Swing Time / Час свінгу

Yes, I guess so.
0Так, думаю так.
Then you're going to marry him?
0Тоді ти одружишся на ньому?
There isn't going to be any wedding.
0Не буде ніякого весілля.
Well, what about the wedding?
0Ну, що на рахунок весілля.
So there you are. Where are my pants?
0Ось ви де. Де мої штани?
You wait here.
0Зачекай тут.
No, there isn't.
0Ні, не буде.
Yes, there is.
0Так, буде.
I'm laughing because
there isn't going to be any wedding.
0Я сміюся,
бо ніякого весілля не буде.
- You just came to laugh at my wedding.
- No.
0- Ти просто прийшов сюди посміятися з мого весілля.
- Ні.
You see, I...
0Розумієш, я...
Lucky, what are you doing here?
0Лакі, що ти тут робиш?
no cuffs.
0немає відворотів.
Why...
0Як це...
What's wrong with them?
0Що з ними не так?
Those trousers.
0Ці штани.
What are you laughing at?
0Чого ви смієтеся?
and we have a group of specially selected
guests to attend the wedding.
0і в нас є група спеціально вибраних
гостей для нашого весілля.
<i>I made a special arrangement
of the Wedding March myself...</i>
0Я сам зробив особливе аранжування
Весільного Маршу...
My own orchestra
is going to be there and play.
0Мій власний оркестр
буде там грати.

Резюме
Стать:
жінка
Рідна мова:
українська
З нами:
з 25 вересня 2016 р. (725 днів)
Діяльність:
3525 версій перекладу з загальним рейтингом 0
Написати WildImagination приватне повідомлення