Constantine: City of Demons / Костянтин: Місто Демонів: 1

Оригінал англійською Переклад українською

WOMAN:<i> You had an affair,
and now she's pregnant?</i>

# · 00:19.57900:22.788

Жінка: <i>У тебе була коханка, і тепер вона вагітна? </i>

sourlemoning 25.03.18 в 14:39

WOMAN:<i> Queen of angels.</i>

# · 00:30.87900:33.499

Жінка: <i> Королева ангелів. </i>

sourlemoning 25.03.18 в 14:38

Last time
I ever drink like that.

# · 00:41.38000:43.420

Це останній раз
коли я п'ю так.

sourlemoning 25.03.18 в 14:41

(SCOFFS) Yeah, right.

# · 00:46.96000:49.669

Ага, аякже.

sourlemoning 25.03.18 в 14:40

Tell us another one, John.

# · 00:49.67000:51.380

Кого ти обманюєш, Джон.

sourlemoning 25.03.18 в 14:40

Jesus!

# · 01:04.70901:06.119

Ісусе!

sourlemoning 25.03.18 в 14:41

I must be still dreaming.

# · 01:06.12001:07.709

Я мабуть, все ще сплю.

sourlemoning 25.03.18 в 14:42

No, definitely not dreaming.

# · 01:15.96001:17.250

Ні, точно не сплю.

sourlemoning 25.03.18 в 14:42

What are you?

# · 01:20.92001:22.459

Ким ви є?

sourlemoning 25.03.18 в 14:42

We're you, Johnny.

# · 01:22.46001:24.619

Ми - це ти, Джонні.

sourlemoning 25.03.18 в 14:43

Like hell you are.

# · 01:24.62001:26.000

Ага, чорт забирай.

sourlemoning 25.03.18 в 14:44

"Materialized psychisms,"
Jung called us.

# · 01:30.03901:33.459

''Матеріалістичні психози,''
як Юнг назвав нас.

sourlemoning 25.03.18 в 14:45

Projections from
the unconscious.

# · 01:33.46001:36.999

Проекції від
несвідомого.

sourlemoning 25.03.18 в 14:45

Your own inner demons
given physical form.

# · 01:37.00001:41.878

Твої власні внутрішні демони
дали нам фізичну форму.

sourlemoning 25.03.18 в 14:46

Oh, that's not good.

# · 01:41.87901:43.538

Це не добре.

sourlemoning 25.03.18 в 14:46

And the only way
I'm going to stop

# · 01:43.53901:45.288

І єдиний спосіб
зупининити

sourlemoning 25.03.18 в 14:48

you nasty little buggers
is to take you back.

# · 01:45.28901:49.670

вас - гидких гадів -
повернути вас назад.

sourlemoning 25.03.18 в 19:02

Something opened a door
between my conscious
and unconscious mind

# · 02:17.62002:21.038

Щось відкрило двері
між моїм свідомим
і несвідомим розумом

sourlemoning 25.03.18 в 14:56

and let them out.

# · 02:21.03902:22.578

і випустило їх.

sourlemoning 25.03.18 в 14:58

That's never
happened before.

# · 02:22.57902:23.828

Таке ніколи не
траплялось раніше..

sourlemoning 25.03.18 в 14:58

Christ. We don't want any!

# · 02:26.07902:28.328

Христосе. Ми нічого не хочемо!

sourlemoning 25.03.18 в 14:59

<i>-Open the bloody door, John.
</i>-Chas?

# · 02:28.32902:31.000

<i>- Відкрий чортові двері, Джон.
</i>- Чес?

sourlemoning 25.03.18 в 15:00

Maybe this isn't
a good time.

# · 02:38.92002:41.419

Можливо, це не
вдалий час.

sourlemoning 25.03.18 в 15:01

It's never a good time, mate.

# · 02:41.42002:43.670

Він ніколи не вдалий, приятелю!

sourlemoning 25.03.18 в 15:02

-You look like shit.
-Oh, thanks, mate.

