Constantine: City of Demons / Костянтин: Місто Демонів: 5

Оригінал англійською Переклад українською

CONSTANTINE: <i>This is it.
1247 Enstrom.</i>

# · 00:13.03900:16.120

Костянтин: <i> Це воно. 1247 Енстром. </i>

sourlemoning 27.03.18 в 18:06

You one for anagrams, Chas?

# · 00:18.92000:20.538

Ти січеш в анаграмах, Чес?

sourlemoning 27.03.18 в 18:09

No. Why?

# · 00:20.53900:22.210

Ні. А що?

sourlemoning 25.03.18 в 14:54

Enstrom...

# · 00:24.07900:25.500

Енстром...

sourlemoning 27.03.18 в 18:10

Move the letters around,
and what have you got?

# · 00:25.82900:27.670

Поміняй букви місцями, і що отримуєш?

sourlemoning 27.03.18 в 18:10

Monster.

# · 00:29.17000:30.328

Монстр.

sourlemoning 27.03.18 в 18:10

(LAUGHS) It's funny, eh?

# · 00:30.32900:32.460

Це смішно?

sourlemoning 27.03.18 в 18:12

Yeah. I'm in hysterics.

# · 00:32.71000:34.500

Ага. До сліз.

sourlemoning 27.03.18 в 18:13

(SNORTS) Yes.

# · 00:40.25000:43.118

Так.

sourlemoning 27.03.18 в 18:13

Clearly the right place.

# · 00:43.11900:44.119

Явно наше місце

sourlemoning 27.03.18 в 18:14

I think we're expected.

# · 00:44.50000:46.210

Гадаю, нас тут чекають?

sourlemoning 27.03.18 в 18:14

Enter freely

# · 00:47.28900:48.538

Вхід вільний

sourlemoning 27.03.18 в 18:14

and of your own free will.

# · 00:48.53900:50.710

і по власному бажанню.

sourlemoning 27.03.18 в 18:15

(CHUCKLES) I've always
wanted to say that.

# · 00:51.46000:54.329

Я завжди мріяв
сказати це.

sourlemoning 27.03.18 в 18:16

Master Beroul
will be down presently.

# · 01:16.82901:18.579

Майстер Берул
незабаром спуститься.

sourlemoning 27.03.18 в 18:16

Please wait right here.
(SNORTING)

# · 01:19.03901:21.460

Будь-ласка зачекайте
прямо тут.

sourlemoning 27.03.18 в 18:17

Bullocks! Oye!

# · 01:29.12001:30.750

Гидота!

sourlemoning 27.03.18 в 18:17

He said to wait here.

# · 01:31.17001:32.619

Він сказав чекати тут.

sourlemoning 27.03.18 в 18:17

Yeah. And that's just what
I want you to do.

# · 01:32.62001:35.210

Ага. І саме це я хочу
щоб ти зробив.

sourlemoning 27.03.18 в 18:18

BEROUL: I rather
like the smell.

# · 01:55.00001:57.500

Берул: А мені скоріше
подобається, цей запах.

sourlemoning 27.03.18 в 18:20

Master Beroul, I presume.

# · 01:58.37902:00.499

Майстер Берул, я припускаю.

sourlemoning 27.03.18 в 18:20

Beroul will suffice.

# · 02:00.50002:03.078

Просто Берул.

sourlemoning 27.03.18 в 18:20

Oh, the pool's not ready yet.

# · 02:03.07902:05.290

Басейн ще не готовий.

sourlemoning 27.03.18 в 18:21

I've got to wait for
the bodies to liquefy,

# · 02:06.07902:09.829

Доведеться чекати, поки тіла розм'якнуть,

sourlemoning 27.03.18 в 18:21

dredge out the bones...

# · 02:09.83002:12.209

щоб вийняти кістки...

sourlemoning 27.03.18 в 18:22

And then?

# · 02:12.21002:13.080

А потім?

sourlemoning 27.03.18 в 18:22

(CHUCKLES) Use it for
my daily swim, of course.

