American Horror Story (7 season) / Американська історія жаху (7 сезон)

a picture of you is
a picture of Kai.
0фото з тобою - це фото з Каєм.
As long as he's alive,
0Поки він живий,
Put something out there with
just my picture alone.
0Додай щось інше, там де я сама на фото.
Take him out.
0Прибери його.
we're not helping the situation
by putting him in the ad.
0ми не покращуємо ситуацію розміщуючи його в рекламі.
Well, look...
0Ну, слухай...
They see Kai.
0Вони бачать Кая.
What do people see
when they look at me?
0Що люди бачать, коли дивляться на мене?
and all the shit
you've been through.
1та всього того лайна, через яке ти пройшла.
that doesn't know your name
0яка не знає твого імені
and there's not a person
in this country
0і в цій країні немає людини,
You scored high marks across all
the favorability categories,
0Ти отримала високі оцінки за всіма категоріями прихильності,
BEVERLY: The focus group liked
the ad-- they like you.
0Фокус-групі сподобалась реклама, їм сподобалась ти.
I'm Ally Mayfair-Richards,
0Я Еллі Мейфер-Річардс
I'll get you plates.
0Я принесу тарілки.
Okay, help yourselves, everyone.
0Добре, вибирайте собі самі.
Hello?
0Слухаю?
Yes, thank you.
0Так, дякую.
Want me to get that?
0Хочеш я підніму?
Ooh, this looks good.
0О, виглядає смачно.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 2 жовтня 2016 р. (717 днів)
Діяльність:
5982 версії перекладу з загальним рейтингом 35
19 коментарів
Написати petrov97 приватне повідомлення