Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: P

Парне програмування -- підхід до розробки ПЗ при якому строки програмного коду компонента (продуктового та (або) автоматизації тестування) пишуться двома програмістами,
що користуються одним комп'ютером на двох. Фактично це означає проведення ревізії програмного коду протягом його створення.
Синоніми: програмування в парі, спільне програмування

Задовільна оцінка -- вважається що тест успішно пройдено якщо його фактичний результат відповідає сподіваному.
Синонім: негативний результат тесту (вада не виявлена)

Шлях -- послідовність дій (як-от виконуваних операторів) компонента чи системи від точки початку до точки завершення.
Синоніми: шлях перебігу виконання.

Колегіальна ревізія -- огляд колегами виконавця результатів його роботи над програмним продуктом з метою виявлення недоліків та вдосконалення. До колегіальних ревізій належать: інспектування, технічна ревізія та розгляд.
Синонім: внутрішня ревізія, спільна ревізія.

Швидкодія -- міра у якій компонент чи система відповідають властивим їм функціям, що обумовлені часом опрацювання та пропускною швидкістю.
Джерело: згідно IEEE 610
Див. також: ефективність
Синонім: виробіток

Профілювання швидкодії -- проведення аналізу, зокрема визначення місць із найменшою пропускною спроможністю на основі зібраних показників, та інструментальна настройка швидкодії програмного компонента чи системи.

Тестування швидкодії -- тестування, що виконується для з'ясування швидкодії програмного продукту.
Див. також: тестування ефективності

вимірювач швидкодії -- допоміжний засіб із тестування швидкодії, що, як правило, виконує дві основні функції: моделює навантаження та виконує заміри тестових запитів. Навантаження може моделюватися у якості великої кількісті користувачів та великих об'ємів входових даних. Протягом роботи знімаються показники часу відгуку для вибраних запитів. Зазвичай звіти вимірювачів швидкодії ґрунтуються на даних протокольних журналів тестування та графіках залежності часу відгуку від навантаження.
Синонім: інструмент визначення швидкодії

Портовність -- показник легкості перенесення програмного продукту із однієї апаратної чи програмної платформи на іншу.
Синонім: переносимість, переносність.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

Тестування портовності -- тестування з метою з'ясування портовності програмного продукту.
Синоніми: тестування зручності передачі ПЗ.

Порівняння постфактум -- порівняння фактичних результатів зі сподіваними, що здійснюється по завершенні роботи ПЗ.

Післяумова -- зовнішні та внутрішні умови, що їх має бути дотримано по завершенні тесту або тестової процедури.

Передумова виконання -- зовнішні (середовища) та внутрішні (стану) умови, яким має відповідати компонент чи система для можливості виконання певного тесту або тестової процедури.

Пріоритетність -- ступінь важливості (з бізнесової точки зору) що його призначено якомусь елементу, зокрема недоліку.
Синонім: ступінь пріоритету

Ефект вимірювача -- ефект впливу на компонент чи систему від вимірюючого інструменту протягом вимірювань компонента чи системи, як-от вплив від інструмента визначення швидкодії або від диспетчера. Зокрема швидкодія може бути трохи нижчою під час застосування інструментів визначення швидкодії.

Процес -- набір взаємопов'язаних процесів, які перетворюють входові дані у виходові дані.
Джерело: ISO 12207

Тестування процесного циклу – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки призначені для виконання бізнес-процедур та процесів.
Джерело: TMap
Див. також: процедурне тестування

Вдосконалення процесів -- програма заходів спрямованих на покращення швидкодії й формування процесів організації, чи результати цієї програми.
Джерело: CMMI

Продуктовий ризик -- ризик безпосередньо пов'язаний із об'єктом тестування.
Див. також: ризик
Синонім: ризик продукту

концепція якості за сукупністю -- концепція якості як сукупності цілком конкретних якісних ознак. Об'єктивні характеристики якісних ознак можуть бути виміряні у кількісний спосіб. Різниця у якості схожих продуктів може бути пояснена впровадженням якісних ознак.
Джерело: згідно Garvin
Див. також: manufacturing-based якість, аспект якості, transcendent-based якість, user-based якість, концепція вартісної якості
Синонім: концепція продуктової якості, концепція продуктової якості

Проект -- поєднання взаємопов'язаних контрольованих робочих процесів, із зазначеними датами початку та кінця для об'єктивного виконання визначених вимог, зокрема: обмеженості у часі, кошторисі та ресурсах.
Джерело: ДСТУ ISO 9000:2007

Проектовий ризик -- ризик що стосується управління та контролю проектом (тестування), як-от брак людських ресурсів, стислість часових термінів, неусталеність вимог і т.ін.
Див. також: ризик

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1106

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу