Constantine: City of Demons / Костянтин: Місто Демонів: 3

Оригінал англійською Переклад українською

That's the same dream
I had before all
the psychisms

# · 00:27.25000:30.419

Це той самий сон, який
я мав перед усіма
тими психозіями

sourlemoning 26.03.18 в 17:32

came crawling out.

# · 00:30.42000:31.420

які сталися.

sourlemoning 26.03.18 в 17:32

Someone's messing
with my head.

# · 00:31.82900:33.539

Хтось вештається з моєю головою.

sourlemoning 26.03.18 в 17:33

Maybe it's
early-onset dementia.

# · 00:33.78900:35.920

Можливо, це рання деменція.

sourlemoning 26.03.18 в 17:33

Ah, I should be so lucky.

# · 00:36.25000:38.419

Ах, тоді я був би щасливчиком.

sourlemoning 26.03.18 в 17:34

ATTENDANT ON PA:
<i>Ladies and gentlemen,
as we prepare for landing,</i>

# · 00:39.53900:41.379

<i> Пані та панове,
під час підготовки до посадки,</i>

sourlemoning 26.03.18 в 17:36

<i>please be certain
your seat belts
are securely fastened.</i>

# · 00:41.38000:44.499

<i>будь ласка, переконайтеся, що ваш ремінь
для сидіння надійно закріплений. </i>

sourlemoning 26.03.18 в 17:37

No problem.

# · 00:44.50000:45.829

Без проблем.

sourlemoning 26.03.18 в 18:31

Beautiful, isn't it?

# · 00:50.42000:51.538

Красиво, чи не так?

sourlemoning 26.03.18 в 18:31

We're not on
a sightseeing tour,
knob-head.

# · 00:51.53900:54.459

Ми не на екскурсії,
чортяка.

sourlemoning 26.03.18 в 18:32

I don't know how
I let you talk me
into taking you along.

# · 00:54.46000:57.669

Я не знаю, як я
зумів вмовити себе
взяти тебе з собою.

sourlemoning 26.03.18 в 18:38

It's my natural charm.

# · 00:57.67000:59.249

Це моя природна чарівність.

sourlemoning 26.03.18 в 18:38

You can't resist it.

# · 00:59.25001:00.579

Неможливо протистояти.

sourlemoning 26.03.18 в 18:39

She's my kid, John.

# · 01:01.92001:03.670

Вона моя дочка, Джон.

sourlemoning 26.03.18 в 18:40

I have to be
part of this.

# · 01:04.29001:05.500

Я повинен бути
частиною цього.

sourlemoning 26.03.18 в 18:40

Besides, you need
a driver.

# · 01:06.92001:09.499

До того ж, тобі
потрібен водій.

sourlemoning 26.03.18 в 18:40

I can drive myself.

# · 01:09.50001:11.079

Я сам можу водити.

sourlemoning 26.03.18 в 18:42

Ha! Come off it.
Five minutes behind
the wheel,

# · 01:11.32901:13.499

Ха! Та ладно тобі.
П'ять хвилин за кермом,

sourlemoning 26.03.18 в 18:43

and you'll be wrapped
around a palm tree.

# · 01:13.50001:15.378

і ти одразу у паніці.

sourlemoning 26.03.18 в 18:44

Good thing I can depend
on your nerves of steel.

# · 01:17.25001:20.329

Добре, що я можу покластися
на твої сталеві нерви.

sourlemoning 26.03.18 в 18:45

Listen, we're messing with
deep, dark magic here,
Chas.

# · 01:23.00001:27.420

Послухай, ми вештаємось з
глибокою, темною магією тут,
Чес.

sourlemoning 26.03.18 в 18:47

Deeper than
Newcastle?

# · 01:27.67001:29.210

Глибшою ніж
Н'юкасла?

sourlemoning 26.03.18 в 18:47

Can't change
the past, Chas.

# · 01:33.87901:35.919

Не можна змінити
минуле, Чес.

sourlemoning 26.03.18 в 18:48

<i>No.</i>

# · 01:35.92001:36.920

<i>Ні.</i>

sourlemoning 26.03.18 в 18:48

But you can change this.

