Batman: Arkham Asylum (2009) / Бетмен: Лікарня Аркхема (2009): Cells

Оригінал російською Переклад українською

He's still movin'! Hit him again!

#1

Він ворушиться! Вдар ще раз!

VoronXVI 23.05.18 в 20:30

Did that hurt, B-man? Hope so!

#2

Боляче, Б-мен? Сподіваюсь!

VoronXVI 23.05.18 в 20:32

Do you need a hand, Bats?

#3

Подати тобі руку, Бетс?

VoronXVI 23.05.18 в 20:33

Whoopsie! Batsy has a boo-boo!

#4

Ой йой! Кажанчик має бубу!

VoronXVI 23.05.18 в 20:50

Why don't you just go get a gun and shoot the stupid bat?

#5

Чого ти не візьмеш пушку і не пристрелиш клятого кажана?

VoronXVI 23.05.18 в 20:58

You guys are idiots. The guns are everywhere.

#6

Хлопці, ви ідіоти. Пушки є усюди.

VoronXVI 23.05.18 в 21:05

That looks like it hurt.

#7

Схоже це боляче.

VoronXVI 26.05.18 в 14:00

That's not fair, Bat-brain.

#8

Це не чесно, розумако.

VoronXVI 26.05.18 в 14:03

Hey, B-man. Go easy on my boys.

#9

Гей, Б-мен. Акуратніше з хлопцями.

VoronXVI 26.05.18 в 14:04

Little hint, boys. Keep away from the fists.

#10

Моя порада, народ. Уникайте його кулаків.

VoronXVI 26.05.18 в 14:05

You OK down there?

#11

Ти як там унизу?

VoronXVI 26.05.18 в 14:06

Looking for little old me, B-man?

#12

Шукаєш старого-доброго мене, Б-мен?

VoronXVI 26.05.18 в 14:08

Do you need a new map, B-man?

#13

Тобі потрібна нова карта, Б-мен?

VoronXVI 26.05.18 в 14:09

You're doin' it all wrong, Bats!

#14

Ти все неправильно робиш, Б-мен!

VoronXVI 26.05.18 в 14:10

Hey, where you going? I'm over here.

#15

Гей, куди ти йдеш? Я ось тут.

VoronXVI 26.05.18 в 14:10

What kind of dumb ass are you? I'm over here!

#16

Ти що зовсім тупий? Я ось тут!

VoronXVI 26.05.18 в 14:16

Mr. J was right. You're a stupid misguided fool with delusions of grandeur. You're also going in the wrong direction.

#17

Містер Джей був правий. Ти тупий дезорієнтований дурень із манією величі. А ще ти йдеш у неправильному напрямку.

VoronXVI 26.05.18 в 14:37

Are you stooopid? I'm over here!

#18

Ти тупак? Я ж ось тут!

VoronXVI 26.05.18 в 14:29

Ah ah ahh. Wrong way!

#19

А ах ах. Не туди!

VoronXVI 26.05.18 в 14:38

Was that as easy as it looked? Hmmm. Well, it won't be so easy trying to catch me!

#20

Це було так само легко як і виглядало? Гммм. Ну, мене впіймати буде вже важке!

VoronXVI 26.05.18 в 19:37

Surprise!

#21

Сюрприз!

VoronXVI 26.05.18 в 19:37

Y'know, Bats, I always thought there was a spark between us!

#22

Знаєш, я завжди думала, що між нами була іскорка, Бетс!

VoronXVI 26.05.18 в 19:39

Well, now there is!

#23

Так, ось і вона!

VoronXVI 26.05.18 в 19:39

I know, I know. You're shocked! Come and get me, Bats. I double dare ya!

#24

Знаю, знаю. Ти шокований! Ходи та візьми мене, Бетс. Я кидаю тобі виклик!

VoronXVI 26.05.18 в 19:48

Patient pacification system deactivated.

#25

Система втихомирення пацієнтів деактивована.

VoronXVI 26.05.18 в 19:48

Oooh, you're getting warmer.

#26

Ооох, вже тепліше.

VoronXVI 26.05.18 в 19:49

You're right on target, Bat-brain.

#27

Ти як раз біля цілі, розумако.

