2008), or exceptionally complex and bridged the product design stages, namely wireframing and prototyping (i.e. Axure circa 2003). While digital tools proliferate, the old pa- radigms of paper wireframing and prototyping remain, leading designers, product managers, and engineers alike to further con ate the terms used daily.
0Роками я чув терміни "скетчі", "мокапи", і навіть "прототипи" які вживалися як синонім до "вайрфрейми". Спочатку, інструментами wireframe були лише паперові із, як багато хто зараз розглядає (не всеосяжними) макетами.
НЕ ЗАВЕРШЕНО
Beyond Wireframing Software
0По той бік програмного забезпечення для Wireframe
(image) THE PEN IS MIGHTIER THAN THE SWORD
0(картинка) ПЕРО МІЦНІШЕ НІЖ МЕЧ
4 NON-DIGITAL WIREFRAMING WEAPONS
04 АНАЛОГОВЕ WIREFRAME "ОЗБРОЄННЯ"
Lo-fi to hi-fi design in a single tool
0Від низькопробного до високоякісного дизайну завдяки всього лише 1 інструмента
Integration with Photoshop and Sketch
0Інтеграція в Photoshop і Sketch
Collaboration and feedback for any team size
0Співпраця і зворотній зв'язок для команди будь-якого розміру
Complete prototyping framework for web and mobile
0Ідеальний фреймворк прототипування для веб і мобільних
Everything you ever wanted in a UX Design Platform
0Все про що ви мріяли в дизайн платформі UX
(button) Start using it now!
0(кнопка) Почати зараз!
Ready, set, wireframe!
0На старт, увага, вайрфрейм!

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 11 жовтня 2016 р. (1361 день)
Діяльність:
540 версій перекладу з загальним рейтингом 3
91 коментар
Написати TSpell приватне повідомлення