Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: W

Оригінал англійською Переклад українською

walkthrough
Ref: Freedman and Weinberg, IEEE 1028 See Also: peer review
Synonyms: structured walkthrough
A step-by-step presentation by the author of a document in order to gather information and to establish a
common understanding of its content.

#1

Розгляд -- докладне висвітлення документу його автором з метою отримання зворотнього зв'язку та досягнення базового розуміння щодо вмісту документу.
Джерело: Freedman and Weinberg, IEEE 1028 Див. також: колегіальна ревізія
Синоніми: наскрізний структурний контроль, критичний аналіз програмного коду.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:39

+3

white-box test design technique
Synonyms: structural test design technique , structure-based test design technique , structure-based technique , white-box
technique
Procedure to derive and/or select test cases based on an analysis of the internal structure of a component or
system.

#2

Техніка складання тестів прозорої скриньки -- процедура утворення та (або) добору тестувальних випадків на підставі аналізу внутрішньої структури компонента чи системи.
Синоніми: проектування тестів прозорої скриньки, структурна
техніка проектування тестів, структурна техніка, техніка прозорого ящику.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:39

+3

white-box testing
Synonyms: clear-box testing , code-based testing , glass-box testing , logic-coverage testing , logic-driven testing , structural
testing , structure-based testing
Testing based on an analysis of the internal structure of the component or system

#3

Тестування прозорої скриньки -- тестування на підставі аналізу внутрішньої структури компонента чи системи.
Синоніми: прозоре тестування, тестування за методикою (методом, стратегією, принципом) білої (скляної) скриньки (ящика), тестування на підставі програмного коду, тестування методом охоплення логіки програми, тестування на пдіставі логіки програми, структурне тестування, тестування на підставі структури програми, тестування відкритого ящика (ВЯ)

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:39

+3
Хвилинку...