BBC - Treasures of Ancient Egypt (2014) / Скарби стародавнього Єгипту: Part.1_The.Birth.of.Art

Оригінал англійською Переклад українською

I'm in Dorset, seeking a little bit
of Egypt in the English countryside.

# · 00:05.34000:11.020

Я у Дорсеті, дістався цієї англійської глушини,
аби оглянути скарби стародавнього Єгипту.

logos71 5.09.18 в 9:47

It seems unlikely,
but this is where I had my

# · 00:14.50000:17.220

У це важко повірити, але саме тут

logos71 5.09.18 в 9:47

first taste of the magical
and exotic world of Ancient Egypt.

# · 00:17.22000:20.860

я вперше відчув смак екзотичного і
звабливого світу тогочасних египтян.

logos71 5.09.18 в 9:50

I remember first coming here to
Kingston Lacy with my family

# · 00:20.86000:23.460

Пам'ятаю свій перший візит
у Кінгстон Лейсі разом з батьками

logos71 5.09.18 в 9:52

when I was a child,
and I was fascinated

# · 00:23.46000:26.180

тоді я прийшов у захват від побаченого

logos71 5.09.18 в 9:52

- like millions of others -
by what I found.

# · 00:26.18000:28.220

в тім як і мільони тих, хто сюди приїздив.

logos71 5.09.18 в 9:54

This pink granite obelisk is well
over 2,000 years old,

# · 00:40.78000:44.540

Цьому обеліску з рожевого граніту
більш а ніж 2000 років

logos71 5.09.18 в 9:57

and today it's spotted with lichen
and moss

# · 00:44.54000:46.660

від вологого, англійського клімату
він вкрився мохом,

logos71 5.09.18 в 9:58

as a result of the damp
English climate.

# · 00:46.66000:49.380

плавуном та лишайниками.

logos71 5.09.18 в 9:59

But it once stood in front
of the sun-baked Temple of Isis

# · 00:49.38000:52.700

Але колись він стояв розпечений на сонці
перед храмом Ізіди,

logos71 5.09.18 в 10:01

on the island of
Philae in southern Egypt,

# · 00:52.70000:55.340

що на острові Фіви, на півдні Єгипту.

logos71 5.09.18 в 10:02

where in 1815 it caught the eye of

# · 00:55.34000:57.460

Там у 1815-му році він потрапив на очі

logos71 5.09.18 в 10:04

the owner of Kingston Lacy,
William Bankes.

# · 00:57.46001:00.340

Вільяму Бенксу - власнику Кінгстон Лейсі;

logos71 5.09.18 в 10:05

He was a traveller,
he was an amateur archaeologist,

# · 01:00.34001:03.660

Який був завзятим мандрівником і
археологом-аматором,

logos71 5.09.18 в 10:06

an aesthete and a connoisseur,
and he spent years endeavouring to

# · 01:03.66001:07.460

до того ж великим шанувальником мистецтва.
Він витратив чимало років та зусиль

logos71 5.09.18 в 10:07

bring this obelisk from Egypt
to his Dorset lawn.

# · 01:07.46001:10.140

аби транспортувати обеліск з Єгипту
до свого маєтку у Дорсеті.

logos71 5.09.18 в 10:10

As well as the obelisk, Bankes
amassed the

# · 01:15.38001:18.900

Окрім обеліска, Бенкс зібрав

logos71 5.09.18 в 10:14

largest private collection of
Egyptian art in Britain.

# · 01:18.90001:21.620

найбільшу в Британії приватну колекцію
египецького мистецтва.

logos71 5.09.18 в 10:15

Most of the Egyptian antiquities
that Bankes collected

# · 01:27.74001:30.260

Велика кількість єгипецьких реліквій
зібраних Бенксом,

logos71 5.09.18 в 10:19

are on display here in the billiards
room, but I suspect that most people

# · 01:30.26001:35.180

виставлені тут у більярдній кімнаті, одначе
я схиляюсь до думки, що більшість людей

logos71 5.09.18 в 10:21

would consider these objects more as
curious artefacts than works of art.

# · 01:35.18001:39.300

вбачають в них лише цікаві артефакти,
але аж ніяк не витвори мистецтва.

logos71 5.09.18 в 10:23

And it's true that the ancient
Egyptians didn't have

# · 01:39.30001:41.540

І в цьому вони можливо мають рацію, адже

logos71 5.09.18 в 10:30

a word for "art", but they didn't
have a word for religion either,

# · 01:41.54001:44.700

у тодішніх єгептян ще не було
означувального слова що стосувалось "мистецтва"

logos71 5.09.18 в 10:32

and they are among the most
religious peoples in history.

