Powerless / Безсилі

and capable you are.
1та на що здатна.
that will show the
world how strong, smart,
1яка покаже світу яка ти сильна, розумна,
No wonder the Justice League
doesn't take me seriously
0Не дивно, що Ліга справедливості не сприймає мене серйозно
Damn it!
0Чорт забирай!
like this.
0ось так.
But right now, the world sees you
0Але зараз світ бачить тебе
Well, and this<i> is</i> an emergency,
0Ну, це і була надзвичайна ситуація,
Like a Kevin James.
0Як Кевін Джеймс.
This guy!
1Цей хлопець!
It's a fantastic product.
0Це фантастичний продукт.
as Charles' sperm count.
0як кількість сперми Чарльза.
Our sales are as low
0Наші продажі такі ж низькі
Oh, no!
0О, ні!
- I'm not.
- Okay, shh.
0- Я не сміюсь.
- Добре, тсс.
Don't laugh as loud as me.
1Не смійся так голосно, як я.
[whispering] I'm sorry.
0Мені шкода.
- Cool!
- No.
0- Круто!
- Ні.
because she hit another kid.
1тому що вдарила іншу дитину.
She was suspended from school
0Вона виключена зі школи
- Yeah!
- She can't.
0- Звісно!
- Вона не може.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 25 вересня 2016 р. (1280 днів)
Діяльність:
697 версій перекладу з загальним рейтингом 19
5 коментарів
Написати KOBYAR_09 приватне повідомлення