Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Heavy Metal (1981) / Важкий метал (1981): Heavy Metal (1981) / Важкий метал (1981)

Оригінал англійською Переклад українською

<i>A shadow shall fall
over the universe...</i>

# · 00:27.11000:29.905

<i>Тінь впаде над Всесвітом...</i>

ai_15 11.02.18 в 11:48

<i>...and evil will grow in its path...</i>

# · 00:30.07200:32.783

<i>... і зло буде зростати на своєму шляху...</i>

ai_15 11.02.18 в 11:49

...and <i>death will come
from the skies.</i>

# · 00:32.95000:37.454

<i>... і смерть прийде з небес.</i>

ai_15 11.02.18 в 11:50

What did you bring me?

# · 04:25.51504:27.225

Що ти мені приніс?

ai_15 11.02.18 в 11:50

You'll see.

# · 04:27.64204:29.728

Зараз побачиш.

ai_15 11.02.18 в 11:50

Wait. Wait for me.

# · 04:30.56204:32.981

Почекай. Зажди мене.

ai_15 11.02.18 в 11:55

What is it?

# · 04:47.03704:48.747

Що це?

ai_15 11.02.18 в 11:55

<i>Do not try to escape.</i>

# · 04:59.09005:02.010

<i> Не намагайся втекти.</i>

ai_15 11.02.18 в 11:56

<i>You are in my control.</i>

# · 05:02.42705:05.263

<i>Ти у моїй владі.</i>

ai_15 11.02.18 в 11:56

<i>Look at me.</i>

# · 05:06.05605:07.849

<i>Подивись на мене.</i>

ai_15 11.02.18 в 11:57

<i>I am the sum of all evils.</i>

# · 05:08.39105:13.605

<i>Я сукупність усього зла.</i>

ai_15 11.02.18 в 11:58

<i>Look carefully.</i>

# · 05:14.02205:16.608

<i>Дивись обережно.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:00

<i>My power infests all times,
all galaxies...</i>

# · 05:16.77505:22.697

<i>Моя сила сягає всіх часів, усіх галактик...</i>

ai_15 11.02.18 в 12:05

<i>...all dimensions.</i>

# · 05:22.86405:25.408

<i>... усіх вимірів.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:06

<i>But many still seek me out.</i>

# · 05:25.57505:28.870

<i>Але багато хто і досі шукає мене.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:10

<i>A green jewel they must possess.</i>

# · 05:29.03705:33.291

<i>Зелена коштовність, яку вони прагнуть мати.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:13

<i>But see how I destroy their lives.</i>

# · 05:33.45805:38.421

<i>Та лише подивись, як я нищу їхні життя.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:14

Right 12 degrees.

# · 05:58.69206:02.320

Праворуч 12 градусів.

ai_15 11.02.18 в 12:17

<i>Yeah, New York. Big deal.</i>

# · 07:15.81007:18.229

<i>Так, Нью-Йорк. Подумаєш.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:21

<i>Scum center of the world.</i>

# · 07:18.39607:20.690

<i>Пуп землі.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:24

<i>Now they're even talking about letting
in lowlifes from other planets too.</i>

# · 07:21.39907:25.695

<i>Тепер вони патякають про те, щоб пускати сюди покидьків з інших планет.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:27

<i>My name's Harry Canyon.
I drive a cab.</i>

# · 07:30.28307:34.245

<i>Мене звуть Гері Кеньєн.
Я водій таксі.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:32

Hey, you free?

# · 07:44.21407:45.423

Агов, ти вільний?

ai_15 11.02.18 в 12:32

Yeah, get in.

# · 07:46.54907:48.176

Так, сідай.

ai_15 11.02.18 в 12:34

- Where to, pal?
- The U.N. building.

