Constantine: City of Demons / Костянтин: Місто Демонів: 2

Оригінал англійською Переклад українською

Hello, Trish.

# · 00:35.92000:37.079

Привіт, Тріш.

sourlemoning 26.03.18 в 13:22

I'm John.

# · 00:38.38000:39.460

Я Джон.

sourlemoning 26.03.18 в 13:22

Mind if I have
a look at your aura?

# · 00:39.71000:41.500

Не проти, якщо я
зазирну на твою ауру?

sourlemoning 26.03.18 в 13:24

Tainted.

# · 00:49.50000:50.579

Поранена.

sourlemoning 26.03.18 в 13:23

By what?

# · 00:51.38000:52.750

Ким?

sourlemoning 26.03.18 в 13:26

Let's have a look inside.

# · 00:53.57900:55.380

Давайте зазирнемо в середину .

sourlemoning 26.03.18 в 13:53

Jeez! Bloody hell.

# · 00:58.11900:59.789

Чорт забирай.

sourlemoning 26.03.18 в 13:27

Chas, Renee, I'm gonna
need a little more than
five minutes.

# · 01:18.32901:21.538

Чес, Рене, мені знадобиться
дещо більше ніж
п'ять хвилин.

sourlemoning 26.03.18 в 13:28

Why? What are you
up to, John?

# · 01:21.53901:24.038

Навіщо? Що ти
надумав, Джон?

sourlemoning 26.03.18 в 13:29

I'm calling in a specialist.

# · 01:24.03901:25.420

Я викликаю спеціаліста.

sourlemoning 26.03.18 в 13:30

John! John!

# · 01:26.03901:28.499

Джон! Джон!

sourlemoning 26.03.18 в 13:29

John!

# · 01:28.50001:29.879

Джон!

sourlemoning 26.03.18 в 13:30

Your timing sucks, Johnny.

# · 02:06.92002:08.710

Ти не зовсім вчасно. Джонні.

sourlemoning 26.03.18 в 13:53

I was right in the middle of
a threesome with a dryad
and a sylph.

# · 02:09.08002:12.378

Витяг мене із розгара
груповухи з дріадой і сільфідой.

sourlemoning 26.03.18 в 17:06

Both of whom, I might add,
are better in the sack

# · 02:12.37902:14.709

Вони обидві, маю сказати,
набагато кращі, в ліжку,

sourlemoning 26.03.18 в 17:08

than you ever were.

# · 02:14.71002:16.078

за тебе.

sourlemoning 26.03.18 в 17:09

Hey, you were nothing
to write home to my mum
about either, love.

# · 02:16.07902:19.288

Дорогуша, ти теж із себе
нічого такого не виявляєш.

sourlemoning 26.03.18 в 17:10

(SCOFFS) We both know
that's not true.

# · 02:19.28902:22.288

Ми обидва розуміємо,
що це не правда.

sourlemoning 26.03.18 в 13:54

Now, what do you want
from the Nightmare Nurse?

# · 02:22.28902:24.710

Отже, чого ти хочеш
від Медсестри Кошмара.

sourlemoning 26.03.18 в 13:55

(SIGHS) Well, I did swear
an oath to preserve life,
do no harm,

# · 02:28.42002:31.959

Що ж, я клялась присягою
зберітаи життя,
не шкодити,

sourlemoning 26.03.18 в 13:57

and all that other crap.

# · 02:31.96002:33.379

і таке інше лайно.

sourlemoning 26.03.18 в 13:57

So what do you think?

# · 02:38.57902:39.959

Тож, що ти думаєш?

sourlemoning 26.03.18 в 13:57

I think you should shut up
and let me do my job.

# · 02:39.96002:42.419

Я думаю, що ти повинен замовкнути
і дозволити мені виконувати свою роботу.

sourlemoning 26.03.18 в 13:58

It's possession, right?

# · 02:42.42002:43.788

Це залежність, так?

sourlemoning 26.03.18 в 13:52

What part of "shut up"
don't you understand?

