Constantine: City of Demons / Костянтин: Місто Демонів: 4

Оригінал англійською Переклад українською

-(CRYING)
-RENEE: <i>But I do know that
Logue used his daughter,</i>

# · 00:23.00000:26.749

Рене: <i>Але я знаю, що Лог
використовував свою дочку,</i>

sourlemoning 26.03.18 в 19:54

Astra, <i>as a focal point
for spells.</i>

# · 00:26.75000:29.539

<i>як координаційний пункт
для заклинань.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 19:54

<i>A human channel to draw
the dark magic down into
the physical world.</i>

# · 00:29.87900:33.670

<i>людський канал, що зв'зував
темну магію та фізичний світ.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 19:55

-(SCREAMING)
<i>-His own child!</i>

# · 00:38.88000:40.539

<i>Свою власну доньку!</i>

sourlemoning 26.03.18 в 19:56

(SCOFFS) <i>Can you imagine?</i>

# · 00:41.21000:43.789

<i>Можеш уявити?</i>

sourlemoning 26.03.18 в 19:56

<i>Oh, it was bad.</i>

# · 00:45.07900:46.579

<i>Це було жахливо.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 19:57

<i>And then, John Constantine
went and made it worse.</i>

# · 00:49.00000:52.619

<i>А потім Джон Костянтин
зробив все ще гірше.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 19:59

<i>You see, John was
another one who fancied
himself a magician.</i>

# · 00:55.28900:59.210

<i>Бачиш, Джон був із тих, хто
вважав себе чарівником.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:02

<i>Been studying the occult
since he was a boy,</i>

# · 01:00.03901:02.579

<i>вивчав окультизм, з тих
пір як був хлопчиком, </i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:03

<i>claimed he had
a natural gift.</i>

# · 01:03.25001:04.750

<i>стверджував, що має
природний талант.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:05

<i>Logue had been
a mentor to him,</i>

# · 01:06.42001:08.210

<i>Лог був його
наставником,</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:08

<i>but when John found out
what was happening
with the girl,</i>

# · 01:08.42001:11.420

<i>але коли Джон дізнався, що
відбувається з дівчинкою,</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:09

<i>he decided he was gonna
save Astra.</i>

# · 01:12.07901:14.670

<i>він вирішив врятувати Астру. </i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:11

<i>He could've just called
the cops,</i>

# · 01:15.28901:17.120

<i>Він міг би просто викликати поліцейських,</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:14

(SCOFFS) <i>but that would've
been too easy.</i>

# · 01:17.71001:19.210

<i>але це було б надто легко.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:15

<i>And of course, Chas,</i>

# · 01:19.57901:21.579

<i>І, звичайно ж, Чес,</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:25

<i>the loyal idiot,</i>

# · 01:21.82901:22.920

<i>придурок,</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:25

<i>was right there with him.</i>

# · 01:23.21001:24.749

<i>був там з ним.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:26

<i>And what better way to stop
a devil like Alex Logue than
by summoning a bigger one.</i>

# · 01:24.75001:29.750

<i>А який спосіб зупинити диявола,
як Алекс Лог - викликати більшого.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:29

RENEE: <i>A real one.</i>

# · 01:47.42001:48.579

Справжнього.

sourlemoning 26.03.18 в 20:29

<i>That was John's logic.</i>

# · 01:53.07901:54.539

<i>Такий був план у Джона.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:30

<i>And it worked...</i>

# · 01:55.25001:56.620

<i>І він спрацював...</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:30

<i>up to a point.</i>

# · 01:57.00001:58.289

<i>З одного боку.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:31

RENEE: <i>John thought
he could use Nergal</i>

# · 02:41.92002:43.959

Рене: <i>Джон думав що зможе використати Нергала</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:32

<i>to put the fear into Logue
and his friends,</i>

# · 02:43.96002:46.079

<i>щоб залякати Лога і його напарників,</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:33

<i>and get Astra
away from them.</i>

# · 02:46.75002:48.420

<i>і звільнити Астру від них.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:33

