Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: O

Оригінал англійською Переклад українською

open source tool
A software tool that is available to all potential users in source code form, usually via the internet. Its users are
permitted, usually under license, to study, change, improve and, at times, to distribute the software.

#1

Інструмент з відкритим кодом -- інструментальне ПЗ доступне (зазвичай через інтернет) для всіх потенційних користувачів у вигляді сирцевого коду. Для користувачів умовами ліцензії, як правило, передбачаються можливості до ознайомлення, внесення змін і вдосконалень та, часом, розповсюдження ПЗ.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:12

operational acceptance testing
See Also: operational testing
Synonyms: production acceptance testing
Operational testing in the acceptance test phase, typically performed in a (simulated) operational environment
by operations and/or systems administration staff focusing on operational aspects, e.g., recoverability,
resource-behavior, installability and technical compliance.

#2

Експлуатаційно-приймальне тестування -- експлуатаційне тестування у фазі приймального тестування, що, як правило, виконується в робочому середовищі (або його симуляторі) силами користувачів-операторів та (або) адміністраторів системи, приділяючи увагу експлуатаційній стороні, а саме: відновності, корисній дії, встановлюваності та технічній відповідності.
Див. також: експлуатаційне тестування
Синонім: операційно-приймальне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:12

operational profile
The representation of a distinct set of tasks performed by the component or system, possibly based on user
behavior when interacting with the component or system, and their probabilities of occurrence. A task is logical
rather that physical and can be executed over several machines or be executed in non-contiguous time
segments.

#3

Функційний розріз -- вибірка певного набору функцій виконуваних компонентом чи системою (що можуть ґрунтуватися на поведінці користувача протягом взаємодії із компонентом чи системою) та імовірністю їх настання. Оскільки функції є радше логічними, аніж фізичиними, тож вони можуть виконуватися кількома машинами у різні періоди часу.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:13

operational testing
Ref: IEEE 610
Testing conducted to evaluate a component or system in its operational environment.

#4

експлуатаційне тестування -- тестування, що виконується з метою перевірки компонента чи системи у їх робочому середовищі.
Джерело: IEEE 610
Синонім: Тестування впровадження?

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:13

output
A variable (whether stored within a component or outside) that is written by a component.

#5

Виходові дані -- змінна (збережена як у межах компонента так і поза ним) що була повернена компонентом.
Синоніми: повернена змінна, вихідна змінна, вихідний сигнал

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:13

Хвилинку...