Stranger Things / Дивніші Речі

- I don't know!
- Fireball him!
0-Я не знаю!
-запусти Файерболл в нього!
- We're in deep shit.
- Will, your action!
0-Ми в повному гавні.
-Уілл, твоя дія!
The Demogorgon!
0Демогоргон!
That came from something else.
0Це надходить від чогось іншого.
That didn't come from the troglodytes.
No, that...
0Це не надходить від триглодитів.
Ні, це...
Boom!
0Бум!
Boom... boom...
0Бум...бум...
That... that sound?
0Цей.. цей звук?
Did you hear that?
0Ви чули це?
Wait a minute.
0Зачекайте секунду.
- Troglodytes?
- Told ya.
0-Триглодити?
-Казав тобі.
An army of troglodytes
charge into the chamber!
0Армія триглодитів
пробирається в кімнату!
It's not the Demogorgon.
0Це не Демогоргон.
Oh, Jesus, we're so screwed
if it's the Demogorgon.
0О боже, на капець якщо
це Демогоргон.
What if it's the Demogorgon?
0Що якщо це Демогоргон?
- It is almost here.
- What is it?
0Воно майже тут.
-Що це?
A shadow grows on the wall behind you,
swallowing you in darkness.
0Тінь росте на стіні за тобою,
поглинаючи тебе в темряву.
Something is coming.
Something hungry for blood.
1Щось наближається.
Щось голодне до крові.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
російська
З нами:
з 20 вересня 2016 р. (1418 днів)
Діяльність:
164 версії перекладу з загальним рейтингом 9
Написати reg0r приватне повідомлення