The Flash (Season 5) / Флеш (5 сезон): s5e02. Blocked / У пастці

Оригінал англійською Переклад українською

<i>Previously on The Flash</i>

# · 00:00.09200:01.405

У попередніх серіях...

_hellisa 17.10.18 в 10:31

You never come back.

# · 00:01.43000:02.870

Ти не повернувся.

sourlemoning 17.10.18 в 11:55

You are not stuck here, are you?

# · 00:02.87000:04.100

То ти не застрягла тут?

sourlemoning 17.10.18 в 11:55

Ти ж не застрягла тут, правда?

_hellisa 19.10.18 в 22:39

+1

- Bye, Cisco.
- Bye, Sandy.

# · 00:04.17000:05.980

- Прощавай, Циско.
- Бувай, Сенді.

sourlemoning 17.10.18 в 11:56

My father's death certificate.

# · 00:07.85000:09.650

Свідоцтво про смерть мого батька.

sourlemoning 17.10.18 в 11:56

The ME who signed off on it,
he doesn't exist.

# · 00:09.72000:11.770

Персони, яка підписала свідоцтво, не існує.

sourlemoning 17.10.18 в 11:56

А підписав це його той, хто не існує.

_hellisa 19.10.18 в 22:41

- So this death certificate...
- Is a fake.

# · 00:11.85000:14.330

- Так це свідоцтво про смерть...
- Підробка.

sourlemoning 17.10.18 в 11:56

- А отже і свідоцтво...
- Підробка.

_hellisa 19.10.18 в 22:42

- Who the hell are you?
- What do you want?

# · 00:14.40000:16.440

- Хто ти, в біса, такий?
- Чого тобі треба?

sourlemoning 17.10.18 в 11:57

For all of you

# · 00:16.52000:18.000

Щоб усі ви

sourlemoning 17.10.18 в 11:57

to die.

# · 00:18.07000:19.740

померли.

sourlemoning 17.10.18 в 11:57

What the...

# · 01:13.17001:14.180

Що за...

sourlemoning 17.10.18 в 11:57

Damn, man.

# · 01:33.24001:35.520

Бляха, чувак.

yourlovelygod 17.10.18 в 11:56

Чорт, мужик.

sourlemoning 17.10.18 в 11:57

Чорт, чуваче.

_hellisa 19.10.18 в 22:42

Another fight?

# · 01:35.60001:37.320

Ще один бій?

sourlemoning 17.10.18 в 11:58

Знову бійка?

yarmolchuk 18.10.18 в 11:49

Yeah.

# · 01:43.57001:45.700

Ага.

yourlovelygod 17.10.18 в 11:57

Так.

sourlemoning 17.10.18 в 11:58

I'd hate to see the other guy.

# · 01:45.78001:47.670

Я б не хотів побачити іншого хлопця.

sourlemoning 17.10.18 в 11:58

See you on the floor.

# · 01:47.75001:49.410

Побачимося на нижньому поверсі.

sourlemoning 17.10.18 в 11:58

So you're not stuck here.

# · 02:15.31002:17.400

То ти тут не застрягла.

yourlovelygod 17.10.18 в 11:57

Отже, ти тут не застрягла.

sourlemoning 17.10.18 в 11:58

No, I'm not.

# · 02:17.47002:19.280

Ні.

yourlovelygod 17.10.18 в 11:57

Ні, не застрягла.

sourlemoning 17.10.18 в 11:59

So they will reverse
tachyons in your system?

# · 02:19.36002:21.360

Отже, обернювач тахіонів у твоїй системі?

sourlemoning 17.10.18 в 12:00

Отже, перетворювач тахіонів у твоїй системі?

Kira 20.10.18 в 1:31

Were put there because of me.

# · 02:21.44002:23.750

Був поміщений туди мною.

sourlemoning 17.10.18 в 12:00

Are you kidding?

# · 02:23.82002:25.410

Жартуєш?

yourlovelygod 17.10.18 в 11:58

Ти жартуєш?

sourlemoning 17.10.18 в 12:00

Ти знущаєшся?

_hellisa 19.10.18 в 22:43

You know how many credit card
points I just blew just

# · 02:25.48002:27.160

Знаєш, скільки грошей з кредитки я тільки що профукав,

sourlemoning 17.10.18 в 12:01

Ти хоч уявляєш, скільки я витратив бонусів на кредитці

yourlovelygod 17.10.18 в 12:15

trying to get rid of your
negative tachyons?

# · 02:27.17002:29.120

намагаючись позбутися твоїх негативних тахіонів?

sourlemoning 17.10.18 в 12:01

у спробах позбутися твоїх негативних тахіонів?

