Mr. Robot (Season 1) / Містер Робот (Сезон 1)

when you're on morphine.
0коли ти на морфіні.
(Elliot)
Don't ever make decisions
0(Елліот)
Ніколи не приймай рішень
Pure Molly...
0Чистий 'Моллі'...
Well...you want to
do these together then?
0Так...ти хочеш спробувати ці
разом зі мною?
That's crazy.
0Це божевільно.
'Cause I hate Facebook.
0Тому що я ненавиджу Фейсбук.
What? Why not?
0Що? Чому ні?
I'm not on Facebook.
0Мене немає у Фейсбуці.
and couldn't find you.
0і не могла знайти тебе.
'Cause I tried to post
something on your Facebook
0Тому що я намагалася
запостити дещо у тебе на
Фейсбуці
So what are you
you to tonight?
0Так що сьогодні
плануєш на вечір?
- like it always is.
- Fine.
0-як це завжди є.
-Добре.
Okay? This is just
a regular drug deal
0Окей? Це просто
регулярна угода по
торгівлі наркотиками
No, Shayla.
Not doing that.
0Ні, Шайла.
Не роби цього.
On the house.
0За рахунок закладу.
(Elliot)
How much?
0(Елліот)
Скільки?
[door closes]
0[двері закриваються]
Shit!
I'm out again.
0Лайно!
Я знову пустий.
in case I go through
withdrawals.
0в випадку ломки.
I have 8 milligram Suboxone
for maintenance
0Я маю 8 міліграм Субоксону
для підтримки

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
російська
З нами:
з 20 вересня 2016 р. (1418 днів)
Діяльність:
164 версії перекладу з загальним рейтингом 9
Написати reg0r приватне повідомлення