# · 02:13.08102:16.079

Використовувати його для
щоденного купання, звичайно.

sourlemoning 27.03.18 в 18:23

Oh... Lovely.

# · 02:16.37902:18.120

Мило.

sourlemoning 27.03.18 в 18:23

(CHUCKLING) Isn't it, though?
(BREATHES DEEPLY)

# · 02:18.53902:20.828

А хіба ні?

sourlemoning 27.03.18 в 18:23

A man needs
to stay in shape.

# · 02:20.82902:23.879

Людина повинна залишатися у формі.

sourlemoning 27.03.18 в 18:24

Ah, you're no bloody man.

# · 02:24.17002:26.620

Ти не людина.

sourlemoning 27.03.18 в 18:24

Something you'd do well
to remember, Mr. Constantine.

# · 02:27.82902:33.039

Дещо, ви повині добре пам'ятати,
містере Костянтин.

sourlemoning 27.03.18 в 18:25

You know me.

# · 02:34.12002:35.328

Ти мене знаєш?

sourlemoning 27.03.18 в 18:25

Your reputation precedes you.

# · 02:35.32902:38.120

Ваша репутація вас опереджає.

sourlemoning 27.03.18 в 18:26

Why else would I go
to all this trouble
to bring you here?

# · 02:39.87902:45.079

Нащо ще я пішов би через всі ці
труднощі, щоб привести вас сюди?

sourlemoning 27.03.18 в 18:27

Ah, you used Trish
as a lure.

# · 02:45.46002:48.249

Ти використав Тріш як приманку.

sourlemoning 27.03.18 в 18:27

(CHUCKLES) Mr. Chandler is
one of the few people on
this Earth you care about.

# · 02:48.25002:53.710

Містер Чандлер є одним із небагатьох
людей на цій Землі, про яких ви турбуєтесь.

sourlemoning 27.03.18 в 18:29

I knew you wouldn't refuse
your old friend's plea
for help.

# · 02:54.37902:58.750

Я знав, що ви не відмовитесь від
прохання старого друга про допомогу.

sourlemoning 27.03.18 в 18:29

You could've just texted me.

# · 02:59.00003:00.830

Міг би просто написати мені.

sourlemoning 27.03.18 в 18:30

And would you have come?
(CHUCKLES)

# · 03:01.12003:03.330

А ви прийшли б?

sourlemoning 27.03.18 в 18:30

A man of your nature, John,

# · 03:04.21003:06.378

Людям вашої натури, Джон,

sourlemoning 27.03.18 в 18:31

requires something more
theatrical.

# · 03:06.37903:09.960

порібне щось більше театральне.

sourlemoning 27.03.18 в 18:31

More dangerous.

# · 03:10.62003:12.750

Більш небезпечне.

sourlemoning 27.03.18 в 18:31

What's this all about?

# · 03:15.37903:16.919

До чого все це?

sourlemoning 27.03.18 в 18:32

I'll explain everything.

# · 03:16.92003:19.328

Я все поясню.

sourlemoning 27.03.18 в 18:32

I had what you Brits
would call a brainwave.

# · 03:19.32903:23.170

Я отримав - як ви британці це звете - "блискуча ідея"

sourlemoning 27.03.18 в 18:33

A branch office of Hell,
right here.

# · 03:23.71003:26.960

Відділення Пекла, прямо тут.

sourlemoning 27.03.18 в 18:35

A franchise operation,
like fast food,

# · 03:27.21003:30.710

Операція франчайзу, як фастфуд,

sourlemoning 27.03.18 в 18:36

but with the added benefit
of eternal damnation.

# · 03:30.96003:35.038

але з привравою вічного прокляття.

sourlemoning 27.03.18 в 18:36

So many souls just begging
to be corrupted and consumed.
(LAUGHS)

# · 03:35.03903:40.329

Стільки душ просять,
про розбещення та поглинення.

sourlemoning 27.03.18 в 18:37

Наступна сторінка →

Хвилинку...