_hellisa 19.10.18 в 22:44

I just bought a brand new
spectral tachyeometer

# · 02:29.19002:31.580

Я ж щойно купив новий спектральний тахіометр,

sourlemoning 17.10.18 в 12:01

when I could have
my Fiji get away.

# · 02:31.66002:34.290

а міг би зганяти на Фіджі.

yarmolchuk 18.10.18 в 11:49

Not that I have
anyone to go with, anymore.

# · 02:34.30002:37.920

Хоча нема з ким туди їхати.

yarmolchuk 18.10.18 в 11:50

I'm not taking you to Fiji,
Ralph.

# · 02:38.00002:39.970

Я не повезу тебе на Фіджи, Ральфе.

yarmolchuk 18.10.18 в 11:50

Я не візьму тебе на Фіджі, Ральфе.

Deimonian 18.10.18 в 23:12

Why didn't you guys tell us
about this before?

# · 02:40.05002:42.560

Чому ви не розповіли нам про це раніше?

sourlemoning 17.10.18 в 12:02

Oh, my God!

# · 02:50.51002:52.310

Боже мій!

_hellisa 17.10.18 в 10:40

Barry never returns?

# · 02:52.32002:53.440

Баррі ніколи не повернеться?

sourlemoning 17.10.18 в 12:02

Баррі зникне назавжди?

_hellisa 19.10.18 в 22:45

That's why you came here.

# · 02:56.06002:58.400

Ось чому ти тут.

sourlemoning 17.10.18 в 12:02

To see you father,

# · 02:58.47003:00.270

Побачити свого батька,

sourlemoning 17.10.18 в 12:02

because you
were raised without him.

# · 03:00.35003:02.660

тому що ти виросла без нього.

sourlemoning 17.10.18 в 12:03

So what?

# · 03:11.41003:13.670

То й що?

sourlemoning 17.10.18 в 12:03

Iris.

# · 03:14.70003:16.750

Айріс.

_hellisa 17.10.18 в 10:40

So what that that article
says that you never come back.

# · 03:16.83003:20.130

То й що, що в тій статті говориться, що ти ніколи не повернешся.

sourlemoning 17.10.18 в 12:03

So what if the other one says
that you vanished.

# · 03:20.20003:21.850

То й що, якщо інша скаже, що ти зник.

sourlemoning 17.10.18 в 12:04

I mean, it's said other things
before, right?

# · 03:21.92003:24.800

Тобто, вона показувала й інші речі раніше, вірно?

sourlemoning 17.10.18 в 12:04

We made it say other things
before.

# · 03:24.88003:28.340

Раніше ми змушували її показувати інше.

sourlemoning 17.10.18 в 12:04

So whatever the future brings

# · 03:28.35003:31.100

Що б не показало нам майбутнє,

sourlemoning 17.10.18 в 12:04

we are gonna deal with it
when it gets here.

# · 03:31.17003:34.430

ми розберемося з цим, коли воно настане.

sourlemoning 17.10.18 в 12:04

And change it if we need to.

# · 03:34.51003:37.520

І зміними його, якщо знадобиться.

sourlemoning 17.10.18 в 12:05

І змінимо його, якщо знадобиться.

yarmolchuk 18.10.18 в 11:51

She has a point.

# · 03:37.60003:39.060

Вона має рацію.

sourlemoning 17.10.18 в 12:05

If there's anything Team Flash
is good at,

# · 03:39.14003:40.770

Якщо є щось, в чому команда Флеш хороша,

sourlemoning 17.10.18 в 12:05

Якщо команді Флеша і вдається щось,

yarmolchuk 18.10.18 в 11:52

it's handing the future
its own ass and then some.

# · 03:40.85003:42.780

то це показувати майбутньому дулі.

yarmolchuk 18.10.18 в 11:52

What he said.

# · 03:44.52003:46.000

Що він сказав.

sourlemoning 17.10.18 в 12:06

Well, looks like Nora's

# · 03:46.07003:47.990

Схоже, Норі

sourlemoning 17.10.18 в 12:06

gonna need more training
after all.

# · 03:48.07003:50.620

все-таки знадобиться більше тренувань.

sourlemoning 17.10.18 в 12:06

- Oh, okay.
- She's hungry.

# · 03:51.95003:54.490

- Гаразд.
- Вона зголодніла.

sourlemoning 17.10.18 в 12:06

Yeah, why don't we, uh,

# · 03:54.57003:56.040

Так, чому б

sourlemoning 17.10.18 в 12:06

Наступна сторінка →

Хвилинку...