# · 02:48.92002:52.169

- Маєш фіговий вигляд.
- О, дякую, друже!

sourlemoning 25.03.18 в 15:03

And how have you been
this past, what is it,
nine years?

# · 02:52.17002:54.959

І як ти провів цей
час, скільки там,
дев'ять років?

sourlemoning 25.03.18 в 15:04

Ten?

# · 02:54.96002:57.078

Десять?

sourlemoning 25.03.18 в 15:04

Since you spewed up
all over Renee's auntie
at the wedding.

# · 02:57.07902:59.828

З тих пір, як ти обблював
всю тітку Рене
на весіллі.

sourlemoning 25.03.18 в 15:06

Ah, she took it
well, I thought.

# · 02:59.82903:01.668

Ага, вона прийняла це
на чудово, мені здалося.

sourlemoning 25.03.18 в 15:07

The auntie, not Renee.

# · 03:01.66903:03.829

Тітка, а не Рене.

sourlemoning 25.03.18 в 15:07

So, you two lived
happily ever after, eh?

# · 03:03.83003:07.250

Отже, ви двоє жили
щасливо з тих пір?

sourlemoning 25.03.18 в 15:08

Not exactly.

# · 03:10.46003:11.999

Не зовсім.

sourlemoning 25.03.18 в 15:07

We've been separated
for seven months.

# · 03:12.00003:14.829

Ми розійшлися десь
сім місяців тому.

sourlemoning 25.03.18 в 15:11

Who did you shag then,
knob-head?

# · 03:14.83003:17.078

Кого ти тоді трахав,
чотряка?

sourlemoning 25.03.18 в 18:54

Nobody.

# · 03:17.07903:18.828

Нікого.

sourlemoning 25.03.18 в 15:10

If it was as simple as that,
maybe we could've--

# · 03:18.82903:21.999

Якби це було так просто,
можливо, ми могли б...

sourlemoning 25.03.18 в 19:03

Could've what?

# · 03:22.00003:23.828

Могли б що?

sourlemoning 25.03.18 в 19:03

(SIGHS) Ah, I don't know.

# · 03:23.82903:26.538

Не знаю.

sourlemoning 25.03.18 в 19:04

We were happy,
we really were.

# · 03:26.53903:28.878

Ми були щасливі,
ми дійсно були.

sourlemoning 25.03.18 в 19:04

In the past few years,

# · 03:28.87903:31.209

За останні кілька років,

sourlemoning 25.03.18 в 19:05

I've been in a kind
of dark place.

# · 03:31.21003:33.079

я побував в деяких
темних місцях.

sourlemoning 25.03.18 в 19:05

Pushing Renee away.

# · 03:34.12003:36.038

Відштовхував Рене.

sourlemoning 25.03.18 в 19:07

Drinking myself sick.

# · 03:36.03903:37.709

Спивався сам.

sourlemoning 25.03.18 в 18:59

I, uh...

# · 03:37.71003:39.120

Я...

sourlemoning 25.03.18 в 15:08

You what?

# · 03:41.78903:44.578

Ти що?

sourlemoning 25.03.18 в 15:09

I thought I was past it, John.

# · 03:44.57903:46.420

Я думав, що це вже пройдений етап, Джон.

sourlemoning 25.03.18 в 15:09

After all this time.

# · 03:47.28903:48.709

Після всього цього часу.

sourlemoning 25.03.18 в 18:02

I thought I was past it.

# · 03:51.53903:53.419

Я думав, що я пережив це.

sourlemoning 25.03.18 в 18:02

Why are you here, Chas?

# · 03:53.42003:56.288

Чому ти тут, Чес?

sourlemoning 25.03.18 в 18:02

It's not for marital advice,
and it's not 'cause you've
missed me all these years.

# · 03:56.28903:58.669

Це не для подружніх порад,
і це не тому що ти
сумував за мною всі ці роки.

sourlemoning 25.03.18 в 18:03

Наступна сторінка →

Хвилинку...