Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней / Дивовижна палеонтологія. Історія Землі та життя на ній

Необходимо заметить, что людей первоначально заинтересовал возраст не Земли как небесного тела, а именно обитаемой Земли – как сейчас сказали бы, биосферы. Однако ясно, что, определив время возникновения жизни, мы тем самым получим минимальный срок существования и самой планеты. А поскольку источником жизни на Земле вполне справедливо полагали энергию Солнца, то возраст нашего светила, в свою очередь, даст нам максимальный срок существования биосферы.
0Необхідно зазначити, що людей з самого початку зацікавив не вік Землі як небесного тіла, а саме населеної Зеслі - як зараз би сказали, біосфери. Однак ясно, що, визначивши час виникнення життя, ми тим самим отримаємо мінімальний строк існування самої планети. А оскільки джерелом життя на Землі цілком справедливо вважають енергію Сонця, то вік нашого світила, у свою чергу, дасть нам мінімальний строк існування біосфери.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 21 вересня 2016 р. (1343 дня)
Діяльність:
1 версія перекладу з загальним рейтингом 0
Написати Mitrandir приватне повідомлення