Batman: Arkham Asylum (2009) / Бетмен: Лікарня Аркхема (2009): Visitor

Оригінал російською Переклад українською

Hey, is that Jack Ryder's chopper I see?

#1

Гей, чи це вертоліт Джека Райдера?

sourlemoning 5.09.18 в 7:57

Hello! You in the copter! Are you getting my good side? You better!

#2

Доброго дня! Ти у вертольоті! Ти отримуєш мою хорошу сторону? Тобі краще!

sourlemoning 5.09.18 в 7:58

Jack Ryder! Can you hear me? I've got a message for all my adoring fans in Gotham.

#3

Джек Райдер! Ти мене чуєш? У мене повідомлення для всіх моїх фанатів в Ґотемі.

sourlemoning 5.09.18 в 7:58

Ooooh! More helicopters. How exciting!

#4

Оооо! Ще вертольоти. Як цікаво!

sourlemoning 5.09.18 в 7:58

I love the smell of burning newscasters in the morning.

#5

Обожнюю запах гарячих новин вранці.

sourlemoning 5.09.18 в 7:59

More news copters? For little old me? I'm flattered.

#6

Ще більше новин? Для мене? Я задоволений.

sourlemoning 5.09.18 в 7:59

I'll give you something for the morning news, Gotham!

#7

Я дам тобі дещо для ранкових новин, Ґотем!

sourlemoning 5.09.18 в 7:59

People of Gotham! Enjoy your evening. It will be your last.

#8

Люди Ґотема! Приємного вечора. Він буде ваш останній.

sourlemoning 5.09.18 в 7:59

When I am done here, I will march on Gotham, flanked by an army of brutal monsters. Sounds like fun, doesn't it?

#9

Коли я закінчу тут, я відправлюсь у Ґотем, оточений армією жорстоких монстрів. Звучить весело, чи не так?

sourlemoning 5.09.18 в 8:00

Tonight Batman will fall. I will drag his corpse through the streets and paint the city red with his blood.

#10

Сьогодні вночі Бетмен впаде. Я протягну його труп по вулицях і пофарбую місто у червоний колір його крові.

sourlemoning 5.09.18 в 8:02

Batman has left the building. It's a shame, I know, but don't worry. You should run. I'm coming for you next.

#11

Бетмен покинув будівлю. Це ганьба, я знаю, але не хвилюйтеся. Ви повинні бігти. Я йду за вами.

sourlemoning 5.09.18 в 8:02

When I get out of this, I'm going to rip your freaking head off!

#12

Коли я виберуся звідси, я відірву твою чортову довбешку!

sourlemoning 5.09.18 в 8:03

You'll die for this, Bats!

#13

Ти помреш за це, кажан!

sourlemoning 5.09.18 в 8:03

Get off me.

#14

Відчепися від мене.

sourlemoning 5.09.18 в 8:03

What are you doing?

#15

Що ти робиш?

sourlemoning 5.09.18 в 8:04

This won't stop me!

#16

Це мене не зупинить!

sourlemoning 5.09.18 в 8:04

Excuse me, Bats.

#17

Вибачай, кажан.

sourlemoning 5.09.18 в 8:05

Time out, Bats. My people need me!

#18

Тайм-аут, кажан. Мої люди потребують в мені!

sourlemoning 5.09.18 в 8:05

Back in a second, Bats.

#19

Через секунду, кажан.

sourlemoning 5.09.18 в 8:05

I need to speak to my people, Bats.

#20

Мені треба поговорити з моїми людьми, кажан.

sourlemoning 5.09.18 в 8:05

Let's get ready to tango.

#21

Давайте готуватися до танго.

sourlemoning 5.09.18 в 8:05

Gimme your best shot, Bats.

#22

Покажи мені свій кращий удар, кажан.

sourlemoning 5.09.18 в 8:06

Bring it on.

#23

Давай сюди.

sourlemoning 5.09.18 в 8:06

So, Mr. Referee, how was that round for you? What? Speak up!