# · 02:43.78902:46.000

Що в слові "замовкнути"
ти не розумієш?

sourlemoning 26.03.18 в 13:52

It's not possession, because
there's nothing here
to possess.

# · 02:49.92002:53.459

Це не залежність, тому що
тут нічому залежати.

sourlemoning 26.03.18 в 13:51

What?

# · 02:53.46002:54.499

Що?

sourlemoning 26.03.18 в 13:49

Her physical form is here,
but her essence? Her soul?

# · 02:54.50002:58.379

Її фізична форма тут,
але її дух? Її душа?

sourlemoning 26.03.18 в 13:49

It's gone.

# · 02:59.46003:00.499

Вона зникла.

sourlemoning 26.03.18 в 13:41

Well, someone was there
a minute ago.

# · 03:00.50003:02.959

Ну, хтось же був тут
хвилину назад.

sourlemoning 26.03.18 в 13:42

Let's find out who.

# · 03:02.96003:04.669

Давай дізнаємось хто.

sourlemoning 26.03.18 в 13:42

TRICIA: Help me.

# · 03:20.21003:21.378

Тріш: Допоможіть.

sourlemoning 26.03.18 в 13:40

Trish? Trish, where are you?

# · 03:21.37903:23.378

Тріш? Тріш, де ти є?

sourlemoning 26.03.18 в 13:38

ASA AND TRICIA:
In a... In a cage.

# · 03:23.37903:25.788

Ейса і Тріш:
У... У клітці.

sourlemoning 26.03.18 в 13:39

I think. It's hard to see,

# · 03:25.78903:28.209

Схоже. Тут важко бачити,

sourlemoning 26.03.18 в 13:43

and it's so cold.

# · 03:28.21003:29.709

і дуже холодно.

sourlemoning 26.03.18 в 13:44

-Are you alone?
-All alone, except
when he comes.

# · 03:29.71003:34.669

- Ти самотня?
- В повній самоті, хіба що
не коли він приходить.

sourlemoning 26.03.18 в 13:48

Who, Trish, who comes?

# · 03:34.67003:36.789

Хто, Тріш, хто приходить?

sourlemoning 26.03.18 в 13:36

The nasty man.

# · 03:38.21003:39.578

Неприємний чоловік.

sourlemoning 26.03.18 в 13:35

Does he have a name?

# · 03:39.57903:40.999

Чи має він ім'я?

sourlemoning 26.03.18 в 13:35

Trish, does he have a name?

# · 03:42.28903:43.879

Тріш, чи має він ім'я?

sourlemoning 26.03.18 в 13:35

I have many names.

# · 03:49.07903:52.210

Я маю багато імен.

sourlemoning 26.03.18 в 13:33

Be careful to choose
the right one.

# · 03:52.82903:55.379

Обережно з вибором
правильного.

sourlemoning 26.03.18 в 13:34

Well, then tell me
what the name is.

# · 03:56.03903:58.669

Щож, тоді скажи мені
яке це ім'я.

sourlemoning 26.03.18 в 13:58

-Guess.
-This isn't a bloody game.

# · 03:58.67004:01.499

- Вгадай.
- Це, бляха, не гра.

sourlemoning 26.03.18 в 13:33

(CHUCKLES) It is to me.

# · 04:01.50004:04.329

Для мене - гра.

sourlemoning 26.03.18 в 13:59

What do you want
with the girl?

# · 04:04.33004:06.459

Що тобі потрібно
від дівчинки?

sourlemoning 26.03.18 в 13:32

Ooh, so many questions buzzing
in your little gnat brain.

# · 04:06.46004:12.500

Ох, стільки питань гуде
в твоєму маленькому мозку.

sourlemoning 26.03.18 в 14:00

But if you want answers,
John Constantine,

# · 04:13.16904:17.170

Але якщо тобі потрібні відповіді,
Джон Костянтин,

sourlemoning 26.03.18 в 14:01

you'll have to come by
for a visit.

# · 04:17.54004:20.579

тобі доведеться прийти
на зустрічь.

sourlemoning 26.03.18 в 14:02

Наступна сторінка →

Хвилинку...