True Detective / Справжній детектив: S03E04 - The Hour and The Day/Час і день

Оригінал англійською Переклад українською

We need to reexamine it all.

# · 00:01.78900:03.952

Це все необхідно перевірити.

shwim 29.01.19 в 16:02

It's like a thing staring right at us.

# · 00:03.95400:05.704

Таке відчуття, ніби відповідь у нас під носом.

shwim 29.01.19 в 16:04

The Purcells...

# · 00:07.73800:08.902

Діти Парселл...

shwim 29.01.19 в 16:04

said they were gonna
play with their neighbor.

# · 00:08.90500:10.243

сказали, що гратимуть з сусідською дитиною.

shwim 29.01.19 в 16:04

The Boyle kid. What
were they really doing?

# · 00:10.24500:12.952

Сном Бойла. Але що вони
робили насправді?

shwim 29.01.19 в 16:04

Looks like the kids had this play area

# · 00:12.95400:15.118

Здається, у дітей було місце, де вони грали

shwim 29.01.19 в 16:05

hidden out in the forest.
Found these toys there.

# · 00:15.12000:18.406

у лісі. Ми знайшли там ці іграшки.

shwim 29.01.19 в 16:05

They were meeting
somebody? Like some adult?

# · 00:18.40900:20.869

Вонизустрічались там з кимось?
З кимось дорослим?

shwim 29.01.19 в 16:05

- What's this?
- That's Will's first communion.

# · 00:20.87100:23.617

- Що це?
- Перше причастя Уілла.

shwim 29.01.19 в 16:06

It's the same.

# · 00:23.62000:24.829

- Один в один.

shwim 29.01.19 в 16:07

What are you coming around the kids for?

# · 00:25.62100:27.661

Нащо ти вештаєшся біля дітей?

shwim 29.01.19 в 16:07

I've seen those kids before.

# · 00:30.41200:32.035

Бачив цих дітей раніше.

shwim 29.01.19 в 16:09

You see anybody else?

# · 00:32.03700:33.285

Можливо Ви бачили когось ще?

shwim 29.01.19 в 16:09

Car out here a couple times.

# · 00:33.28700:35.577

Машина їздила тут декілька разів.

shwim 29.01.19 в 16:09

Another former resident noticed
the car because it was new

# · 00:35.57900:38.452

Ще один колишній житель помітив
машину, тому що вона була нова

shwim 29.01.19 в 16:12

and upscale and no one ever
came back to question him.

# · 00:38.45400:40.954

та високоякісна, але його так
ніхто і не опитав.

shwim 29.01.19 в 16:12

This points to serious
flaws in the investigation

# · 00:41.66300:44.077

Це вказує на серйозні недоліки
в розслідуванні.

shwim 29.01.19 в 16:13

from the beginning.

# · 00:44.07900:45.195

з самого початку.

shwim 29.01.19 в 16:13

Two months ago. Burglary.
One set of prints hit.

# · 00:45.19800:47.750

Два місяці тому. Пограбування.
Співпав лише один зразок відбитків.

shwim 29.01.19 в 16:14

Julie Purcell's.

# · 00:47.75300:48.892

Джулі Парселл.

shwim 29.01.19 в 16:14

Her prints were found
just on the shells.

# · 00:48.89500:50.794

Її відбитки зайшли
лише на полицях

shwim 29.01.19 в 16:14

Looks like she was probably a customer.

# · 00:50.79600:52.452

Все вказує на те, що
вона була просто покупцем.

shwim 29.01.19 в 16:14

Do not come bouncing in
here, giddy about this shit.

# · 00:52.45400:55.786

Не приходь сюди підстрибуючи,
зачарована цим лайном.

shwim 29.01.19 в 16:15

New task force. I'm in charge.

# · 00:55.78800:57.786

Нова оперативна група.
Я керівник.

shwim 29.01.19 в 16:15

You feel like maybe
being a detective again?

# · 00:57.78800:59.788

Можливо ти б хотів
знову стати детективом?

shwim 29.01.19 в 16:15

- Synced and corrected by VitoSilans -
-- www.Addic7ed.com --

# · 02:23.64802:28.156

Перекладено shwim.

shwim 29.01.19 в 16:16

For whoever desires to save his life...

# · 02:42.37102:45.746

Бо хто хоче душу свою зберегти...

shwim 29.01.19 в 16:16

will lose it, but...

# · 02:46.78802:49.577

той погубить її...

shwim 29.01.19 в 16:17

whoever loses his life for my sake...

# · 02:49.57902:53.037

хто ради Мене згубить душу свою...

shwim 29.01.19 в 16:17

will save it.

# · 02:54.25202:56.294

той її збереже.

shwim 29.01.19 в 16:17

I will never leave
the gathered regiment,

# · 02:59.07903:02.327

Я ніколи не залишу війська

shwim 29.01.19 в 16:31

nor flee from any battle.

# · 03:02.32903:04.125

і не втічу з поля бою.

shwim 29.01.19 в 16:31

And I give them eternal life.

# · 03:05.57903:09.577

Я віддам їм усе життя.

shwim 29.01.19 в 16:32

And they shall never perish.

# · 03:09.58003:12.413

І вони ніколи не загинуть.

shwim 29.01.19 в 16:32

Neither shall anyone
snatch them out of my hand.

# · 03:14.87103:18.204

І ніхто не вихопить їх з моєї руки.

shwim 29.01.19 в 16:33

Now...

# · 03:19.74603:21.037

А тепер...

shwim 29.01.19 в 16:33

what is this about?

# · 03:22.41203:24.744

скажіть, про що це?

shwim 29.01.19 в 16:33

We didn't do classes,
my first communion.

# · 03:24.74603:27.412

У моєму першому причасті в мене
не було уроків.

shwim 29.01.19 в 16:34

Why are the children posed this way?

# · 03:29.45403:31.661

Чому всі діти стоять у такій позі?

shwim 29.01.19 в 16:34

Prayerful repose

# · 03:31.66303:33.051

Молитовний спокій

shwim 29.01.19 в 16:35

signifies their innocence
and rebirth in Christ.

# · 03:33.05403:36.535

показує їх невинність та
переродження в Христа.

shwim 29.01.19 в 16:35

And why does Will have his eyes closed?

# · 03:36.53703:38.788

А чому в Уілла заплющені очі?

shwim 29.01.19 в 16:36

I don't know.

# · 03:40.02303:41.369

Не знаю.

shwim 29.01.19 в 16:36

I suppose he blinked.

# · 03:41.37103:43.786

Напевно,він моргнув.

shwim 29.01.19 в 16:36

Who took these pictures?

# · 03:43.78803:45.911

Хто робив ці фото?

shwim 29.01.19 в 16:36

I did.

# · 03:45.91303:47.287

Я.

shwim 29.01.19 в 16:36

The youth group...

# · 03:50.32903:51.453

Щодо юнацької групи...

shwim 29.01.19 в 16:37

Had you talked much with the kids

# · 03:51.45603:53.120

Ви розмовляли з дітьми

shwim 29.01.19 в 16:38

about their activities
outside the church?

# · 03:53.12303:55.368

про їх життя поза церквою?

shwim 29.01.19 в 16:38

Ever about their home lives,

# · 03:55.37103:57.285

Можливо про ситуацію вдома,

shwim 29.01.19 в 16:38

Наступна сторінка →

Хвилинку...