Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней / Дивовижна палеонтологія. Історія Землі та життя на ній

Вот тут-то и выяснилось, что он должен прогореть дотла всего-навсего за полторы тысячи лет. Конечно, существуют вещества более энергоемкие, чем уголь, но это не решает проблему: расчетное время существования Солнца все равно оказывается меньше шести тысяч лет, т.е. меньше времени существования человеческой цивилизации; ясно, что это абсурд.
0Ось тут-то і з'ясувалося, що воно повинно прогоріти дотла усього лише за півтори тисячі років. Звичайно, існують речовини більш енергоємні за вугілля, але це не вирішує проблему: розрахунковий час існування Сонця все рівно виявляється меншим, ніж шість тисяч років, тобто меншим, ніж час існування людської цивілізації; зрозуміло, що це є абсурдом.
Установление же времени существования Солнца – после того как были открыты законы сохранения вещества и энергии – казалось физикам довольно простой задачей. Солнце постоянно излучает энергию в пространство, назад ничего не возвращается, так что, по идее, количество энергии в Солнечной системе должно постоянно убывать. Самый энергетически выигрышный процесс (из известных до XX века) – сжигание каменного угля; тепло и свет при этом создаются в результате химической реакции C + O2 ? CO2 + Q. А поскольку нам известны и величина Q, и количество энергии, излучаемой Солнцем за единицу времени, и масса Солнца (она была приближенно вычислена еще в XVII веке), то рассчитать суммарное время существования угольного костра таких размеров можно буквально в одно действие.
0Встановлення ж часу існування Сонця – після того як були відкриті закони збереження маси речовини та енергії – здавалось фізикам доволі простою задачею. Сонце постійно випромінює енергію у простір, назад нічого не повертається, таким чином, в принципі, кількість енергії в Сонячній системі має постійно зменшуватися. Самим енергетично ефективним процесом (серед відомих до XX століття) є спалювання кам'яного вугілля; тепло і світло при цьому виникає в результаті хімічної реакції C + O2 → CO2 + Q. А оскільки нам відомі і величина Q, і кількість енергії, що випромінюється Сонцем за одиницю часу, і маса Сонця (вона була наближено обчислена ще в XVII столітті), то розрахувати сумарний час існування вугільного багаття таких розмірів можна буквально в одну дію.

Резюме
Стать:
жінка
Рідна мова:
українська
З нами:
з 21 вересня 2016 р. (1251 день)
Діяльність:
2 версії перекладу з загальним рейтингом 0
Написати tetianagr приватне повідомлення