Star Trek II: The Wrath of Khan (1982) / Зоряний Шлях 2: Гнів Хана (1982): Частина 1

Оригінал англійською Переклад українською

Captain's Log, Stardate 8130.3.

# · 03:01.09803:05.268

Журнал капітана, Зоряна дата 8130.3.

dream_tiger 13.05.18 в 20:28

Starship Enterprise on training mission
to Gamma Hydra,

# · 03:05.85303:08.896

Зореліт Ентерпрайз на тренувальній
місії в Гаммі Гідри,

dream_tiger 13.05.18 в 20:30

Section 14, coordinates 22-87-4.

# · 03:08.98103:14.318

Секція 14, координати 22-87-4.

dream_tiger 13.05.18 в 20:31

Approaching Neutral Zone.
All systems normal

# · 03:14.94503:18.030

Наближаємось до Нейтральної Зони.
Всі системи в нормі

dream_tiger 13.05.18 в 20:31

-and functioning.
-Leaving Section 14 for Section 15.

# · 03:18.40703:22.660

-та функціонують.
-Переходимо з Сектору 14 в Сектор 15.

dream_tiger 13.05.18 в 20:32

Stand by. Project parabolic course
to avoid entering Neutral Zone.

# · 03:23.87103:27.623

Приготуватись. Розрахуйте параболічний курс
для уникнення входу в Нейтральну Зону.

dream_tiger 13.05.18 в 20:33

Aye, Captain.

# · 03:27.70803:29.166

Так, капітанко.

dream_tiger 13.05.18 в 20:34

Course change projected.

# · 03:31.29503:33.004

Зміну курсу розраховано.

dream_tiger 13.05.18 в 20:34

Captain, I'm getting something
on the distress channel.

# · 03:33.08803:35.715

Капітанко, я отримую щось
на екстренному каналі.

dream_tiger 13.05.18 в 20:55

On speakers.

# · 03:35.79903:37.008

На гучномовець.

dream_tiger 13.05.18 в 20:56

Imperative! This is the Kobayashi Maru,
19 periods out of Altair VI.

# · 03:37.09203:41.721

Терміново! Це Кобаяші Мару,
19 періодів від Альтаїру 6.

dream_tiger 13.05.18 в 20:58

We have struck a gravitic mine
and have lost all power.

# · 03:41.80503:45.224

Ми потрапили в гравітаційну
шахту і втратили контроль.

dream_tiger 13.05.18 в 21:00

Our hull is penetrated and we have
sustained many causalities...

# · 03:45.30903:47.894

Наш корпус пошкоджено,
і ми зазнали великих втрат...

dream_tiger 13.05.18 в 21:01

This is the Starship Enterprise.
Your message is breaking up.

# · 03:47.97803:51.480

Це зореліт Ентерпрайз.
Ваше повідомлення переривається.

dream_tiger 13.05.18 в 21:01

Can you give us your coordinates?
Repeat, this is the Starship...

# · 03:51.56503:54.734

Ви можете дати свої координати?
Повторюю, це зореліт...

dream_tiger 13.05.18 в 21:02

Enterprise, our position
is Gamma Hydra, Section 10.

# · 03:54.81803:58.112

Ентерпрайз, ми в
Гаммі Гідри, Сектор 10.

dream_tiger 13.05.18 в 21:03

In the Neutral Zone.

# · 03:59.15604:00.573

Це нейтральна зона.

dream_tiger 13.05.18 в 21:03

Hull penetrated,
life support systems failing.

# · 04:00.65704:03.242

Корпус пошкоджено, системи
життєзабезпечення не працюють.

dream_tiger 13.05.18 в 21:05

Can you assist us, Enterprise?

# · 04:03.32704:05.119

Ви можете допомогти, Ентерпрайз?

dream_tiger 13.05.18 в 21:05

-Can you assist us?
-Data on Kobayashi Maru.

# · 04:05.20304:07.413

-Ви можете допомогти?
-Дані на Кобаяші Мару.

dream_tiger 13.05.18 в 21:06

Subject vessel is
third class neutronic fuel carrier,

# · 04:07.49704:10.124

Об'єкт - судно третього класу,
нейтронний перевізник палива,

dream_tiger 13.05.18 в 21:08

crew of 81,300 passengers.

# · 04:10.20804:12.960

екіпаж складає 81,300 пасажирів.

dream_tiger 13.05.18 в 21:08

Damn.

# · 04:14.75504:15.838

Чорт.

dream_tiger 13.05.18 в 21:08

Mr. Sulu? Plot an intercept course.

# · 04:17.46604:20.426

Містере Сулу? Складіть
курс на перехоплення.

dream_tiger 13.05.18 в 21:09

May I remind the Captain
that if a starship enters the Zone...

# · 04:22.05404:25.181

Чи можу я нагадати капітанці,
що, якщо корабель зайде в Зону...

dream_tiger 13.05.18 в 21:10

I'm aware of my responsibilities, Mister.