# · 07:53.59807:56.142

— Куди тобі, приятелю?
— Будівля О.Н.

ai_15 11.02.18 в 12:37

<i>The U.N. building.</i>

# · 07:59.47908:01.189

<i>Будівля О.Н.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:38

<i>What a joke. They turned it
into low-rent housing. It's a dump.</i>

# · 08:01.35608:06.194

<i>Яка іронія. Її перетворили на дешевий готель. Це звалище.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:39

Okay, sucker, hand over your cash.

# · 08:12.70108:14.995

Гаразд, тюхтію, жени грошенята.

ai_15 11.02.18 в 12:53

Now!

# · 08:15.49508:16.871

Хутко!

ai_15 11.02.18 в 12:53

<i>Stupid asshole.</i>

# · 08:25.58808:26.965

<i>Тупа наволоч.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:55

<i>Nobody touches Harry Canyon
unless I want them to.</i>

# · 08:27.13208:29.968

<i>Ніхто не зачіпає Гері Кеньєна, доки він сам того не забажає.</i>

ai_15 11.02.18 в 12:58

Father!

# · 08:45.94208:47.193

Батьку!

ai_15 11.02.18 в 12:58

Run!

# · 08:48.77808:50.572

Рятуйся!

ai_15 11.02.18 в 12:58

He's dead. Get the girl.

# · 08:55.74408:58.371

Він мертвий. Піймайте дівчисько.

ai_15 11.02.18 в 13:00

Help me! Please!

# · 09:01.87509:04.377

Допоможіть! Благаю!

ai_15 11.02.18 в 13:00

<i>Normally, my rule's
don't get involved.</i>

# · 09:04.87809:07.130

<i>Зазвичай, я в таке не втручаюсь.</i>

ai_15 11.02.18 в 13:03

<i>But somehow, hey,
this dame got to me.</i>

# · 09:07.29709:09.883

<i>Але ця пані була дуже переконлива.</i>

ai_15 11.02.18 в 13:05

The Loo-Nan...

# · 09:15.47209:17.015

Ло-Нан...

ai_15 11.02.18 в 13:05

They-- They wanted it, but my--
My father wouldn't tell them...

# · 09:17.18209:20.310

Вони... Вони хотіли дізнатись, але мій...
Мій батько не сказав їм...

ai_15 11.02.18 в 13:09

...and now I'm the only one.

# · 09:20.47709:23.313

... і тепер я залишилась сама.

ai_15 11.02.18 в 13:09

Hey, relax, sister,
there's a cop station up here.

# · 09:23.48009:27.692

Гей, заспокойся, сестричко, попереду поліцейська дільниця.

ai_15 11.02.18 в 13:13

You can tell them...

# · 09:31.07109:32.572

Розповіси усе їм...

ai_15 11.02.18 в 13:13

Oh, shit. Just what I needed.

# · 09:32.73909:36.451

От, лайно. Саме вчасно.

ai_15 11.02.18 в 13:14

- Police. What do you want?
- I wanna report a murder.

# · 09:44.12509:47.045

— Поліція. Що вам потрібно?
— Я хочу повідомити про вбивство.

ai_15 11.02.18 в 13:15

- What else <i>is new?
- Hey, you gonna let me in or what?</i>

# · 09:47.50409:51.382

— Що, знов?
— Агов, ви впустите мене, чи як?

ai_15 11.02.18 в 13:17

Yeah, hang on.

# · 09:51.54909:53.676

Так, зараз.

ai_15 11.02.18 в 13:17

Harry.

# · 09:55.17809:57.263

Гері.

ai_15 11.02.18 в 13:17

How you doing, Harry?

# · 09:59.01510:00.642

Як воно, Гері?

ai_15 11.02.18 в 13:18

Hiya, Harry.

# · 10:00.80910:02.519

Привітулі, Гері.

ai_15 11.02.18 в 13:19

She couldn't take it, huh?

# · 10:03.22810:05.772

Вона не витримала твої балачок, га?

ai_15 11.02.18 в 13:25

Наступна сторінка →

Хвилинку...