Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: M

Супроводжуваність – властивість, що характеризує легкість змінювання програмного продукту, що воно обумовлюється виправленням недоліків, потребою відповідати новим вимогам, робити подальший супровід менш трудомістким чи необхідністю пристосування програмного продукту до змін у програмному оточенні.
Синонім: придатність до супроводу, зручність супроводу
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

Тестування супроводжуваності -- тестування, що виконується для визначення супроводжуваності програмного продукту.

Супровід -- модифікування програмного продукту, після передачі користувачу, що має на меті виправлення недоліків, покращення швидкодії чи інших характеристик, або з метою пристосування продукту до змін у програмному оточенні.
Синонім: супроводження
Джерело: IEEE 1219

тестування супроводу -- тестування змінень в експлуатованій системі чи наслідків для експлуатованої системи від змінень у робочому середовищі.

Зведений план тестування --- план тестування, що, як правило, охоплює різні стадії тестування.
Див. також: план тестування
Синонім: генеральний план тестування

Сформованість -- (1) спроможності організації з огляду на результативність та ефективність її процесів та робочих практик. (2) здатність програмного продукту працювати без відмов пов'язаних із наявністю недоліків у ПЗ.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Див. також: здатність зрілість Model Integration, тест зрілість Model integration, надійність
Синонім: зрілість

Модель сформованості -- структурна множина об'єктів що моделюють певні аспекти сформованості організації, та сприяють налагодженню і розумінню процесів організації. Модель сформованості, як правило, є передумовою для загальнозрозумілої мови, спільного бачення та концепції визначення пріоритетності заходів із вдосконалення.

Показник -- абсолютне або відносне значення характеристики об'єкта в результаті вимірювання.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 14598
Синонім: міра

Вимірювання -- надання абсолютного або відносного значення об'єкта для описання його характеристики.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 14598

Виток пам’яті - відмова у доступу до пам'яті спричинена вадою програми у логіці динамічного виділення пам'яті, що призводить до збоїв вивільнення пам'яті після закінчення її використання. Виток пам’яті за певних обставин, спричиняє відмову програми та (або) іншого рівночасного процесу через брак оперативної пам'яті.

Міра -- вимірювана одиниця чи метод вимірювання.
Синонім: мірка, метрика
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 14598

Контрольна точка -- запланований момент часу (проміжної) готовності продуктів та результатів.
Синонім: віха проекту, покажчик проекту

Система моделювання -- допоміжний засіб створення, внесення змін та верифікації моделей систем чи компонентів.
Джерело: Ґрегам.

Модератор -- повноважний голова відповідальний за ревізію, зокрема інспектування.
Синонім: перевіряючий

Диспетчер -- інструмент програмного забезпечення чи апаратний пристрій що запускається одночасно із тестованим компонентом чи системою та здійснює спостереження, реєстрацію та (або) аналіз поведінки компонента чи системи.
Джерело: згідно IEEE 610.
Синонім: засіб поточного контролю, монітор

вибіркове охоплення логічних умов -- відсоток сполучень всіх простих логічних значень одного оператора, що були перевірені серією тестів. Зі 100%-ого вибіркового охоплення логічних умов випливає 100% приведеного охоплення логічних умов та рішень.
Синоніми: branch condition combination охоплення, condition combination охоплення

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1103

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу