Black Sails (Season 2) / Чорні вітрила (Сезон 2)

You are truly amazing,
you know that?
0Ви справді дивні,
Ви знаєте, це?
Look.
0Поглянь.
- Wait.
- You almost got us killed.
0- Зачекайте.
- Ви мало не вбили нас.
Stay the fuck away from me.
0Тримайтеся нахрін від мене.
He is angry, but this will pass.
0Він злий, але це пройде.
I will send someone
upstairs to tend to him.
0Я пошлю кого-небудь наверх,
щоб приглянути за ним.
They pissed on me.
0Вони розлючені на мене.
What a wonderful idea.
Why didn't I think of that?
0Яка чудова ідея. Чому я не подумав про це?
So you can murder them all?
0Таким чином, Ви можете вбити їх усіх?
Tell me who did this.
0Скажи мені хто це зробив.
They pissed on me.
0Вони розлючені на мене.
what's become of my name?
0що стало з моїм ім'ям?
Jesus Christ,
0Ісус Христос,
Same as yesterday,
0Те що вчора,
What happened?
0Що сталося?
Jesus.
0Ісусе.
I will fucking kill you.
Shut up.
0Я бляха вб'ю тебе. Замовкни.
Hurry up!
0Поквапся!
Go all the way to hell!
0Ідіть до пекла!

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 25 вересня 2016 р. (1377 днів)
Діяльність:
697 версій перекладу з загальним рейтингом 21
5 коментарів
Написати KOBYAR_09 приватне повідомлення