<i>But he was arrogant
even then.</i>

# · 02:49.12002:50.920

<i>Але навіть тоді він думал лише про себе.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:34

<i>Our John didn't know half
of what he thought he did.</i>

# · 02:53.46002:56.670

<i>Джон навіть не уявляв, що накоїв.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:34

<i>So, he never wove
a binding spell
around the demon,</i>

# · 02:59.42003:02.379

<i>Тому, він ніколи так і не прочитав
потрібне закляття над демоном,</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:36

<i>which means
he couldn't control it.</i>

# · 03:03.03903:05.120

<i>яке давало б змогу
контролювати ним.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:37

<i>Couldn't stop Nergal...</i>

# · 03:06.00003:07.580

<i>Не зміг зупинити Нергала</i>

sourlemoning 26.03.18 в 20:38

<i>...from unleashing hell
on Earth.</i>

# · 03:16.57903:18.579

<i>від розпалення пекла на Землі.</i>

sourlemoning 27.03.18 в 17:47

RENEE: <i>Some got out,
some didn't,</i>

# · 03:39.21003:40.879

Рені: <i>Дехто зумів втекти, дехто ні,</i>

sourlemoning 27.03.18 в 17:49

<i>and John... </i>(SIGHS)

# · 03:42.00003:43.579

<i>а Джон...</i>

sourlemoning 27.03.18 в 17:50

<i>Well, he learned that night
that his natural gift...</i>

# · 03:44.87903:47.710

<i>Ну, тієї ночі він дізнався,
що його природжений дар...</i>

sourlemoning 27.03.18 в 17:50

<i>wasn't gift enough.</i>

# · 03:50.07903:51.579

<i>був недостатньо сильний.</i>

sourlemoning 27.03.18 в 17:52

No!

# · 04:11.78904:13.289

Ні!

sourlemoning 27.03.18 в 17:53

RENEE: <i>And that's how John
ended up in Ravenscote.</i>

# · 04:28.50004:30.958

Рені: <i>Саме так Джон і опинився в Рейвенскоті.</i>

sourlemoning 27.03.18 в 17:54

RENEE: <i>And my Chas just</i>

# · 04:36.42004:37.920

Рене: <i>А мій Чес просто </i>

sourlemoning 27.03.18 в 17:55

- <i>soldiered on
all those years...
</i>-No! No! No! No!

# · 04:38.25004:40.290

- <i>опирався всі ці роки...</i>
- Ні! Ні! Ні! Ні!

sourlemoning 27.03.18 в 17:56

-... <i>pretending everything
was all right.
</i>-No! No! No! No!

# · 04:40.75004:42.828

- <i>Прикидався, що все було в порядку.</i>
- Ні! Ні! Ні! Ні!

sourlemoning 27.03.18 в 17:58

No! No! No! No!

# · 04:42.82904:44.420

Ні! Ні! Ні! Ні!

sourlemoning 26.03.18 в 14:08

RENEE: <i>I believed him, too.</i>

# · 04:44.75004:46.079

Рене: <i>Я теж повірила йому.</i>

sourlemoning 27.03.18 в 17:58

<i>But once you've been through
something like that,</i>

# · 04:47.75004:50.079

<i>Але як тільки ти
переживаєш щось подібне,</i>

sourlemoning 27.03.18 в 17:59

<i>it never can be.</i>

# · 04:50.92004:52.209

<i>вже нічого не буде
в порядку.</i>

sourlemoning 27.03.18 в 18:01

Can it?

# · 05:02.20905:03.420

Чи не так?

sourlemoning 27.03.18 в 18:02

About Newcastle?

# · 05:12.29005:13.500

А про Н'юкастл?

sourlemoning 27.03.18 в 18:02

No, I can't, I...

# · 05:13.87905:15.879

Ні, я не можу, я...

sourlemoning 26.03.18 в 14:09

I just...

# · 05:16.92005:18.249

Я просто...

sourlemoning 26.03.18 в 14:09

Mmm, it's all right.

# · 05:18.25005:19.790

Все в порядку.

sourlemoning 27.03.18 в 18:03

Наступна сторінка →

Хвилинку...