Two Steps Forward in the Search for Life on Mars / Два кроки вперед у пошуку життя на Марсі: Two Steps Forward in the Search for Life on Mars

Оригінал англійською Переклад українською

We haven’t found aliens but we are a little further along in our search for life on Mars thanks to two recent discoveries from our Curiosity Rover.

#1

Ми не знайшли інопланетян, але ми зайшли трохи вперед у нашому пошуку життя на Марсі завдяки двом останнім знахідкам марсохода Curiosity.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:06

We detected organic molecules at the harsh surface of Mars! And what’s important about this is we now have a lot more certainty that there’s organic molecules preserved at the surface of Mars. We didn’t know that before.

#2

Ми виявили органічні молекули на поверхні Марсу! І що важливо в цьому, тепер ми маємо ще більшу впевненість в тому, що на поверхні планети зберіглися органічні молекули. Раніше ми цього не знали.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:08

One of the discoveries is we found organic molecules just beneath the surface of Mars in 3 billion-year-old sedimentary rocks.
Both discoveries were made by our chem lab that rides aboard the Curiosity rover on Mars.

#3

Одне з відкриттів полягає в тому, що ми знайшли органічні молекули під поверхнею Марсу, в осадових породах віком 3 мільярди років. Обидва відкриття були зроблені нашою хімічною лабораторією, що знаходиться на борту масоходу Curiosity.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:09

Here’s an image from when we installed the SAM lab on the rover. SAM stands for “Sample Analysis at Mars” and SAM did two things on Mars for this discovery.

#4

Це встановлена на марсоході Curiosity лабораторія SAM ("Sample Analysis at Mars"). Дві речі, які вдалося зробити завдяки SAM.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:11

One - it tested Martian rocks. After the arm selects a sample of pulverized rock, it heats up that sample and sends that gas into the chamber, where the electron stream breaks up the chemicals so they can be analyzed.

#5

Перше - це аналіз проб марсіанських скелястих порід. Після того, як роботизована рука марсохода відібрала зразок порошкоподібної породи, цей зразок нагрівався до високих температур, після чого він потрапляє у камеру, де розбивається на окремі хімічні елементи, щоб їх можна було проаналізувати.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:15

What SAM found are fragments of large organic molecules preserved in ancient rocks which we think come from the bottom of an ancient Martian lake. These organic molecules are made up of carbon and hydrogen, and can include other elements like nitrogen and oxygen. That’s a possible indicator of ancient life…although non-biological processes can make organic molecules, too.

#6

Фрагменти великих органічних молекул, що аналізує лабораторія SAM збереглися в стародавніх породах, які, як ми вважаємо, походять з дна стародавнього марсіанського озера. Ці органічні молекули складаються з вуглецю та водню, і можуть включати інші елементи, такі як азот і кисень. Це можливий індикатор стародавнього життя ... хоча і небіологічні процеси також можуть утворити такі органічні молекули.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:17

The other action SAM did was ‘sniff’ the air.

#7

Інша річ, що вміє SAM - це збирати проби марсіанського повітря.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:18

When it did that, it detected methane in the air. And for the first time, we saw a repeatable pattern of methane in the Martian atmosphere. The methane peaked in the warm, summer months, and then dropped in the cooler, winter months.

#8

І він виявив метан у повітрі. Вперше в марсіанській атмосфері ми побачили циклічні коливання рівня метану, коли його рівень зростає у літні, і зменшується у зимові періоди.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:22

On Earth, 90 percent of methane is produced by biology, so we have to consider the possibility that Martian methane could be produced by life under the surface. But it also could be produced by non-biological sources. Right now, we don’t know, so we need to keep studying the Mars!

#9

На Землі 90% метану виробляється біологічними формами життя, тому ми повинні розглянути можливість того, що і марсіанський метан може бути вироблений життям під його поверхнею, і виділяється як продукт його життєдіяльності.
Метан може утворитися і небіологічними джерелами. Можливо існує невідомий геологічний процес, відповідальний за такі коливання. Але зараз ми не можемо з впевненістю сказати ні перше, ні друге.
Тому треба продовжувати досліджувати Марс!

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:25

One of our upcoming Martian missions is the InSight lander. InSight, short for Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, is a Mars lander designed to give the Red Planet its first thorough checkup since it formed 4.5 billion years ago. It is the first outer space robotic explorer to study in-depth the “inner space” of Mars: its crust, mantle, and core.

#10

Одна з наших майбутніх марсіанських місій - InSight (скорочено від Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transpor). InSight - це стаціонарний апарат, обладнаний сейсмометром і тепловим датчиком для вивчення ранньої геологічної еволюції планети.

InSight успішно був запущений 5 травня 2018 року з бази Ванденберг о 04:05 за Тихоокеанським часом (о 14:05 за київським часом) за допомогою ракети-носія Altas V 401. Спочатку станція буде виведена на полярну орбіту навколо Землі, а потім, після включення двигунів, вийде на траєкторію польоту до Марса.

26 листопада 2018 року InSight здійснить посадку на поверхню Марса на нагір'я Елізій.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:30

Finding methane in the atmosphere and ancient carbon preserved on the surface gives scientists confidence that our Mars 2020 rover and ESA’s (European Space Agency’s) ExoMars rover will find even more organics, both on the surface and in the shallow subsurface.

#11

Знахідка метану в атмосфері Марсу та збереженого на поверхні старого вуглецю дає вченим впевненість в тому, що наступні марсіанські місії: марсохід Mars-2020 та ExoMars можуть знайти ще більше органічних речовин як на поверхні, так і під нею. В будь якому разі це потужний маркер для майбутніх місій, які будуть вивчати поверхню та ґрунт планети.

StreetAstronomy 8.06.18 в 14:31

Хвилинку...