Swing Time / Час свінгу: Swing Time

Оригінал англійською Переклад українською

Go on, take a card, any card at all.

# · 01:30.53401:33.867

Давай, візьми карту, будь-яку карту.

WildImagination 14.05.18 в 22:35

Now look at it.

# · 01:34.87201:36.362

Тепер подивись на неї.

WildImagination 14.05.18 в 22:35

Put it back.

# · 01:38.70901:40.233

Поклади назад.

WildImagination 14.05.18 в 22:35

Ace of spades.

# · 01:44.84901:46.111

Бубновий туз.

WildImagination 14.05.18 в 22:36

- When did you change the act, Pop?
- I didn't. He did.

# · 01:49.38701:53.084

- Коли ти змінив виступ, Поп?
- Я не міняв. Це він.

WildImagination 14.05.18 в 22:37

He did?

# · 01:53.55701:54.751

Він змінив?

WildImagination 14.05.18 в 22:38

Yes, he said straight magic
is too old-fashioned.

# · 01:54.82501:58.317

Так, він сказав що звичайна магія - це занадто старомодно.

WildImagination 14.05.18 в 22:39

Wait a minute, take a bow.

# · 02:08.57202:10.506

Зачекай, поклонись.

WildImagination 14.05.18 в 22:40

No, you take it. I got to get married.

# · 02:10.57402:12.474

Ні, ти поклонись. Мені потрібно вийти заміж.

WildImagination 14.05.18 в 22:41

Come here, they're applauding you.
They like it.

# · 02:12.54302:15.740

Йди-но сюди, вони тобі аплодують.
Їм це сподобалось.

WildImagination 15.05.18 в 11:34

Lucky.

# · 02:22.05302:23.782

Лакі.

WildImagination 15.05.18 в 11:34

Now what?

# · 02:24.32102:25.549

Що тепер?

WildImagination 15.05.18 в 13:05

- I want to reason with you, if I can.
- But you already did.

# · 02:25.62302:29.115

- Я хочу з тобою переговорити.
- Але ти вже це зробив.

WildImagination 15.05.18 в 13:09

Have you really made up your mind
to leave me...

# · 02:30.29402:32.660

Ти вже дійсно вирішив покинути мене...

WildImagination 15.05.18 в 13:10

just to marry some girl
you happen to know?

# · 02:32.73002:35.028

тільки заради того щоб одружитися на якійсь дівчині яку знаєш?

WildImagination 15.05.18 в 13:11

It's kind of customary
to know the bride, isn't it?

# · 02:35.09902:38.000

Це, якби, звичай
знати наречену, чи не так?

WildImagination 15.05.18 в 13:12

I hate to see you leave show business.

# · 02:38.06902:40.833

Я б не хотів бачити як ти покидаєш шоу-бізнес.

WildImagination 15.05.18 в 13:13

A man with your talents...

# · 02:40.90502:42.805

Чоловік з твоїми талантами...

WildImagination 15.05.18 в 13:14

My talent is gambling, Pop.

# · 02:42.87302:44.704

Мій талант - азартні ігри, Поп.

WildImagination 15.05.18 в 13:14

Hoofing is all right,
but there's no future in it.

# · 02:44.77502:47.175

Бити копитами (танцювати) це непогано,
але в цьому немає майбутнього.

WildImagination 15.05.18 в 13:17

I want to spread out.

# · 02:47.24402:48.438

Я хочу розширити горизонти.

WildImagination 15.05.18 в 13:20

I think I'm going to miss you, Lucky.

# · 02:52.34902:54.442

Я думаю, що буду за тобою сумувати, Лакі.

WildImagination 15.05.18 в 13:20

I know I'm going to miss you, Pop.

# · 02:55.35202:57.377

Я знаю, що я буду за тобою сумувати, Поп.

WildImagination 15.05.18 в 13:20

Is he staying with us, Pop?

# · 03:13.47103:15.268

Він з нами залишається, Поп?

WildImagination 15.05.18 в 13:21

No, he's made up his mind to get married.

# · 03:15.33903:17.330

Ні, він вирішив одружитися.

WildImagination 15.05.18 в 13:21

How do you like that?