VoronXVI 26.05.18 в 19:50

That's right, B-man. You're getting closer.

#28

Саме так, Б-мен. Ти вже близько.

VoronXVI 26.05.18 в 19:51

Do you need a new map, B-man?

#29

Тобі потрібна нова мапа, Б-мен?

VoronXVI 26.05.18 в 19:51

You're doin' it all wrong, Bats!

#30

Ти все неправильно робиш, Б-мен!

VoronXVI 26.05.18 в 19:52

Hey, where you going? I'm over here.

#31

Гей, куди ти йдеш? Я ось тут.

VoronXVI 26.05.18 в 19:53

What kind of dumb ass are you? I'm over here!

#32

Ти що зовсім тупий? Я ось тут!

VoronXVI 26.05.18 в 20:08

Mr. J was right. You're a stupid misguided fool with delusions of grandeur. You're also going in the wrong direction.

#33

Містер Джей був правий. Ти тупий дезорієнтований дурень із манією величі. А ще ти йдеш у неправильному напрямку.

VoronXVI 26.05.18 в 20:08

Are you stooopid? I'm over here!

#34

Ти тупак? Я ж ось тут!

VoronXVI 26.05.18 в 20:09

Ah ah ahh. Wrong way!

#35

А ах ах. Не туди!

VoronXVI 26.05.18 в 20:09

C'mon, keep up! You getting tired? Let me give you a little help!

#36

Давай, швидше! Ти що втомився? Давай я тобі трішки допоможу!

VoronXVI 26.05.18 в 20:13

Oracle. I'm done. Harley is... subdued, and I have her prints scanned.

#37

Оракул. Я закінчив. Гарлі... підкорено і я відсканував її відбитки.

VoronXVI 26.05.18 в 20:16

So you can find the secret lab in the Gardens.

#38

Отже ти можеш знайти лабораторію в садах.

VoronXVI 26.05.18 в 20:17

Yes. Harley's been everywhere on the island, so I'm calibrating the scanner to only show prints that have traces of chlorophyll.

#39

Так. Гарлі була усюди на острові, тож я відкалібрую сканер для пошуку лише тих відбитків, що містять сліди хлорофілу.

VoronXVI 27.05.18 в 18:02

OK, listen. Be careful. I re-routed a WayneTech satellite to show thermal scans of the island. The Gardens are showing up hot. Something bad is happening there.

#40

Добре, слухай. Будь обережним. Я перенаправила супутник УейнТех для термального сканування острова. Сади виглядають дуже гарячими. Щось погане там відбувається.

VoronXVI 27.05.18 в 18:07

Here he comes, Mr. J!

#41

Він йде, Містере Джей!

VoronXVI 27.05.18 в 18:07

Excellent! I'll leave it to you, then, my dear!

#42

Чудесно! Тоді, залишаю це на тебе, дорогенька!

VoronXVI 27.05.18 в 18:10

Get him!

#43

Схопити!

VoronXVI 27.05.18 в 18:10

Oooh, that's gotta hurt!

#44

Ооох, це буде боляче!

VoronXVI 27.05.18 в 18:10

What are you looking at? Joker's won! You just don't know it yet!

#45

На що ти вирячився? Джокер переміг! Ти просто цього ще не знаєш!

VoronXVI 27.05.18 в 18:12

Mr. J will be back for me later. He's only messin' around.

#46

Містер Джей повернеться за мною. Він просто пожартував.

VoronXVI 27.05.18 в 18:19

No fair! No fair! No fair!

#47

Не чесно! Не чесно! Не чесно!

VoronXVI 27.05.18 в 18:19

Let's turn up the heat! Anyone for fried bat-wings?

#48

Додамо трохи жару! Замовляли смаженого кажана?

VoronXVI 27.05.18 в 18:24

He's done it again. I don't believe it. I'm on my way now.

#49

Він знову це зробив. Не можу повірити. Уже вирушаю.

VoronXVI 27.05.18 в 18:26

Oops. Change of plans, kiddo.

#50

Ой. Зміна планів, маленька.

VoronXVI 27.05.18 в 18:26

Наступна сторінка →

Хвилинку...