Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: O

Інструмент з відкритим кодом -- інструментальне ПЗ доступне (зазвичай через інтернет) для всіх потенційних користувачів у вигляді сирцевого коду. Для користувачів умовами ліцензії, як правило, передбачаються можливості до ознайомлення, внесення змін і вдосконалень та, часом, розповсюдження ПЗ.

Експлуатаційно-приймальне тестування -- експлуатаційне тестування у фазі приймального тестування, що, як правило, виконується в робочому середовищі (або його симуляторі) силами користувачів-операторів та (або) адміністраторів системи, приділяючи увагу експлуатаційній стороні, а саме: відновності, корисній дії, встановлюваності та технічній відповідності.
Див. також: експлуатаційне тестування
Синонім: операційно-приймальне тестування

Функційний розріз -- вибірка певного набору функцій виконуваних компонентом чи системою (що можуть ґрунтуватися на поведінці користувача протягом взаємодії із компонентом чи системою) та імовірністю їх настання. Оскільки функції є радше логічними, аніж фізичиними, тож вони можуть виконуватися кількома машинами у різні періоди часу.

експлуатаційне тестування -- тестування, що виконується з метою перевірки компонента чи системи у їх робочому середовищі.
Джерело: IEEE 610
Синонім: Тестування впровадження?

Виходові дані -- змінна (збережена як у межах компонента так і поза ним) що була повернена компонентом.
Синоніми: повернена змінна, вихідна змінна, вихідний сигнал

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1105

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу