BoJack Horseman (Season 1) / Кінь БоДжек (1 сезон): S01E02 «BoJack Hates the Troops»

Оригінал англійською Переклад українською

Say when.

# · 00:06.31300:08.732

Скажи коли

jumala 21.12.16 в 23:21

When.

# · 00:10.73400:12.194

Коли

jumala 21.12.16 в 23:22

[woman] Yeah, you'll
never guess who's here.

# · 00:12.27700:14.446

Ви ніколи не вгадаєте хто тут.

SHooZ 13.11.16 в 17:42

Ніколи не вгадаешь, хто тут.

jumala 21.12.16 в 23:55

Think '90s.

# · 00:14.53000:16.198

Згадай дев'яності.

jumala 21.12.16 в 23:29

No, BoJack Horseman from Horsin' Around.

# · 00:16.28100:19.952

Ні. Кінь БоДжек з Сім'Я на коні.

jumala 21.12.16 в 23:31

No, I mean, he got a little fatter,

# · 00:20.03600:21.787

Ні, взагалі, він трохи потовстішав,

jumala 21.12.16 в 23:36

but it's definitely him.

# · 00:21.87100:23.372

але це точно він.

jumala 21.12.16 в 23:37

He looks really sad. It's hilarious.

# · 00:23.45500:25.958

Виглядає насправді сумним. Кумедно.

jumala 21.12.16 в 23:47

[laughs]

# · 00:26.04200:27.043

[Сміх]

jumala 22.12.16 в 0:02

+1

Get over here now.

# · 00:27.12500:28.669

Мчи сюди. Негайно.

jumala 22.12.16 в 0:07

[upbeat ringtone] [cell phone vibrates]

# · 00:28.75200:32.297

[Жвавий рінгтон][Телефон вібрує]

jumala 22.12.16 в 0:12

I told you, I don't know where it is.

# · 00:32.38100:34.174

Я ж казав, я не знаю, де воно.

jumala 22.12.16 в 0:14

Don't put things in my
butt if you want them back.

# · 00:34.25700:36.760

Не встромляй речі до моєї дупи, якщо вони тобі потрібні.

jumala 22.12.16 в 0:18

[phone rings]

# · 00:36.84400:38.178

[Дзвінок]

jumala 22.12.16 в 0:18

And hold for Princess Carolyn, please.

# · 00:38.26100:41.098

На утриманні до Принцеси Каролін, будь ласка.

jumala 22.12.16 в 0:30

Thanks, Laura.

# · 00:41.18100:42.307

Дякую, Лаура

jumala 22.12.16 в 0:31

♪ When you're walking alone ♪

# · 00:42.39100:43.934

♪ Коли ти гуляєш сам ♪

SHooZ 13.11.16 в 17:43

♪ Because Jellicles are ♪
♪ And Jellicles do ♪

# · 00:44.01800:47.521

♪ Тому що такі Кошенятки такі ♪
♪ І Кошенятки так роблять так ♪

jumala 22.12.16 в 0:39

♪ Jellicles do and Jelli... ♪

# · 00:47.60400:49.272

♪ Кошенятки такі і Кош... ♪

jumala 22.12.16 в 0:40

BoJack, it's your favorite agent.

# · 00:49.35600:51.274

БоДжеку, це твій улюблений агент.

SHooZ 6.11.16 в 17:58

Yeah, some agent, you couldn't even get me

# · 00:51.35800:52.985

Той агент, що навіть не може дістати мене

SHooZ 13.11.16 в 17:43

Той агент, що навіть не зміг прилаштувати мене

jumala 22.12.16 в 0:48

in the room for War Horse.

# · 00:53.06900:54.486

у кімнатіWar Horse.

SHooZ 13.11.16 в 17:44

до кімнати War Horse.

jumala 22.12.16 в 0:49

There were, like, ten horses in that movie.

# · 00:54.57000:56.321

Там було десь десять конів у тому фільмі.

jumala 22.12.16 в 0:50

I didn't need to be the warhorse.

# · 00:56.40500:57.990

Мені не потрібно було насправді бути бойовим.

jumala 22.12.16 в 0:52

Listen, dummy, I want to
make sure you're all set

# · 00:58.07400:59.783

Слухай, дурню, я хочу
переконатись, что ти готовий

jumala 22.12.16 в 0:54

for your first day with Diane tomorrow.

# · 00:59.86701:01.451

до твого першого дня з Даяною завтра.

jumala 22.12.16 в 0:57

Is she gonna ask me a
bunch of personal questions?

# · 01:01.53501:03.662

Вона запитуватиме
купу приватних запитань?

jumala 22.12.16 в 1:00

The woman we're paying
to ghostwrite your memoir?

# · 01:03.74601:06.040

Жінка, якій ми платимо
щоб писати ніби твої мемуари?

jumala 22.12.16 в 1:05

Yeah, probably.

# · 01:06.12301:07.499

Так, можливо.

jumala 22.12.16 в 1:05

Okay, all right, there's no need to get...

# · 01:07.58301:09.376

Гаразд, добре, не треба ставати...

jumala 22.12.16 в 1:59

What, catty? Are you gonna say catty?

# · 01:09.45901:11.545

Якою, котячною? Збирався сказати котячною?

jumala 22.12.16 в 2:00

- I was not gonna say catty.
- Oh, what were you gonna say?

# · 01:11.62801:14.798

-Я не збирався казати котячною.
-О, а що ти збирався казати?

jumala 22.12.16 в 2:03

I was gonna say catty because you're a cat.

# · 01:14.88201:17.551

Я збирався сказати котячною тому, что ти - кішка.

jumala 22.12.16 в 2:04

Goodbye, BoJack.

# · 01:17.63401:19.386

Бувай, БоДжек.

jumala 22.12.16 в 2:04

Laura, I know you're
listening. You got it, right?

# · 01:19.46901:21.263

Лаура, я знаю, що ти слухаєшь.
Ти це чула, так?

jumala 22.12.16 в 2:10

Laura, do not respond
to him. Goodbye, BoJack.

# · 01:21.34601:23.306

Лаура, не відповідай йому.
Бувай, БоДжек.

jumala 22.12.16 в 2:09

She got it. [camera shutter clicks]

# · 01:23.39001:26.351

Вона це чула. [Клік камери]

jumala 22.12.16 в 2:11

[laughter]

# · 01:26.43501:29.939

[Сміх]

jumala 22.12.16 в 2:12

Oh, my God. Take another one.

# · 01:30.02201:31.648

Oh, my God. Зроби ще одну.

jumala 22.12.16 в 2:13

Take another one.

# · 01:31.73201:33.984

І ще одну.

jumala 22.12.16 в 2:13

Excuse me, I just wanted you to know

# · 01:36.57001:39.448

Вибач, я лише хотів повідомити

jumala 22.12.16 в 2:14

that you ruined someone
else's night tonight,

# · 01:39.53101:41.700

що ти зруйнувала чийсь вечір,

jumala 22.12.16 в 2:18

and I hope you have enough decency

# · 01:41.78401:43.577

та сподіваюсь, в тебе достатньо пристойності

jumala 22.12.16 в 2:22

to at least feel a little
bit crappy about it.

# · 01:43.66001:45.829

принанні почувати себе трошки лайном через це.

jumala 22.12.16 в 2:24

Excuse me?

# · 01:45.91301:47.123

Вибачайте?

jumala 22.12.16 в 2:24

I was actually already in a bad mood,

# · 01:47.20501:48.999

Я, до речі, вже був у поганому настрої,

jumala 22.12.16 в 2:26

but I thought maybe for one night,

# · 01:49.08301:50.584

але думав, що мабуть на одну ніч

jumala 22.12.16 в 2:27

I could go out to a bar and
try to forget about myself,

# · 01:50.66701:53.629

я б міг вийти до бару
та забутися,

jumala 22.12.16 в 2:28

but now because of you and your friends,

# · 01:53.71201:55.213

але зараз через тебе та твоїх друзів

jumala 22.12.16 в 2:29

I feel more self-conscious than ever.

# · 01:55.29701:57.549

я почуваюся свідомішим, ніж будь-коли.

jumala 22.12.16 в 2:31

Наступна сторінка →

Хвилинку...