Carefree / Безтурботна

Stand up, Joe.
0Вставай, Джо.
Tony loves Amanda.
0Тоні любить Аманду.
Tony loves Amanda.
0Тоні любить Аманду.
Repeat after me:
0Повторюй за мною:
Hurry up, doc, get to her
unconscious before she comes to.
0Поспішіть, док, до її
підсвідомості поки свідомість не прийшла назад.
Amanda, darling.
0Аманда, люба.
Hey, doc, duck!
0Ей, док, пригнись!
Oh, I'm sorry, I just can't do it.
0Ох, вибач, я не в змозі це зробити.
Amanda, darling, for what I'm
about to do, please forgive me.
0Аманда, люба, будь ласка, прости мене за те що я зараз зроблю.
Get out of here before I call Steve.
0Виходь звідси поки я не покликала Стіва.
Hi, kids.
0Привіт, діти.
- We just came in through the window.
- Yeah, I guess we're in the wrong room.
0- Ми зайшли не через те вікно.
- Так, я гадаю ми не в тій кімнаті.
Oh, hello, Steve.
0Ох, привіт, Стів.
Let's find that open window.
0Давай знайдемо це відкрите вікно.
Oh, don't be ridi...
0Ох, не будь безгл...
I'd bust her in the jaw. I
guarantee she'd be unconscious.
0Я вдарю її в щелепу. Я
гарантую що вона буде без свідомості.
I'd get her unconscious
in under five minutes.
0Вона буде без свідомості
менше ніж за п'ять хвилин.
That'd take longer than five minutes.
0Для цього потрібно більше п'яти хвилин.
But it's no good unless I can
get to her unconscious mind.
0Але в ньому немає потреби якщо
я не можу достукатися до її підсвідомості.
After the trouble we had
getting you a marriage license?
0Після всіх цих проблем які ми пройшли
щоб тобі видати дозвіл на шлюб?

Резюме
Стать:
жінка
Рідна мова:
українська
З нами:
з 25 вересня 2016 р. (725 днів)
Діяльність:
3525 версій перекладу з загальним рейтингом 0
Написати WildImagination приватне повідомлення