Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: U

Конструктор компонентних тестів -- інтеґроване середовище для тестування компонентів, яке дозволяє відтестувати компонент відокремлено чи з принагідними фіктивними компонетами (заглушками) та драйверами. Крім того конструктор компонентних тестів може бути використаний розробником в якості зневаджувача.
Джерело: Ґрегем
Синонім: платформа модульних тестів

Недосяжний програмний код -- програмний код, що не є досяжним, а отже є таким що не може бути виконаним.
Синонім: зайвий код, мертвий код

Зручність користування -- здатність ПЗ бути інформативним, доступним до опанування ним, застосування, бути привабливим для користувача в заданому контексті використання.
Синонім: користовність
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

Тестування зручності користування -- тестування, що виконується для визначення наскільки програмний продукт є інформативним, доступним до опанування, зручним у користуванні й привабливим для користувачів в заданому контексті використання.
Джерело: згідно з ДСТУ ISO/IEC 9126

Випадок взаємодії -- послідовність запитів у діалозі між áктором та компонентом чи системою з очевидним результатом, де áктором може виступати користувач чи будь-яка інша сторона взаємодії здатна до обміну інформацією із системою.
Синонім: опис виконання, варіант використання, сценарій використання, спосіб використання, алгоритм, юскейс, прецедент використання.

Тестування випадку взаємодії – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки призначені для перевірки випадків взаємодії.
Синоніми: тестування із застосуванням сценаріїв використання, тестування способів використання.

Користувацьке приймальне тестування -- приймальне тестування що здійснюється потенційними користувачами у робочому (або емульованому) середовищі з огляду на користувацькі вимоги й потреби.
Див. також: приймальне тестування
Синонім: приймальне тестування кінцевого користувача

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1111

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу