Powerless / Безсилі

Hey, Ruby, do you want to go shopping?
1Агов, Рубі, ти хочеш пройтися по магазинах?
You can put anything in their pockets,
0Ти можеш покласти будь-що в їх кишені,
I love kids.
0Я люблю дітей.
Jackie! You brought your daughter?
0Джекі! Ти привела свою доньку?
start with your mouth.
1почни зі свого рота.
Mom!
0Мам!
Mommy!
0Мамцю!
He is the Mozart of sucking up.
0Він Моцарт підлизуватися.
Actually, he's right.
0Насправді, він правий.
Okay, it is my moment to shine!
0Добре, це мій момент сяяти!
But, Van, this is my chance
0Але, Вене, це мій шанс
Ooh, I so love surprises, but...
0Я так люблю сюрпризи, але...
Well, they'll know who I am soon.
0Ну, вони скоро дізнаються хто я.
It's for emergencies, Teddy.
0Це для надзвичайних ситуацій, Тедді.
- Wh...
- How dare you?
0- Чо..
- Як ти смієш?
Thanks. I will.
0Дяки. Я буду.
just push that button.
0лише натисни цю кнопку.
If you're ever in trouble,
0Якщо втрапиш у халепу,
Yeah. Thanks.
0Так. Дякую.
You okay?
0Ти в нормі?

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 25 вересня 2016 р. (1280 днів)
Діяльність:
697 версій перекладу з загальним рейтингом 19
5 коментарів
Написати KOBYAR_09 приватне повідомлення