Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: E

Результативність -- здатність досягати необхідного результату.
Див. також: ефективність

Ефективність -- (1) здатність програмного продукту до належної швидкодії за конкретних умов зважаючи на об'єм задіяних ресурсів. (2) здатність процесу досягти кінцевого результату, зважаючи на об'єм задіяних ресурсів.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Синонім: корисна дія

Критерії добору -- сукупність загальних та особливих умов на предмет можливості продовжувати процес виконання того чи іншого робочого завдання, зокрема фази тестування. Критерії добору мають запобігати виконанню робочих завдань, які можуть призвести до більших (марних) трудовитрат у порівнянні із трудовитратами потрібними для усунення невідповідності критеріям добору.
Джерело: Gilb and Graham
Синонім: критерії входу, критерії початку, критерії відсіву.

Еквівалентний інтервал -- частина ділянки входових чи виходових значень для якої поведінка компонента чи системи, згідно специфікації, є однаковою.
Синонім: еквівалентний клас, еквівалентне розбиття.

Метод еквівалентних інтервалів – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки складаються із застосуванням значень із ділянок еквівалентних інтервалів, таким чином, щоб охопити всі інтервали.
Синонім: поділ на еквівалентні класи

Помилка - дія людини, що призводить до некоректного результату.
Джерело: згідно IEEE 610

Прогнозування помилки – техніка складання тестів, що покладається на досвід тестувальника для передбачення того які недоліки можуть бути наявними у тестованому компоненті чи системі в результаті допущених помилок, та для складання тестів спрямованих на їх виявлення.

Виконуваний оператор -- оператор, що після компіляції, перетворюється на об'єктний код, виконується процедурно протягом роботи програми і має можливість оперувати даними.
Синоніми: виконувана інструкція, виконувана команда

Відпрацьованість -- елемент схеми алгоритму називають відпрацьованим коли входові значення тестувального випадку обумовлюють виконання цього елемента, такого як оператор, БПР чи іншого елемента блок-схеми.
Синонім: перевіренність

Вичерпне тестування -- підхід до тестування при якому серія тестів включає в себе всі комбінації ввідних значень та передумов.
Синонім: тестування повним перебором

Критерії завершеності -- сукупність загальних та особливих умов, попередньо погоджених із учасниками процесу, які дозволяють вважати процес офіційно завершеним. Критерії завершеності необхідні для запобігання ситуації коли робочі задачі вважатимуться виконаними в той час як їх окремі складові лишатимуться не завершеними. Критерії завершеності використовуються в якості орієнтира для планування завершення тестування.
Джерело: згідно Ґілба та Ґрегама
Синоніми: критерії виходу, критерії готовності.

Сподіваний результат -- поведінка компонента чи системи в заданому контексті використання, що є передбаченою специфікацією чи іншим джерелом.
Синоніми: очікуваний результат, сподівана поведінка, передбачений результат

Апостеріорна техніка складання тестів – процес отримання та (або) добору тестових випадків виходячи із досвіду тестувальника, його фахових знань й професійного чуття.
Синонім: техніка створення тестів з огляду на досвід, досвідна техніка створення тестів

Апостеріорне тестування -- тестування на основі досвіду, знань та професійного чуття тестувальника.
Синонім: досвідне тестування

Дослідне тестування -- неформальна методика складання тестів згідно якої тестувальник керує процесом складання тестів у ході їх виконання та використовує отриману протягом тестування інформацію для розробки новіших досконаліших тестів.
Синонім: дослідницьке тестування.
Джерело: згідно Bach

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1096

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу