The Last Man on Earth / Останній чоловік на Землі

Of course.
0Звісно.
for the good of humanity.
0на благо людству.
I should be impregnating
both Carol and Melissa
0Я маю запліднити, як Керол, так і Меліссу
I brought you here, listen up...
0я привів вас сюди, слухайте ...
So therefore... And
this is the whole reason
0І тому... Це та причина, чому
means there have to be two
balls pregnant at any given time.
0означає, що два м'ячі повинні бути вагітними в один часу.
As many babies as possible
0Якомога більше дітей,
Anyway, don't you see?
0Отже, хіба ви не бачите?
There you go. You're gonna be a great dad.
0Ось так. Ти будеш чудовим татом.
Trevor.
0Тревора.
unless Kevin also impregnates
0Якщо Кевін також запліднить
Unless...
0Якщо...
repopulation thing grinds to
a halt until that baby is born.
0репопуляція зі скрипом зупиняється, поки дитина не народиться.
Congratulations. Now, this whole
0Вітання. І тепер ця вся
This gum is your baby.
0Ця гумка - ваша дитина.
Okay?
0Добре?
you're having a baby with Antawn.
0матиме дитину з Антуаном.
Now let's say that, Kevin,
0Тепер давайте припустимо, що, Кевін,
Okay.
0Добре.
Those were Carol's exact
words. And then it hit me.
0Це те, що сказала Керол. А потім мене осяяло.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 2 жовтня 2016 р. (717 днів)
Діяльність:
5982 версії перекладу з загальним рейтингом 35
19 коментарів
Написати petrov97 приватне повідомлення