The Flash (Season 5) / Флеш (5 сезон): s5e01. Nora / Нора

Оригінал англійською Переклад українською

<i>Last season, on "The Flash."</i>

# · 00:00.26000:01.760

У попередньому сезоні...

_hellisa 10.10.18 в 10:28

+8

Melt.

# · 00:01.84000:02.930

Охолонь.

yourlovelygod 10.10.18 в 10:55

Розтань.

sourlemoning 10.10.18 в 16:39

- Killer Frost...
- Is gone.

# · 00:04.01000:05.810

- Вбивця Мороз...
- Її немає.

yourlovelygod 10.10.18 в 10:59

- Вбивця Мороз...
- Зникла.

sourlemoning 10.10.18 в 10:59

- Вбивця Холод...
- Зникла.

petrov97 10.10.18 в 14:43

It says there's still another
cryogenic anomaly in my DNA.

# · 00:05.88000:08.520

Тут сказано, що в моїй ДНК є ще одна кріогенна аномалія.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:01

Тут сказано, що у моїй ДНК є ще одна кріогенна аномалія.

sourlemoning 10.10.18 в 11:02

Killer Frost
is still a part of you.

# · 00:08.53000:09.890

Вбивця Мороз досі є частиною тебе.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:01

Вбивця Мороз все ще частина тебе.

sourlemoning 10.10.18 в 11:02

Вбивця Мороз і досі частина тебе.

_hellisa 10.10.18 в 19:41

Hang on.

# · 00:09.90000:11.730

Стривай.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:01

Тримайся.

sourlemoning 10.10.18 в 11:03

See, right there.

# · 00:11.81000:13.610

Поглянь, ось тут.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:02

Бачиш, прямо там.

sourlemoning 10.10.18 в 11:04

<i>Killer Frost,
she was part of you.</i>

# · 00:13.62000:15.650

Вбивця Мороз була частиною тебе.

sourlemoning 10.10.18 в 11:04

Вбивця Мороз, вона і була частиною тебе.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:04

<i>Even then.</i>
[screams]

# · 00:15.73000:17.400

Навіть тоді.

sourlemoning 10.10.18 в 11:04

How is that possible?

# · 00:17.41000:18.820

Як це можливо?

_hellisa 10.10.18 в 10:44

To the newest member
of Team Flash.

# · 00:18.90000:20.820

За нового учасника команди Флеша.

sourlemoning 10.10.18 в 11:08

- Hi.
- Hey.

# · 00:20.90000:21.990

- Привіт.
- Привіт.

_hellisa 10.10.18 в 10:44

We need to talk.

# · 00:22.07000:23.490

Нам треба поговорити.

_hellisa 10.10.18 в 10:45

- Who are you?
- I'm your daughter, Nora.

# · 00:23.57000:25.370

- Хто ти?
- Я ваша донька, Нора.

_hellisa 10.10.18 в 10:45

Sally's in a decaying orbit.

# · 00:25.44000:26.630

Супутник на орбіті поступового зниження.

_hellisa 10.10.18 в 12:02

Супутник поступово заражує орбіту.

sourlemoning 10.10.18 в 13:38

Okay, how do we stop something

# · 00:26.70000:28.240

Ну гаразд, як ми зупинемо те,

yourlovelygod 10.10.18 в 11:07

that's going to send us
back into the Stone Age?

# · 00:28.26000:29.950

що відкине нас назад у Кам'яну Добу?

yourlovelygod 10.10.18 в 11:07

<i>Barry, you've got to
destroy that satellite.</i>

# · 00:29.97000:31.710

Баррі, тобі потрібно знищити цей супутник.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:08

<i>That satellite...</i>

# · 00:32.97000:34.540

Цей супутник...

yourlovelygod 10.10.18 в 11:08

<i>It wasn't just me
who took it down.</i>

# · 00:34.62000:36.500

Не лише я його знищив.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:08

<i>There was another speedster.</i>

# · 00:36.58000:38.550

Був ще якийсь спідстер.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:08

<i>Okay, let's back up.</i>

# · 00:38.62000:40.920

Добре, відмотаємо назад.

_hellisa 10.10.18 в 12:21

<i>My name is Nora West-Allen,</i>

# · 00:42.17000:44.050

Мене звати Нора Вест-Аллен,

yourlovelygod 10.10.18 в 11:09

<i>the fastest woman alive.</i>

# · 00:44.13000:45.930

і я найшвидша жінка у світі.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:09

<i>When I'm from,
30 years from now,</i>

# · 00:45.94000:47.940

Там, звідки я прибула, за 30 років від сьогодні,

sourlemoning 10.10.18 в 13:39

+1

<i>I'm the guardian
of Central City.</i>

# · 00:48.02000:50.180

я захисниця Централ-сіті.

_hellisa 10.10.18 в 12:05

<i>I'm a speedster,
just like my dad.</i>

# · 00:50.26000:53.060

Я такий ж спідстер, як і мій татко.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:09

Я такий самий спідстер, як і мій татко.

_hellisa 10.10.18 в 12:03

<i>People call me XS.</i>

# · 00:53.14000:55.150

Люди кличуть мене Екс-Ес.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:09

Люди кличуть мене XS.

_hellisa 10.10.18 в 12:05

+7

<i>Every day, I hope to live up
to the legacy of The Flash...</i>

# · 00:57.27000:59.860

Кожного дня я намагаюся зберегти спадок Флеша...

_hellisa 10.10.18 в 12:26

<i>But I've still got
a long way to go.</i>

# · 01:03.61001:06.870

Але в мене попереду ще довгий шлях.

_hellisa 10.10.18 в 12:27

You're saying
you're our daughter?

# · 01:14.28001:15.750

То ти кажеш, що ти наша донька?

yourlovelygod 10.10.18 в 11:10

From the future?

# · 01:15.83001:18.210

З майбутнього?

_hellisa 10.10.18 в 10:37

Named Nora?

# · 01:18.29001:19.920

І тебе звати Нора?

_hellisa 10.10.18 в 10:37

After your mother.

# · 01:19.93001:22.270

На честь твоєї мами.

_hellisa 10.10.18 в 12:05

Anybody need a refill?

# · 01:23.60001:25.100

Хтось ще буде пити?

yourlovelygod 10.10.18 в 11:10

Хтось ще вип'є?

_hellisa 10.10.18 в 12:05

No?
Just me?

# · 01:25.92001:27.720

Ні?
Тільки я?

yourlovelygod 10.10.18 в 11:10

Cisco Ramon,

# · 01:30.80001:32.180

Циско Ромон.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:11

Циско Рамон,

_hellisa 10.10.18 в 12:05

+5

always cutting the tension
with a joke.

# · 01:32.26001:34.480

завжди розряджує напруження жартом.

_hellisa 10.10.18 в 12:07

You know our names?

# · 01:35.85001:37.160

Ти знаєш наші імена?

yourlovelygod 10.10.18 в 11:11

Of course.
I know all of you.

# · 01:37.23001:39.440

Звичайно. Я знаю вас усіх.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:11

You're Caitlin Snow,
Ralph Dibny,

# · 01:39.52001:41.870

Ти - Кейтлін Сноу, Ральф Дібні,

yourlovelygod 10.10.18 в 11:11

Papa Joe, Mama Cecile.

# · 01:41.95001:44.200

татусь Джо, мама Сесіль.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:12

[gasps]
Little Auntie Jenna.

# · 01:44.27001:45.700

Тітонька Дженна.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:13

She's so cute.

# · 01:45.77001:46.910

Вона така мила.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:13

And Uncle Wally.

# · 01:46.98001:48.200

І дядько Воллі.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:13

Uh, and your nickname is XS?

# · 01:48.28001:50.840

То твій псевдонім Екс-Ес?

yourlovelygod 10.10.18 в 11:13

То твій псевдонім XS?

_hellisa 10.10.18 в 12:08

Clearly not my doing.

# · 01:50.91001:52.450

Точно не моя робота.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:14

Точно не я вигадав.

_hellisa 10.10.18 в 12:08

No, uh, it's a nickname

# · 01:52.53001:54.000

Та ні, ем, це псевдонім

yourlovelygod 10.10.18 в 11:14

that you gave me
when I was a kid, Mom.

# · 01:54.07001:57.460

який ти дала мені, коли я була дитиною, мамо.

yourlovelygod 10.10.18 в 11:15

"Mom"?

# · 01:57.54001:59.090

"Мамо"?

_hellisa 10.10.18 в 10:37

Наступна сторінка →

Хвилинку...