#24

Отже, пане суддя, як вам цей раунд? Що? Говори голосніше!

sourlemoning 5.09.18 в 8:06

I think that was my round, don't you, old man?

#25

Я думаю, це був мій раунд, не так, старий?

sourlemoning 5.09.18 в 8:06

I think it's a unanimous decision, I am the greatest! Don't you agree, Commissioner?

#26

Я думаю, що це одностайне рішення, я найкращий! Ви не згодні, комісар?

sourlemoning 5.09.18 в 8:06

In you come, boys. I've softened him up for you.

#27

Приєднуйтесь, хлопці. Я пом'якшив його для вас.

sourlemoning 5.09.18 в 8:07

Give him a kicking for me, boys. I'm bored of him.

#28

Дайте йому стусана від мене, хлопчики. Мені від нього вже набридло.

sourlemoning 5.09.18 в 8:07

Come in, boys. Knock him about a bit. I've got a city to address.

#29

Залазьте, хлопці. Вибийте його. Мені потрібно звернутися до міста.

sourlemoning 5.09.18 в 8:08

In you come, boys. Tear him a new one for me.

#30

Давайте, хлопці. Розірвіть його для мене.

sourlemoning 5.09.18 в 8:08

You bore me, Bats. Take care of him, boys.

#31

Ти мене втомляешь, кажан. Покваптесь про нього, хлопці.

sourlemoning 5.09.18 в 8:08

Here it comes!

#32

Ось він іде!

sourlemoning 5.09.18 в 8:08

Mind your head, Bats!

#33

Бережи голівоньку, кажан!

sourlemoning 5.09.18 в 8:10

Look out!

#34

Бережись!

sourlemoning 5.09.18 в 8:10

That looks like it hurt, Bats.

#35

Схоже, це боляче, кажан.

sourlemoning 5.09.18 в 8:10

Oww, that's gotta hurt!

#36

Ой, це мабуть боляче!

sourlemoning 5.09.18 в 8:13

Oh, did that hurt? GOOD!

#37

О, це дійсно боляче? Добре!

sourlemoning 5.09.18 в 8:13

Hey, where you going?

#38

Гей, куди це ти зібрався?

sourlemoning 5.09.18 в 8:14

You ready for this, Bats?

#39

Ти готовий до цього, кажан?

sourlemoning 5.09.18 в 8:14

It won't kill you to smile, Bats.

#40

Посмішка не вб'є тебе, кажан.

sourlemoning 5.09.18 в 8:18

I'll rip you apart for all of Gotham to see!

#41

Я розірву тебе на частини, та весь Ґотем побаче!

sourlemoning 5.09.18 в 8:18

You'll lose. And everyone will see.

#42

Ти програєш. І всі точно побачать.

sourlemoning 5.09.18 в 8:19

Think you can beat me? Don't make me laugh!

#43

Думаєш, зможеш перемогти мене? Не змушуй мене сміятися!

sourlemoning 5.09.18 в 8:19

Oww, get off me!

#44

Ой, відвали від мене!

sourlemoning 5.09.18 в 8:19

Oww, what are you doing?

#45

Ой, що ти робиш?

sourlemoning 5.09.18 в 8:19

Hey! Get off!

#46

Гей! Відвали!

sourlemoning 5.09.18 в 8:19

Come in, sit down, take off your mask.

#47

Проходьте, сідайте, зніміть маску.

sourlemoning 5.09.18 в 8:19

So, Bats, I was thinking. You really could use a friend in here.

#48

Отже, кажан, я подумав. Тобі б тут не завадив напарник.

sourlemoning 5.09.18 в 8:19

Someone to talk to, share secrets with. Shall we start with the big one?

#49

З ким можна поговорити, поділитися секретами. Почнемо з самого головного?

sourlemoning 5.09.18 в 8:20

Who is that behind the mask? Why do you feel the need to go out into the world and fight people like me?

#50

Хто стоїть за маскою? Чому ти відчуваєш необхідність вийти у світ і боротися з такими, як я?

sourlemoning 5.09.18 в 8:20

Наступна сторінка →

Хвилинку...