# · 04:25.26504:28.059

Я усвідомлюю, що роблю, містере.

dream_tiger 13.05.18 в 21:11

Estimating two minutes to intercept.

# · 04:33.44004:35.983

За розрахунками, дві хвилини
до перехоплення.

dream_tiger 13.05.18 в 21:12

Now entering the Neutral Zone.

# · 04:39.65504:41.781

Входимо в Нейтральну Зону.

dream_tiger 13.05.18 в 21:13

Warning.
We have entered Neutral Zone.

# · 04:41.86504:43.991

Увага.
Ви увійшли в Нейтральну Зону.

dream_tiger 13.05.18 в 21:13

We are now
in violation of treaty, Captain.

# · 04:44.70104:46.869

Ми порушуємо договір, Капітанко.

dream_tiger 13.05.18 в 21:14

Stand by, Transporter Room,
ready to beam survivors aboard.

# · 04:47.32904:50.164

Транспортерній приготуватись,
будьте готові перенести вцілілих на борт.

dream_tiger 13.05.18 в 21:15

Captain! I've lost their signal.

# · 04:50.24804:52.583

Капітанко! Ми втратили їхній сигнал.

dream_tiger 13.05.18 в 21:16

Alert. Sensors indicate three
Klingon cruisers, bearing 3-1-6 mark 4.

# · 04:52.79304:57.838

Попередження. Сенсори показують
три клінгонські крейсери, 3-1-6 мітка 4.

dream_tiger 13.05.18 в 21:18

-Closing fast.
-Visual.

# · 04:57.92304:59.799

-Швидко наближаються.
-На екран.

dream_tiger 13.05.18 в 21:19

Battle stations. Activate shields.

# · 05:01.63505:04.053

Бойовим станціям. Активувати щити.

dream_tiger 13.05.18 в 21:19

Shields activated.

# · 05:04.88805:06.305

Щити активовано.

dream_tiger 13.05.18 в 21:20

Inform the Klingons
we are on a rescue mission.

# · 05:06.39005:08.182

Повідомте клінгонів, що
ми на рятувальній місії.

dream_tiger 13.05.18 в 21:20

They're jamming
all the frequencies, Captain.

# · 05:08.26605:10.059

Вони глушать всі частоти,
Капітанко.

dream_tiger 13.05.18 в 21:21

Klingons on attack course and closing.

# · 05:10.14305:12.770

Клінгони стали на курс
для атаки, і наближаються.

dream_tiger 13.05.18 в 21:21

We're over our heads.
Mr. Sulu, get us out of here.

# · 05:13.02105:15.481

Це занадто для нас.
Містере Сулу, заберіть нас звідси.

dream_tiger 13.05.18 в 21:22

I'll try, Captain.

# · 05:15.56505:17.233

Я намагаюсь, Капітанко.

dream_tiger 13.05.18 в 21:22

Alert. Klingon torpedoes activated.

# · 05:18.02605:20.277

Попередження.
Клінгонські торпеди активовано.

dream_tiger 13.05.18 в 21:23

-Alert.
-Evasive action!

# · 05:20.36205:22.238

-Попередження.
-Ухильний маневр!

dream_tiger 13.05.18 в 21:25

-Engineering, damage report.
-Main energizer hit, Captain.

# · 05:27.24405:30.413

-Інженерна, звіт про пошкодження.
-Основне живлення пошкоджене, Капітанко.

dream_tiger 13.05.18 в 21:25

Engage auxiliary power.
Prepare to return fire.

# · 05:30.49705:33.582

Перейти на допоміжне живлення.
Приготуватись до вогню у відповідь.

dream_tiger 13.05.18 в 21:27

Shields collapsing, Captain.

# · 05:36.75305:38.879

Щити руйнуються, Капітанко.

dream_tiger 13.05.18 в 21:28

-Fire all phasers.
-No power to the weapons, Captain.

# · 05:42.59205:45.970

-Вогонь з усіх фазерів.
-Вони знеструмлені, Капітанко.

dream_tiger 13.05.18 в 21:29

Captain, it's no use.
We're dead in space.

# · 05:50.80905:53.602

Капітанко, це ні до чого.
Ми намертво застрягли.

dream_tiger 13.05.18 в 21:30

Activate escape pods. Send out
the log buoy. All hands abandon ship.

# · 05:55.93905:59.442

Активувати евакуаційні капсули.
Відправити журнал маяком.
Всім покинути корабель.

dream_tiger 13.05.18 в 21:32

-Repeat, all hands abandon ship.
-All right. Open her up.

# · 05:59.52606:03.112

-Повторюю, всім покинути корабель.
-Гаразд. Відкривайте її.

dream_tiger 13.05.18 в 21:33

Наступна сторінка →

Хвилинку...