Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: I

Аналіз наслідків -- оцінювання обсягу змін у розділах проектної документації, тестувальної документації та компонентах, спричинених зміненням установлених вимог.
Синонім: аналіз впливу

Інцидент -- настання події, яка потребує встановлення причини.
Джерело: згідно IEEE 1008
Синоніми: відхилення, інцидент тестування.

Протоколювання інцидентів -- облік відомостей про будь-який інцидент що стався, зокрема протягом тестування.
Синонім: журналювання інцидентів, запис інцидентів.

Управління інцидентами -- спосіб виявлення, встановлення причини, вжиття заходів та розв'язання інцидентів. Управління інцидентами складається з реєстрації, класифікації інцидентів та визначення їх можливих наслідків.
Джерело: згідно IEEE 1044

Система управління інцидентами -- інструмент обліку та поточного контролю статусів інцидентів. Як правило має узгоджені із робочим процесом засоби відстеження й контролю розподілення, виправлення, повірочного тестування інцидентів та звітування.
Див. також: cистема відстеження недоліків

Звіт про інцидент -- документ про настання події, зокрема під час тестування, яка потребує дослідження.
Джерело: згідно IEEE 829
Синоніми: звіт про відхилення, звіт про інцидент ПЗ, звіт про інцидент тестування

Приростова модель розробки -- життєвий цикл розробки у якому проект поділяється на етапи приростів, на кожному з яких виконується розробка частини функційності з числа повних вимог до проекту. Вимоги є пріоритезованими та виконуються згідно свого пріоритету на відповідному етапі приросту. В окремих випадках (не всіх) цієї моделі життєвого циклу, кожний підпроект слідує зменшеній ключевидній моделі із власними фазами проектування, написання програмного коду та тестування.
Синонім: прирісна модель розробки

Приростове тестування -- тестування у якому компоненти чи системи інтеґрують та тестують по одному чи по кілька за раз, допоки не залишиться неінтеґрованих чи нетестованих компонентів чи систем.
Синонім: прирісне тестування

Незалежність тестування -- розмежування відповідальності, яке сприяє об'єктивному тестуванню.
Джерело: згідно з DO-178b

Індикатор -- показник що може служити для приблизної оцінки чи прогнозування іншого показника.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 14598

Неформальна ревізія -- ревізія що не ґрунтується на формалізованій (документальній) процедурі.

Входові дані -- змінна (збережена як у межах компонента так і поза ним) що її зчитує компонент.
Синонім: ввідна змінна, вхідний сигнал, дані введення

Входове значення -- окреме значення входових даних.
Див. також: входові дані
Синонім: значення ввідних даних

Інспектування -- різновид колегіальної ревізії що полягає у вичитуванні документів на предмет недоліків, зокрема порушень стандартів розробки та розбіжностей із основними документами. Інспектування є найбільш формалізованою технікою ревізії в основі якої лежить процедура документування.
Джерело: згідно IEEE 610, IEEE 1028
Див. також: колегіальна ревізія
Синонім: огляд

Інструкція зі встановлення -- вказівки що постачаються на будь-якому принагідному засобі передавання інформації для роз'яснення процесу встановлення. Інструкцією зі встановлення може бути посібник, покрокова інструкція, помічник зі встановлення тощо.
Синонім: посібник зі встановлення.

Інтеґрація -- укрупнювальна збірка компонентів чи систем.

Тестування інтеґрації -- тестування що здійснюється для виявлення вад інтерфейсів та проблем взаємодії з інтеґрованими компонентами чи системами.
Див. також: модуль integration тестування, system integration тестування
Синонім: інтеграційне тестування

тестування інтерфейсу -- вид тестування інтеґрації що займається тестуванням інтерфейсів компонетів чи систем.

Сумісність -- здатність програмного продукту взаємодіяти з однією і більше заданими компонентами чи системами.
Джерело: згідно з ДСТУ ISO/IEC 9126
Див. також: функційність

тестування на сумісність -- тестування, що виконується для з'ясування сумісності програмного продукту.
Див. також: тестування функціональності
Синоніми: тестування взаємодії

тестування недійсними значеннями -- тестування з використанням входових значень, що мають бути відхилені компонентом чи системою.
Див. також: помилкостійкість, заперечне тестування

Ітераційна модель розробки -- життєвий цикл розробки ПЗ у якому проект зазвичай розбивається на велику кількість ітерацій. Ітерація це повний цикл розробки із випуском (внутрішнім або зовнішнім) робочого продукту, що є проміжною ланкою у розробці кінцевого продукту, таким чином з кожною ітерацією робочий продукт поступово наближається до кінцевого продукту.
Синонім: ітеративна модель розробки, прирісна модель розробки

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1100

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу