Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней / Дивовижна палеонтологія. Історія Землі та життя на ній

Давайте, однако, задумаемся: если бы причиной движения планет было одно лишь тяготение, то что с ними произошло бы? Правильно, они «упали» бы на Солнце. Но планеты благополучно двигаются по своим орбитам перпендикулярно действующей на них силе тяжести и при этом еще вращаются вокруг собственной оси. Это движение не могло возникнуть – и не возникло! – под влиянием тяготения Солнца. Откуда же оно взялось? Дело в том, что всякое вращающееся тело обладает определенным качеством, которое называется моментом количества движения (МКД).
0Давайте, однак, задумаємося: якби причиною руху планет було одне лише тяжіння, то що з ними сталося б? Правильно, вони «впали» б на Сонце. Але планети успішно рухаються по своїх орбітах перпендикулярно діючій на них силі тяжіння і при цьому ще обертаються навколо власної осі. Цей рух не міг виникнути - і не виникав! - під впливом тяжіння Сонця. Звідки ж воно взялося? Справа в тому, що будь-яке тіло при оберненні, має певну якість, яка називається моментом кількості руху (МКР).

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 27 вересня 2016 р. (1287 днів)
Діяльність:
196 версій перекладу з загальним рейтингом 0
2 коментаря
Написати bogdan8249 приватне повідомлення