# · 03:17.40803:18.534

Як тобі це?

WildImagination 15.05.18 в 13:23

Letting his marriage interfere
with our career?

# · 03:18.60903:20.770

Дозволяє своєму одруженню встрявати
в нашу кар'єру?

WildImagination 15.05.18 в 13:24

We shouldn't have played his hometown.

# · 03:20.84503:22.540

Нам не варто було виступати в його рідному місті.

WildImagination 15.05.18 в 13:26

It was a bad move.
Bad for us and bad for him.

# · 03:22.61303:26.743

Це був поганий рух.
І для нас і для нього.

WildImagination 15.05.18 в 13:28

Local boy makes bad.

# · 03:26.81703:28.546

Міський хлопець робить погане.

WildImagination 15.05.18 в 13:29

- Father, has he come yet?
- No, and it's all very much as I expected.

# · 03:32.42303:36.086

- Батьку, він вже прийшов?
- Ні, і це дуже подібне на те чого я очікував.

WildImagination 15.05.18 в 13:30

Hi, fellows.

# · 03:44.36803:45.835

Привіт, парубки.

WildImagination 15.05.18 в 13:30

- How do I look?
- Marvelous, colossal, splendid.

# · 04:03.75404:06.621

- Як я виглядаю?
- Дивовижно, колосально, прекрасно.

WildImagination 15.05.18 в 13:32

Wait a minute. You're not going like that.

# · 04:07.95804:11.018

Зачекай-но хвилинку. Ти ж так не підеш.

WildImagination 15.05.18 в 13:33

Of course. Big church wedding,
girl's family very social...

# · 04:11.46204:14.795

Звісно. Велике весілля в церкві,
сім'я дівчини дуже соціальна...

WildImagination 15.05.18 в 13:35

whole town there.

# · 04:14.86504:16.423

все місто збереться.

WildImagination 15.05.18 в 13:35

I guess it doesn't really matter,
just a hick town.

# · 04:16.76704:20.396

Я гадаю що це не має значення,
просто глухе містечко.

WildImagination 15.05.18 в 13:36

What doesn't matter?

# · 04:22.13904:23.868

Що не має значення?

WildImagination 15.05.18 в 13:36

- Last year's trousers.
- Last year's trousers?

# · 04:24.44104:27.467

- Минулорічні штани.
- Минулорічні штани?

WildImagination 15.05.18 в 13:38

No cuffs.

# · 04:27.67804:28.975

Немає відворотів.

WildImagination 15.05.18 в 13:41

- No cuffs?
- No cuffs.

# · 04:30.18104:32.615

- Немає відворотів?
- Немає відворотів.

WildImagination 15.05.18 в 13:41

Whoever heard of cuffs on these?

# · 04:32.68304:34.617

Хто чув про відвороти на цих?

WildImagination 15.05.18 в 13:42

Are you serious?

# · 04:34.68504:36.175

Ти серйозно?

WildImagination 15.05.18 в 13:42

Don't be ridiculous.

# · 04:36.25304:38.312

Не будь смішним.

WildImagination 15.05.18 в 13:42

- Maybe he's wrong.
- Wait a minute. Let's see that.

# · 04:40.69104:43.956

- Можливо він неправий.
- Зачекай хвилинку. Дай погляну.

WildImagination 15.05.18 в 13:44

- What do you think of that?
- You know, you're in a hurry and...

# · 04:45.46204:49.489

- Що ти думаєш про це?
- Ти знаєш, ти в спішці і...

WildImagination 15.05.18 в 13:46

Garnett, you're wanted on the telephone.

# · 04:49.60004:52.501

Гарнетт, тебе до телефону.

WildImagination 15.05.18 в 13:46

Just a minute. I'll answer it for you.

# · 04:52.57004:54.936

Хвилинку. Я за тебе відповім.

WildImagination 15.05.18 в 13:47

It will only take about five minutes.

# · 04:56.27304:58.264

Це займе всього лише п'ять хвилин.

WildImagination 15.05.18 в 13:48

Let us have your pants.

# · 04:58.80905:01.209

Дай нам твої штани.

WildImagination 15.05.18 в 13:48

Наступна сторінка →

Хвилинку...