# · 01:37.50001:39.289

Але ти можеш змінити це.

sourlemoning 26.03.18 в 18:49

Even if we can
save Trish...

# · 01:48.25001:50.460

Навіть якщо ми
врятуємо Тріш ...

sourlemoning 26.03.18 в 18:50

We will.

# · 01:50.78901:51.879

А ми врятуємо.

sourlemoning 26.03.18 в 18:50

You will.

# · 01:52.87901:54.829

Ти врятуєш.

sourlemoning 26.03.18 в 18:50

If there's one thing
I've learned over
the years,

# · 02:03.12002:05.420

Єдине, що я дізнався протягом
багатьох років,

sourlemoning 26.03.18 в 18:53

it's that there
are no happy endings.

# · 02:05.95902:08.378

то це те, що щасливих кінців не існує.

sourlemoning 26.03.18 в 18:54

There never are.

# · 02:08.37902:09.620

Ніколи.

sourlemoning 26.03.18 в 18:55

There's always
a price to pay.

# · 02:11.50002:13.379

Але завжди є
ціна оплати.

sourlemoning 26.03.18 в 18:56

No price is too high
when it comes to
my little girl.

# · 02:14.28902:17.289

Ціна не важлива,
коли справа стосується
моєї маленької дівчинки.

sourlemoning 26.03.18 в 18:57

Tell me that after
you've paid it, mate.

# · 02:19.46002:21.379

Скажи це після того
як сплатиш, приятелю.

sourlemoning 26.03.18 в 18:58

Yeah. You're gonna
be a huge help.

# · 02:23.21002:25.379

Ну. Ти будеш
великою допомогою.

sourlemoning 26.03.18 в 18:59

Come on, knob-head,
let's go pay a visit
to the bastard

# · 02:47.42002:50.378

Давай навідаємося в
гості до придурка,

sourlemoning 26.03.18 в 19:01

who's got your girl.

# · 02:50.37902:51.500

у якого твоя дочка.

sourlemoning 26.03.18 в 19:01

CHAS: <i>You think
it's a trap?</i>

# · 02:58.87903:00.460

Чес: <i> Ти думаєш,
що це пастка? </i>

sourlemoning 26.03.18 в 19:03

-John.
-What?

# · 03:02.96003:04.418

- Джон.
- Що?

sourlemoning 26.03.18 в 19:03

You think it's a trap?

# · 03:04.41903:05.579

Ти думаєш, що це пастка?

sourlemoning 26.03.18 в 19:03

Chas, it's always
a bloody trap.

# · 03:05.58003:08.000

Чес, це завжди
чортова пастка.

sourlemoning 26.03.18 в 19:04

Are you sure
we're the only ones
who can see that...

# · 03:14.25003:17.039

Ви впевнені,
що ми єдині,
хто може це бачити...

sourlemoning 26.03.18 в 19:04

...whatever it is?

# · 03:17.50003:18.879

що б це не було?

sourlemoning 26.03.18 в 19:05

The Shield of Ermed will
protect Trish's body,

# · 03:19.17003:21.459

Щит Ермеда захистить
тіло Тріш,

sourlemoning 26.03.18 в 19:06

anchor it here
while John searches
out her soul.

# · 03:21.46003:24.170

триматиме його тут,
поки Джон шукає
її душу.

sourlemoning 26.03.18 в 19:07

Lost souls, mystic
shields, demons.
This is...

# · 03:24.42003:28.289

Втрачені душі, містичні
щити, демони.
Це...

sourlemoning 26.03.18 в 19:07

Oh, this is crazy.

# · 03:29.07903:31.039

Це божевілля.

sourlemoning 26.03.18 в 19:08

You people go about your lives
like sleepwalkers.

# · 03:32.07903:35.250

Ви, люди, проживаєте своє життя, ніби лунатики.

sourlemoning 26.03.18 в 19:09

You have no idea
what's out there.

# · 03:37.46003:39.079

Ви не знаєте, що
там насправді.

sourlemoning 26.03.18 в 19:09

The darkness that's
hovering on the periphery
of your vision.

# · 03:39.62003:42.579

Темрява, яка нависає на
периферії вашого зору.

sourlemoning 26.03.18 в 19:10

Наступна сторінка →

Хвилинку...