DC Universe | Titans / Титани: Титани S1 Опис

Оригінал англійською Переклад українською

Titans
S1:E1 — In the series premiere, Rachel Roth, a teen haunted by dark visions and powers, falls under the wing of Detective Dick Grayson. We also meet Kory Anders and Beast Boy Gar Logan.

#1 · 00:00.00000:01.000

Титани
С1: Е1 — У прем'єрі серіалу Рейчел Рот, підліток, яка переслідується темними баченнями і силами, потрапляє під крило детектива Діка Ґрейсона. Ми також зустрічаємо Корі Андерс і хлопчика-звіра Ґара Лоґана.

sourlemoning 20.10.18 в 18:06

Hawk and Dove
S1:E2 — In search of a safe haven for Rachel (TEAGAN CROFT), Dick (BRENTON THWAITES) arrives on the doorstep of vigilante heroes Hawk and Dove (ALAN RITCHSON & MINKA KELLY).

#3 · 00:02.00000:03.000

Сокіл та Голубка
С1: Е2 — У пошуках безпечного притулку для Рейчел (Тіґан Крофт) Дік (Брентон Твайтс) прибуває на поріг героїв-месників Сокола та Голуба (Алан Річсон і Мінка Келлі).

sourlemoning 20.10.18 в 18:07

Origins
S1:E3 — Rachel and Kory (ANNA DIOP) travel to the convent where Rachel was raised, while Dick compares his own orphan experience to Rachel’s. Meanwhile, Rachel befriends Gar Logan.

#5 · 00:04.00000:05.000

Походження
С1: Е3 — Рейчел і Корі (Анна Діоп) відправляються у монастир, де Рейчел була вихована, в той час як Дік порівнює свій власний сирітський досвід з Рейчел. Тим часом, Рейчел здружується з Ґаром Лоґаном.

sourlemoning 20.10.18 в 18:08

Doom Patrol
S1:E4 — Gar brings Rachel home to his “family” – a group of misfit medical experiments we’ll come to know as The Doom Patrol (including Robotman, Negative Man and Elastigirl).

#7 · 00:05.00100:07.001

Дум Патруль
С1: Е4 — Ґар приводить Рейчел додому до своєї "сім'ї" - групи невдалих медичних експериментів, яких ми впізнаємо як Дум Патруль (який складається з Роботмена, Негатива та Еластік).

sourlemoning 26.10.18 в 15:29

Together
S1:E5 — When the Nuclear Family tracks them down, Dick, Kory, Rachel and Gar decide to stop running and work together – and the team that will be known as “The Titans” is formed.

#9 · 00:07.00200:09.002

Разом
С1: Е5 — Коли Ядерна Сім'я відстежує Діка, Корі, Рейчел і Ґара, герої вирішують припинити втікати та почати працювати разом - що і формує команду, яка стане відома як "Титани".

sourlemoning 2.11.18 в 15:13

Jason Todd
S1:E6 — Before he can reunite with The Titans, Dick reluctantly teams with Jason Todd (CURRAN WALTERS), the new Robin, to catch a serial killer targeting people from Dick’s past.

#10 · 00:09.00300:11.003

Джейсон Тодд
С1: Е6 — Перш ніж він зможе воз'єднатися з "Титанами", Дік неохоче вступить у дуо з Джейсоном Тоддом (Керран Волтерс), новим Робіном, щоб разом упіймати серійного вбивцю, полюючого на людей з минулого Діка.

sourlemoning 16.11.18 в 15:55

Asylum
S1:E7 — The Titans set out to rescue Rachel’s birth mother from a mysterious psychiatric facility, but find themselves confronting their deepest vulnerabilities and fears.

#11 · 00:11.00400:13.004

Притулок
С1: Е7 — Титани мусять врятувати рідну матір Рейчел від таємничого психіатричного закладу, але опиняються перед своїми найглибшими страхами та вразливими місцями.

sourlemoning 16.11.18 в 17:53

Donna Troy
S1:E8 — As The Titans go their separate ways, Dick turns to an old friend, Donna Troy (CONOR LESLIE), for answers.

#12 · 00:13.00500:15.005

Донна Трой
С1: Е8 — Після того як Титани розійшлись різними шляхами, Дік звертається до старої подруги - Донни Трой (Конор Леслі), щоб дізнатися відповіді.

sourlemoning 23.11.18 в 13:58

Hank and Dawn
S1:E9 — The origin story of Hank Hall and Dawn Granger’s relationship and the loss in each of their pasts that brings them together as vigilante Super Heroes Hawk and Dove.

#13 · 00:15.00600:17.006

Генк і Дон
С1:Е9 — Історія походження стосунків Генка Голл і Дон Ґрейнджер, які після втрати з їх минулих років - об'єднуються як нові герої-самосудники - Сокіл та Голубка.

sourlemoning 16.12.18 в 18:25

+1

Koriand'r
S1:E10 — As Kory’s memories come flooding back, she discovers her true mission, regarding Rachel. While Dick and Donna discover Kory’s alien origins, Rachel uses her powers to save Gar.

#14 · 00:17.00700:19.007

Коріанд'р
С1: Е10 — Коли спогади Корі повертаються, вона згадує свою справжню місію, яка стосується Рейчел. Тим часом Дік і Донна виявляють інопланетне походження Корі, а Рейчел використовує свої сили, щоб врятувати Ґара.

sourlemoning 16.12.18 в 18:25

Dick Grayson
S1:E11 — Dick takes a dark journey back to Gotham in the finale.

#15 · 00:19.00800:21.008

Дік Ґрейсон
S1: E11 — У фіналі Дік відвідує похмурий Ґотем.

sourlemoning 16.12.18 в 18:25

Хвилинку...