Stargate: Origins / Зоряна брама: Початок: Епізод 2

Оригінал англійською Переклад українською

Soon, all shall bear witness...

# · 00:20.23000:22.350

Незабаром, усі стануть свідками...

VoronXVI 11.03.18 в 15:17

Wait. No, wait.

# · 00:22.64000:23.940

Ні, зачекайте.

VoronXVI 11.03.18 в 15:18

The angle is better
from over here.

# · 00:25.44000:27.770

Звідси кращий кут огляду.

VoronXVI 11.03.18 в 15:19

Okay, it's your best side.

# · 00:27.85000:28.890

Це ваша найкраща сторона.

VoronXVI 11.03.18 в 15:20

This side?

# · 00:29.52000:30.600

Ця сторона?

VoronXVI 11.03.18 в 15:20

Are you sure?

# · 00:31.31000:32.480

Ви впевнені?

VoronXVI 11.03.18 в 15:20

And everyone has one side
better than the other.

# · 00:32.56000:34.770

У кожного одна сторона краща за іншу.

VoronXVI 11.03.18 в 15:21

You too? Wait, wait, turn.

# · 00:37.10000:39.100

І у вас? Заждіть, поверніться.

VoronXVI 11.03.18 в 15:24

It's the other side.

# · 00:39.73000:40.890

Тепер інший бік.

VoronXVI 11.03.18 в 15:24

Both sides are
perfectly the same.

# · 00:41.44000:43.020

Обидві сторони однаково чудові.

VoronXVI 11.03.18 в 15:25

Okay, come. Come, come.

# · 00:43.10000:44.440

Добре, станьте тут.

VoronXVI 11.03.18 в 15:32

Commence with the
final sequencing.

# · 00:46.60000:48.600

Почнімо із останньої послідовності.

VoronXVI 11.03.18 в 15:34

Please. Please be careful.

# · 01:08.27001:10.690

Прошу. Прошу, будьте обережні.

VoronXVI 11.03.18 в 15:54

Quiet. No interrupting.

# · 01:10.94001:12.640

Мовчіть. Не втручайтесь.

VoronXVI 11.03.18 в 15:55

Soon, all shall bear witness

# · 01:13.19001:15.230

Незабаром, усі стануть свідками

VoronXVI 11.03.18 в 15:55

to the great power, like
no one has ever seen before.

# · 01:15.31001:18.600

величної сили, якої досі ще ніхто не бачив.

VoronXVI 11.03.18 в 15:56

Waiting for someone like me

# · 01:20.23001:22.100

Що чекала на такого як я,

VoronXVI 11.03.18 в 15:57

to awaken it from its
eons of slumber.

# · 01:22.23001:24.390

аби прокинутись після довгої сплячки.

VoronXVI 11.03.18 в 15:59

Beautiful.

# · 01:42.69001:43.890

Прекрасно.

VoronXVI 11.03.18 в 15:59

Oh, my God.

# · 01:53.10001:54.520

О, Господи.

VoronXVI 11.03.18 в 15:59

Yes. Quite right, fraeulein.

# · 01:55.02001:56.890

Так. Цілком вірно, фройлен.

VoronXVI 11.03.18 в 16:01

Gods, I suspect.

# · 01:57.02001:58.350

Гадаю саме боги.

VoronXVI 11.03.18 в 16:02

With such technology,

# · 01:58.48001:59.690

З такими технологіями,

VoronXVI 11.03.18 в 16:02

just think of the power
they must wield.

# · 01:59.77002:01.850

уявіть, якою силою вони повинні володіти.

VoronXVI 11.03.18 в 16:04

Imagine what they could have
accomplished by now.

# · 02:02.14002:04.770

Уявіть, чого вони могли б досягли.

VoronXVI 11.03.18 в 16:05

Imagine what I will be
able to bring back.

# · 02:05.89002:08.520

Уявіть, що я зможу повернути назад.

VoronXVI 11.03.18 в 16:07

For Hitler and for Germany.

# · 02:10.73002:11.980

За Гітлера і Німеччину.

VoronXVI 11.03.18 в 16:07

Heil Hitler!

# · 02:12.14002:13.270

Хайль Гітлер!

VoronXVI 11.03.18 в 16:07

This is madness.

# · 02:14.19002:15.270

Це безумство.

VoronXVI 11.03.18 в 16:08

No, this is genius.

# · 02:15.44002:16.690

Ні, це геніально.

VoronXVI 11.03.18 в 16:08

This is the future.

# · 02:16.81002:18.230

Це майбутнє.

VoronXVI 11.03.18 в 16:08

This is a gateway
to another world.

# · 02:19.02002:21.310

Це брама у інший світ.

VoronXVI 11.03.18 в 16:09

Well, on the
other side...-The other side?

# · 02:21.60002:24.140

З іншого боку...
- Інший бік?

VoronXVI 11.03.18 в 16:10

You can't be serious.
There's no telling wherethis thing might take you.

# · 02:24.85002:27.810

Ви ж не серйозно? Невідомо куди воно може привести вас.

VoronXVI 11.03.18 в 16:11

Did Columbus know? Magellan?

# · 02:27.89002:29.940

А Колумб знав? Магеллан?

VoronXVI 11.03.18 в 16:12

This energy could kill us all.

# · 02:30.02002:31.480

Ця енергія може вбити нас усіх.

VoronXVI 11.03.18 в 16:12

Perhaps, yes.

# · 02:32.69002:33.980

Так, можливо.

VoronXVI 11.03.18 в 16:12

We should test it.

# · 02:37.35002:38.600

Треба перевірити.

VoronXVI 11.03.18 в 16:12

Stefan...

# · 02:41.39002:42.390

Стефан...

VoronXVI 11.03.18 в 16:13

Are you ready to be a good
servant to your Fuehrer?

# · 02:49.98002:52.350

Ти готовий бути відданим слугою Фюрера?

VoronXVI 11.03.18 в 16:14

You see? Perfectly safe.

# · 02:58.94003:00.600

Бачите? Цілком безпечно.

VoronXVI 11.03.18 в 16:14

Go get me the professor.

# · 03:01.23003:02.600

Приведи професора сюди.

VoronXVI 11.03.18 в 16:15

No.

# · 03:03.69003:04.810

Ні.

VoronXVI 11.03.18 в 16:15

- No.
- No.

# · 03:05.35003:06.440

- Ні.
- Ні.

VoronXVI 11.03.18 в 16:15

No, no. No, no, no.

# · 03:06.52003:08.100

Ні, ні. Ні, ні.

VoronXVI 11.03.18 в 16:16

No, stop.

# · 03:08.19003:09.230

Зупиніться.

VoronXVI 11.03.18 в 16:16

Let go of me!

# · 03:09.69003:11.020

Відпустіть!

VoronXVI 11.03.18 в 16:16

Quiet!

# · 03:11.14003:12.480

Замовкніть!

VoronXVI 11.03.18 в 16:17

Catherine, stop. Stop.

# · 03:12.56003:14.100

Кетрін, стій. Зупинись.

VoronXVI 11.03.18 в 16:18

Please, wait! Wait.

# · 03:14.19003:16.190

Прошу, заждіть!

VoronXVI 11.03.18 в 16:18

Наступна сторінка →

Хвилинку...