Powerless / Безсилі

Um, I think that this is a lot.
0Я думаю, що це занадто.
um, but, like, what do you
think about that, like...
0що ти думаєш про це...
and we get some green smoothies,
0та взяти декілька зелених смузі,
what about we go after this is done
0як щодо піти після цього
But it's a great example
of sex-positive feminism.
0Це гарний приклад позитивного фемінізму.
- So I'm not actually naked?
- No, you're definitely naked.
0- Тобто, насправді я не гола?
- Ні, ти точно гола.
without your Wayne Security Poncho.
0без пончо від Вейн Секюріті.
You're just saying you feel naked
0Ти лише кажеш, що відчуваєш себе голою
And if you think about it,
you're not really naked.
0Якщо ти про це думаєш, ти насправді не гола.
I gave her a locket!
0Я дала їй медальйон!
who can't keep a husband.
0яка не може втримати чоловіка.
and I want to make sure
she doesn't end up like you.
1і я хочу бути впевненою, що вона не закінчить як ти.
Jackie, she has her reasons.
You just have to trust me.
0Джекі, вона мала свої причини. Ти маєш лише довіряти мені.
I was just pissed at him that day.
1Я просто була зла на нього того дня.
and here is her birth certificate.
0і ось свідоцтво про народження.
the last time you tried
to pick up Green Fury,
0останнього разу, коли ти намагався підкотити до Зеленої Фурії.
Okay, well, buddy, I was with you
0Добре, друже, я був з тобою
Yeah.
0Так.
Yes. Because it was your
idea, everyone will blame you.
0Так. Тому що це була твоя ідея, всі будуть звинувачувати тебе.
you have to compromise
all of your principles."
0ти маєш піти на компроміс з усіма своїми принципами."

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 25 вересня 2016 р. (1280 днів)
Діяльність:
697 версій перекладу з загальним рейтингом 19
5 коментарів
Написати KOBYAR_09 приватне повідомлення