# · 01:44.70001:48.100

однак тоді, навіть слово "релігія" теж було вітсутнє,
тим не менш їх вважають надрелігійним народом в історії.

logos71 5.09.18 в 10:33

This enormous tome is the first
volume of

# · 01:54.54001:57.140

Цей велетенський фоліант є першим
томом

logos71 5.09.18 в 10:36

The Description of Egypt, which
began to appear in 1809.

# · 01:57.14002:01.260

"Опису Єгипту" який почали
видавати у 1809-му році.

logos71 5.09.18 в 10:37

And it is beautiful!

# · 02:01.26002:03.180

Це щось неймовірне!

logos71 6.09.18 в 9:07

It's filled with hand-coloured
illustrations and maps,

# · 02:03.18002:06.820

В ньому безліч мап і малюнків
зроблених власноруч,

logos71 6.09.18 в 9:14

and these crisp, really immaculate
engravings that record

# · 02:06.82002:10.220

а також ретельно до дрібниць
виконаних гравюр

logos71 6.09.18 в 9:16

the monuments of Ancient Egypt.

# · 02:10.22002:11.700

з зображенням пам'яток древнього Єгипту.

logos71 6.09.18 в 9:18

You can readily understand why
William Bankes became so besotted

# · 02:12.98002:17.020

Можна лише собі уявити хвилювання
яке охоплювало Вільяма Бенкса

logos71 6.09.18 в 9:19

as he sat in this very library
and leafed through these pages.

# · 02:17.02002:20.620

коли він сидів у власній бібліотеці
гортаючи ці сторінки.

logos71 6.09.18 в 9:20

I want to follow in the footsteps of
Bankes and his contemporaries

# · 02:26.58002:30.540

Я хочу відправитись у подорож слідом за Бенксом
та його сучасниками

logos71 6.09.18 в 9:27

and explore
Ancient Egypt for myself.

# · 02:30.54002:33.420

щоб самому дослідити дива
стародавнього Єгипту.

logos71 6.09.18 в 9:33

In this series, over three
programmes

# · 02:36.62002:39.940

Впродовж трьох серій

logos71 6.09.18 в 9:34

I'll travel the length of
the country...

# · 02:39.94002:42.100

я мандруватиму країною...

logos71 6.09.18 в 9:34

..in search of 30 treasures that

# · 02:43.58002:46.060

...у пошуку 30-ти коштовних артефактів

logos71 6.09.18 в 9:36

tell the bewitching story of
Egyptian art.

# · 02:46.06002:49.700

через які оповідаю вам про розвиток
Єгипецького мистецтва.

logos71 6.09.18 в 9:42

But above all, I want to
look at the treasures of Egypt,

# · 02:54.10002:56.900

Але на відміну від археолога Бенкса

logos71 6.09.18 в 9:43

not through the eyes of an
archaeologist,

# · 02:56.90002:59.020

я хочу поглянути на ці скарби
не лише як археолог, і не лише

logos71 6.09.18 в 9:45

but through the eyes
of an art lover.

# · 02:59.02003:01.020

на втіху для ока, а через усвідомлення
їх цінності для самого мистецтва.

logos71 6.09.18 в 9:46

My adventure begins
deep in the Sahara, where I'm

# · 03:34.46003:37.700

Моя подорож бере свій початок
в самому розпеченному осередді Сахари

logos71 6.09.18 в 17:06

searching for the very earliest
Egyptian art.

# · 03:37.70003:40.260

саме тут я шукаю зразки раннього
Єгипетського мистецтва.

logos71 6.09.18 в 17:22

The origins of the
indomitable style

# · 03:43.38003:45.780

Ми прямуємо до джерела
незбагненної унікальності

logos71 6.09.18 в 17:31

that would define this
greatest of ancient civilisations.

# · 03:45.78003:48.860

та виняткової величі найбільшої
з прадавніх цивілізацій.

logos71 6.09.18 в 17:32

So I've driven right out into the
Western Desert,

# · 03:58.98004:01.980

Отже ми в західній пустелі

logos71 6.09.18 в 17:33

which is this
exhilarating landscape

# · 04:01.98004:04.540

перед нами поступово відкривається
хвилюючий пейзаж адже

logos71 6.09.18 в 17:38

and it's part of the Sahara which
basically stretches on

# · 04:04.54004:07.980

ця частина Сахари простяглася
на тисячі кілометрів

logos71 6.09.18 в 17:39

unbroken to the Atlantic, thousands
of miles away,

# · 04:07.98004:11.780

до самого узбережжя Атлантичного океана

logos71 6.09.18 в 17:40

and this must be easily the most
remote place

# · 04:11.78004:13.940

здається це найвіддалиніше
місце, куда мене

logos71 6.09.18 в 17:41

Наступна сторінка →

Хвилинку...